Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » A niech tam… Żeby „prokurator” Jerzy Utrata nie wypadł z rytmu!
A niech tam… Żeby „prokurator” Jerzy Utrata nie wypadł z rytmu! wtorek, 28 lipiec 2015, godz. 23:29

KPP WadowiceSkąd sam tytuł tego – nie będę ukrywał, że – kolejnego wniosku o wszczęcie śledztwa…
Ponieważ winien jestem Państwu informację, że nie tylko KPP w Wadowicach prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie podjętej już przecież próby wyłudzenia kwoty 3,7 mln złotych z budżetu Gminy Wadowice /niestety – jak Państwo zauważycie – burmistrzowi, który jeszcze nie tak dawno zapewniał nas wszystkich, że „kombatantowi” od hurtowni chemicznych odszkodowanie się należy, dzisiaj niezbyt spieszy się z przekazaniem Policji dokumentów, które tezę Klinowskiego powinny potwierdzać… No cóż, ja mam czas… Poczekam!/.

Prokuratura RejonowaBardziej istotne jest jednak, że właśnie dzisiaj Prokuratura Rejonowa w Wadowicach poinformowała mnie, iż nareszcie wszczęła śledztwo w sprawie /pozwolę sobie tu nazwać czyn zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, a nie lawirować jak ta wadowicka Prokuratura/ sfałszowania w latach 2010-2011 treści oświadczeń majątkowych składnych obowiązkowo na mocy ustawy przez radnego Rady Miejskiej w Wadowicach – Mateusza Klinowskiego.

I to jest dowód na to, co może… „góra”!
Zwłaszcza w tym drugim przypadku, gdzie Prokuratura śledztwo wszczęte po moim zawiadomieniu – UWAGA – w dniu 12 sierpnia 2015 roku, w sprawie Ds. 1175/15 Spc /chociaż mamy dopiero 28 lipca 2015! A może 12 lipca 2015 roku… umorzą?/ powinna wszcząć bez jakiegokolwiek zawiadomienia, z urzędu po powzięciu informacji o popełnionym czynie karalnym z mocy ustawy, już w styczniu 2012 roku!

Dlatego przejdźmy do kolejnej sprawy, mającej kilka wątków nie tylko wzajemnie się wykluczających, ale też sprzecznych z obowiązującym prawem, co uprawnia do domniemania o jej kryminogennym charakterze…

01-fragment protokołu z Komisji z 20-03-2015Zacznę od niezgodnego z prawem /bo na wniosek organu wykonawczego gminy, a więc w sposób niedopuszczony przez ustawę o samorządzie gminnym/ poddania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach – Józefa Cholewkę oraz przyjęcie przez Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach uchwały nr VI/31/2014, z dnia 24 marca 2015 roku. Dodam, że uchwały, której uzasadnienie autorstwa przewodniczącego Cholewki, nie tylko w wielu punktach wzajemnie się wyklucza, ale wręcz utwierdza w przekonaniu, że uchwała została podjęta w celu zapewnienia burmistrzowi Wadowic swobodnej ochrony interesów tylko jednego przedsiębiorcy, wcześniej sponsora kampanii wyborczej komitetu wyborczego tegoż burmistrza.

Kryminogenny charakter przywołanej wyżej uchwały, podjętej na szkodę interesu Gminy Wadowice oraz jej mieszkańców w całości potwierdza uchwała podjęta również 24 marca 2015 roku, tyle, że chwilę wcześniej, nr VI/30/2015, w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.
Tu uwagę zwraca nie tylko celowy, a zarazem świadomy – bo tylko taki pozwoli burmistrzowi Klinowskiemu skutecznie chronić interesy tylko jednego przedsiębiorcy – bezterminowy charakter w jakim uchwała będzie realizowana przez burmistrza Klinowskiego.
Uwagę zwraca również, iż obydwa akty prawa miejscowego tu wymienione i uchwalone /na niedopuszczony przez ustawę wniosek burmistrza Wadowic/ w dniu 24 marca 2015 roku, celowo uchyliły inny, obowiązujący od 14 listopada 2014 roku, akt prawa miejscowego, jakim była /i w świetle prawa nadal pozostaje obowiązującą/ uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach nr XXXII/317/2014, obowiązująca zgodnie z przypisaną do niej klauzulą – z dniem podjęcia.

Bowiem nie tylko poza wszelkimi sporami pozostaje – o czym już pisałem – iż prawo miejscowe również należy do praw nabytych /co potwierdza liczne już orzecznictwo/, ale też i to, że powoływanie się w uchwale uchylającej obowiązujący akt prawa miejscowego, jednak nie na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego /co nadawałoby walor prawny obydwu uchwałom z dnia 24 marca 2015 roku!/, ale na tworzenie w nieokreślonym przez uchwałę okresie czasowym jakiegoś wyimaginowanego przez burmistrza Wadowic „studium”, nie będącego żadnym aktem prawa miejscowego, a już na pewno wobec aktu prawnego wyższego rzędu, jakim dla tegoż „studium” pozostaje uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach nr XXXII/317/2014, z dnia 14 listopada 2014 roku, stanowi o:

– przekroczeniu uprawnień przez burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego, a analizując pozaprawnych charakter tych działań oraz straty spowodowane tymi działaniami na szkodę Gminy Wadowice i jej mieszkańców, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że w celu osiągnięcia przez burmistrza własnych korzyści bądź z urojonej zemsty, bardzo dosadnie wyartykułowanej przez Mateusza Klinowskiego, jego kłamstwami podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach w dniu 20 marca 2015 roku, którymi wymusił na Radnych podjęcie oczekiwanej a więc też bez wątpienia korzystnej /szkoda tylko, że…/ dla burmistrza Wadowic decyzji.

I by nie pozostawić niedomówień dodam, iż postawienie powyższej tezy /obok pozaprawnego i nie umocowanego w ustawie charakteru samego wniosku o uchylenie uchwały, której realizowanie należało do prawnego obowiązku organu wykonawczego Gminy Wadowice/ w całości uzasadniało jawne przyznanie się przez burmistrza Wadowic – podczas przywołanego tu posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej – do niczym nieskrępowanej i jednoznacznie korupcyjnej jego współpracy z właścicielami spółki Maspex, polegającej na umiejscowieniu tychże /i nie twierdzę tu, że zrobił to za ich wiedzą bądź zgodą/ po stronie klientów działającego w handlu nieruchomościami Mateusza Klinowskiego, jako przyszłych nabywców prywatnych terenów po byłych zakładach „Bumar-Łabędy”.

– niedopełnieniu obowiązków określonych w ustawie o samorządzie gminnym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach – Józefa Cholewkę.

I szerzej postawionych wyżej zarzutów uzasadniał tu nie będę, bowiem w całości uzasadniają je:
– relacja z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 20 marca 2015 roku.
– akty prawa miejscowego zamieszczone poniżej.
– zapisy Konstytucji RP oraz orzecznictwo sądów powszechnych.

E-mailA, że wszystko co wyżej zasadnym czyni postawienie wniosku o wszczęcie śledztwa w przedmiotowej sprawie – tak właśnie niniejszym materiałem czynię, „prokuratorze” Jerzy Utrato.

Edward Wyroba

Do wiadomości:
– naczelne organy państwa oraz media ogólnopolskie; w/g odrębnego rozdzielnika.
. . .

00-uchwała z 14-11-2014-01 00-uchwała z 14-11-2014-02 00-uchwała z 14-11-2014-03 02-uchwała z 24-03-2015-01 02-uchwała z 24-03-2015-02 03-uchwała z 24-03-2015-01 03-uchwała z 24-03-2015-02 03-uchwała z 24-03-2015-03

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT