Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Burmistrz mówił Wam prawdę – w EKO ŚMIERDZI! Wyjaśni Wam to wiceprezes… Koper!
Burmistrz mówił Wam prawdę – w EKO ŚMIERDZI! Wyjaśni Wam to wiceprezes… Koper! sobota, 7 maj 2016, godz. 12:12

Gładysz o kolesiachZanim przekonacie się, że jednak burmistrz mówił Wam prawdę i to nie myląc się nawet po wielokroć, na początek nieco wspomnień…

10 marca 2013 roku, „spłodzone” przez Mateusza K. Stowarzyszenie Inicjatywa Wolne Wadowice, na swojej stronie internetowej grzmiało – cyt.: „… Zarobią jednak tylko krewni, znajomi oraz… tajemniczy „inwestor”. Królestwo kolesiów w Choczni” – koniec cytatu.
A już dzień później – 11 marca 2013 roku – de facto na tej swojej stronie internetowej, wtedy jeszcze radny a dzisiaj jeszcze burmistrz Mateusz K., po raz kolejny nie ukrywał oburzenia – cyt.: „… EKO. Coś tu śmierdzi.” – koniec cytatu.
Koper wiceprezesemZ kolei 09 czerwca 2015 roku, po nieudanej próbie wyłudzenia z gminnego budżetu przez dwóch kolesiów kwoty 3,7 mln złotych, dowiedzieliśmy się, że – cyt.: „… W poniedziałek (8.06) odbyło się walne zgromadzenie wspólników w spółce EKO, zajmującej się odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych, która zarządza również wysypiskiem śmieci w Choczni. Gmina posiada w niej 49% udziałów (…). Dokonano także wyboru nowego zarządu, umowa spółki zakłada, że prezesa powołuje większościowy udziałowiec, a wiceprezesa gmina Wadowice reprezentowana przez burmistrza. Prezesem spółki będzie Marcin Maurer nominowany przez Empol. Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski powołał na stanowisko wiceprezesa swojego zaufanego przyjaciela ze Stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice i radnego powiatowego Pawła Kopra.” – koniec cytatu.
Za tym samym materiałem dodajmy, że wcześniej Paweł Koper – cyt.: „… od kilku miesięcy był zatrudniony na stanowisku pomocy administracyjnej w Urzędzie Miejskim” – koniec cytatu.
Nie może tu zabraknąć – zwłaszcza dzisiaj – słów Mateusza K., którymi wtedy tak uzasadniał swoją decyzję – cyt.: „… Teraz misją Pawła będzie uporządkowanie EKO. Paweł jest znanym przedsiębiorcą, który razem ze mną walczył z lokalnymi układami i do którego mam zaufanie.” – koniec cytatu.

Dlaczego te słowa są tak ważne dzisiaj – może za chwilę, bo…


Klinowski się mianujeJuż cztery miesiące wcześniej – 26 lutego 2015 roku – dowiedzieliśmy się, że
– cyt.: „… Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski nie przestaje zaskakiwać. W poniedziałek został członkiem rady nadzorczej miejskiej spółki. Na stanowisko to powołał się sam. (…) na walnym zgromadzeniu właścicieli mieli zostać zatwierdzeni nowi członkowie rady nadzorczej spółki EKO zajmującej się m.in. gospodarką odpadami. Nieoczekiwanie burmistrz reprezentujący miasto (gmina ma 49 proc udziałów, reszta inna spółka komunalna) nie zaproponował żadnej z osób, które zgłaszały swoją kandydaturę w konkursie. Przedstawił za to zarządzenie, w którym na członka rady nadzorczej desygnuje… samego siebie.” – koniec cytatu.

Ale to wręcz banał, przy jakże wtedy mocnym, a dzisiaj widocznym uzasadnieniu tej decyzji przez samego Mateusza K. – cyt.: „… – Zanim zostałem burmistrzem szczególnie interesowałem się działalnością EKO, gdyż było w niej wiele nieprawidłowości i postanowiłem osobiście zająć się wyjaśnieniem tego. Żeby mieć kontrolę nad tym, jak funkcjonuje, muszę mieć tam kogoś zaufanego. A takiej osoby w tym przypadku nie znalazłem” – koniec cytatu.

Dlaczego to wszystko przypominam?
Bo właśnie 06 maja 2016 roku, do Rady Miejskiej w Wadowicach dotarło wezwanie z Przedsiębiorstwa usług Komunalnych EMPOL, tego udziałowca spółki EKO z Tylmanowej, z dnia 21 maja 2016 roku, z kategorycznym żądaniem dokapitalizowania spółki przez wspólników nowo utworzonymi udziałami o wartości… 8.000.000,- złotych.
Nie, nie pomyliłem się…
Zresztą sami obie przeczytajcie…

Empol - 01a

..

Empol - 02a

Zwróćcie też uwagę na daty…
Piętnaście dni „szło sobie” pismo zaledwie 103 kilometry, bo tyle dzieli nas od Tylmanowej, drogą przez Kalwarię Zebrzydowską, Myślenice, Mszanę Dolną i Szczawę…
Piechotą trzy dni to aż nadto!
No chyba, że jego trasa wiodła przez… Barcelonę?
Dlatego może po kolei…

Bo w pierwszej kolejności, na podstawie art. 61. Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnoszę do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, o przesłanie w trybie bardzo pilnym protokołu z kontroli przeprowadzonej w październiku 2015 roku, składowiska odpadów komunalnych w Choczni, należącego do Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, wraz z pełną listą zaleceń pokontrolnych.

Następnie, na podstawie przywołanych już wyżej praw konstytucyjnych i ustawowych, wnoszę do Marcina Maurer – Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, o:
a) przesłanie w trybie pilnym analizy oraz kosztorysu prac, do których Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, zostało przymuszone w celu powiększenia składowiska odpadów komunalnych w Choczni, a więc pełnej dokumentacji na podstawie której Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, pismem z dnia 21 kwietnia 2016 roku, żąda od Rady Miejskiej w Wadowicach dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, kwotą 4.000.000,- złotych, rzekomo zgodnego z prawem.
b) potwierdzenia w trybie pilnym dowodami z dokumentów zarówno dokonanych już a zarazem określonych przez prawo uzgodnień warunków środowiskowych dla przedmiotowej inwestycji jak również stanu /etapu/ zaawansowania prac projektowych dla tej inwestycji.
c) udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL /reklamujące nawet na swoim papierze firmowym pozyskiwanie środków z funduszu spójności Unii Europejskiej/, przed żądaniem od Rady Miejskiej w Wadowicach /czyli od mieszkańców Gminy Wadowice/ dokapitalizowania spółki poprzez nowotworzone udziały podejmowało próby pozyskania środków z innych dostępnych dla spółki źródeł, jakimi obok środków unijnych są przecież środki kredytowe, na których opiera się system inwestycyjny większości dochodowych, jak Wasze przedsiębiorstw?
d) udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie kroki poweźmie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL z siedzibą w Tylmanowej, jeżeli Rada Miejska w Wadowicach nie wyrazi zgody na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, kwotą 4.000.000,- złotych?

A teraz będę pytał przedstawicieli Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni…

1. Burmistrzu Wadowic, kiedy – jako przedstawiciel Gminy Wadowice w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni – powziąłeś pełną wiedzę /bo powziąć musiałeś/, o wynikach kontroli spółki przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku, o zaleceniach pokontrolnych oraz o konieczności dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, przez Gminę Wadowice kwotą 4.000.000,- złotych?

2. Burmistrzu Wadowic, kiedy Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni /której jesteś członkiem/ oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, z wiceprezesem Pawłem Koprem /którego podstawowym obowiązkiem w spółce powinna być troska o interesy Gminy Wadowice oraz jej mieszkańców/, powiadomiliście Radę Miejską w Wadowicach o wynikach kontroli Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w październiku 2015 roku oraz o zaleceniach pokontrolnych, a także o zachodzącej potrzebie dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni przez udziałowca mniejszościowego kwotą 4.000.000,- złotych?

3. Burmistrzu Wadowic, dlaczego w budżecie Gminy Wadowice na 2016 rok, przyjętym przez Radę Miejską w Wadowicach w dniu 30 grudnia 2015 roku, a więc dwa miesiące po kontroli Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, przeprowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, nie zabezpieczyłeś środków finansowych na dokapitalizowanie w 2016 roku – jak wynika z pisma PUK EMPOL – niezbędne dla dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych, należącego do Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni?

4. Burmistrzu Wadowic oraz wiceprezesie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni: jakie będą konsekwencje niedokapitalizowania spółki EKO?

I pytam burmistrzu Wadowic, bo mieszkańcy Gminy Wadowice, a zwłaszcza wyborcy Mateusza K. mają prawo wiedzieć:
– jak dzisiaj ma się „… królestwo kolesiów w Choczni”?
– czy pod twoimi rządami „… zarobią jednak tylko (…) znajomi oraz… tajemniczy „inwestor””?
– po co „… Burmistrz Wadowic Mateusz K(…) powołał na stanowisko wiceprezesa swojego zaufanego przyjaciela ze Stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice i radnego powiatowego Pawła Kopra”?
– dlaczego tak naprawdę burmistrz Wadowic nie zaproponował żadnej z osób, które zgłaszały swoją kandydaturę w konkursie do rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, tylko przedstawił zarządzenie, w którym na członka rady nadzorczej tej spółki desygnował… samego siebie?

Nie budzi bowiem moich wątpliwości, że – kiedy przed wyborcami i ich przedstawicielami w radzie miejskiej zatailiście informacje o kontroli spółki i zaleceniach pokontrolnych, informacje o konieczności inwestowania na wysypisku odpadów komunalnych, kiedy przez Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni pominięte zostały starania o kredyt dla tej inwestycji, która rzekomo ma zostać zakończona zaledwie trzy miesiące od otrzymania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL stanowiska Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie dokapitalizowania, którego nie dopuszcza przygotowana przez ciebie burmistrzu i przyjęta 30 grudnia 2015 roku przez radnych uchwała budżetowa – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami skutecznie drenujecie majątek gminy, aby m.in. mógł go wręcz zgodnie literą prawa handlowego, pozyskać prywatny przedsiębiorca…
A, że jawnym, uknutym za białymi kołnierzykami i w białych rękawiczkach… oszustwem?
Czy dla was ma to jakiekolwiek znaczenie?
Kiedy wy – burmistrz Wadowic i twój zaufany przyjaciel ze Stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice Paweł Koper – będziecie śmiali się w twarz mieszkańcom gminy twierdząc, że straty na majątku gminy, które wygenerujecie, to przecież wina… radnych gminy, wynikająca wprost z ich obowiązków określonych w ustawie o samorządzie gminnym!
Więc…

* * *

EmailPonieważ z treści pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL z dnia 21 kwietnia 2016 roku, mam prawo domniemywać, że Burmistrz Wadowic /a zarazem członek Rady Nadzorczej/, Prezes oraz Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, działając wspólnie i w porozumieniu z premedytacją zataili przed Radą Miejską w Wadowicach nie tylko sam fakt kontroli przeprowadzonej w październiku 2015 roku przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, ale przede wszystkim wyniki tej kontroli oraz zalecenia pokontrolne, czym świadomego działali na szkodę Gminy Wadowice i jej mieszkańców, aby skutkiem tych działań było przejęcie w majestacie prawa majątku i dochodów Gminy Wadowice przez prywatne przedsiębiorstwo oraz niczym nieuzasadnione wzbogacenie się sprawców tego czynu, zwracam się do Prokuratora Okręgowego w Krakowie – pana Rafała Babińskiego, o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w opisanej tu sprawie na poziomie Prokuratury Okręgowej, przy całkowitym wyłączeniu od prowadzenia tego postępowania Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.

Mam bowiem prawo podejrzewać, że opisane wyżej działania są konsekwencją wcześniejszego legitymizowania przez Prokuraturę Rejonową w Wadowicach wielu innych, w pełni potwierdzonych materiałem dowodowym, działań przedstawicieli lokalnego samorządu na szkodę Gminy Wadowice oraz jej mieszkańców.

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT