Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Chyba się… starzeję?
Chyba się… starzeję? poniedziałek, 12 sierpień 2019, godz. 20:40

Ot, 03 sierpnia br. pytałem „Policja to… czy towarzystwo wspólnej adoracji?
Do tego z ogromną determinacją oraz dbałością zaangażowane /to ogniwo/ w ochronę sprawców zarówno wykroczeń, ale też… przestępstw!
By nie było złudzeń skąd powyższe… pytanie i teza, dodałem…
Wszak materiał dowodowy, który w całości potwierdza m.in.  zniszczenie sieci dren oraz samowolę budowlaną poprzez użytkowanie inwestycji niezgodnie z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, a więc już tylko w świetle  ustawy Prawo budowlane, popełnienie szeregu przestępstw, okazuje się być dla Policji /chociaż nie wiem, czy dla ogromnej grupy uczciwie wykonujących swoje obowiązki policjantów takie działanie ich kolegów, to nie obraza, wręcz poniżenie w oczach mieszkańców… Rzeczypospolitej/… „niezrozumiały”.

I oczywiście czekałem…
Na odpowiedź!
No i… przyszła!
. . .
Odpowiedź z KPP W-ce 300dpi

……………………………………………………………………………………

Przeczytaliście?
Bo ja przeczytałem…

A, że wyszło mi – jak powiedział „klasyk”? – że ktoś rżnie głupa…
Więc wniosłem…
Oczywiście za pośrednictwem poczty elektronicznej…

 

Wadowice, 12 sierpnia 2019 r.

Edward Wyroba
/dane adresowe nadawcy
znane Adresatowi/

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
mł. insp. Arkadiusz Śniadek
ul. Lwowska 13
34-100 W A D O W I C E

W N I O S E K

o uzupełnienie pisma z dnia 07 sierpnia 2019 roku, w sprawie,
Wasz znak: RPP 658/19.

Jeżeli – jak wywodzi Kierownik Referatu d/w z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego tutejszej Komendy –  kwestie, które podniosłem w treści materiału zatytułowanego: „Policja to”, z dnia 03 sierpnia 2019 roku, były badane w przeszłości przez tut. Prokuraturę i Komendę Powiatową Policji w Wadowicach, za RPS 439/18 i pod sygn.akt.PR.Ds.1371.2018, co w ocenie Autora przywołanego wyżej pisma nie wnosi do sprawy nowych istotnych okoliczności, przez co wymienione pismo zostało włączone do prawomocnie zakończonego postępowania, o którym mowa wyżej, na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej WNOSZĘ/bowiem za odmową udzielenia odpowiedzi nie przemawia już dobro prawomocnie zakończonego postępowania/o udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania:
1. Kto i kiedy ustalił, że firma DG Tank w miejscowości Wieprz, nie mieści się przy ul. Górskiej 151, jak organy ścigania, w tym tut. KPP podaje w dokumentach o znaczeniu prawnym, ale przy ul. Spacerowej 1?
2. Jakie czynności podjęto w sprawie: RSoW 31/19, w celu ustalenia sprawcy używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym kulasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ul. Spacerowej 1, na terenie firmy DG Tank, gdzie nie wniesiono wniosku o ukaranie „… z powodu nieustalenia sprawców czynu”, których ustalenie mnie zajęło niespełna pięć minut /zawiadomienie w załączeniu/?
3. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy /inwestora/ zniszczenia sieci dren?
4. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy użytkowania inwestycji w miejscowości Wieprz, przy ul. Spacerowej 1, przed dniem 4 grudnia 2017 roku, a więc przed wydaniem przez PINB w Wadowicach decyzji zezwalającej na użytkowanie inwestycji, unieważnionej decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr 310/2019, z dnia 13 maja 2019 roku?
5. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy samowoli budowlanej, bowiem tylko za taką /samowolę budowlaną/ normy obowiązującego prawa uznają zmianę użytkowania inwestycji w sposób rażąco sprzeczny z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /vide: materiał zatytułowany: „Dlaczego ta decyzja… niepełna?” – w załączeniu/?
6. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy wydania decyzji wyrażającej zgodę dla firmy DG Tank na budowę zjazdu z bazy transportowej nie do drogi gminnej /ul. Górska/, ale do drogi prywatnej, jaką ponad wszelkimi sporami jest ul. Spacerowa, w miejscowości Wieprz?
7. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec właścicieli i kierowców firmy DG Tank w miejscowości Wieprz, za wjazdy i niszczenie samochodami o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, w ulicę Spacerową, na której obowiązuje ograniczenie tonażu pojazdów do 5. ton /słownie do: pięciu ton/?
8. Jakie kroki prawne podjęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wobec sprawcy fałszowania protokołów kontroli inwestycji przy ul. Spacerowej 1, w miejscowości Wieprz, Protokołu kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego z dnia 04 grudnia 2017 roku, Decyzji PINB z dnia 04 grudnia 2017 roku, o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji?

I chociaż to nie wszystkie pytania w sprawie przedmiotowej inwestycji w miejscowości Wieprz, przy ul. Spacerowej 1, na tym dzisiaj zakończę
/dzisiaj!/

Bowiem, jeżeli chociaż jedna z ośmiu spraw przywołanych wyżej uzyskała legitymację funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, to stanowi, że Ci nie tylko nie zbadali żadnej z tych spraw w przeszłości, ale wręcz świadomie, aby chronić sprawców wykroczeń i przestępstw, sami dopuścili się czynu określonego art. 231. § 1. kk.

Dlatego – /szczególnie, że postępowanie zostało zakończone prawomocnie/ – wnoszę o udzielenie odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie 7. dni /słownie dni: siedmiu/.
Jednocześnie uprzejmie informuję /i tylko informuję/, że naruszenie wskazanego wyżej terminu spowoduje wystąpienie z tymi samymi pytaniami /przy przekazaniu pełnego materiału dowodowego/ do Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pp. Europosłów, Posłów i Senatorów opozycji demokratycznej oraz wolnych i niezależnych mediów ogólnopolskich.

Wszak może będę brutalny, ale jak zawsze szczery, kiedy dodam, że po prostu mam  już dosyć Waszych kłamstw, którymi – aby chronić sprawców wykroczeń i przestępstw – rażąco obrażacie materiał dowodowy oraz kompromitujecie mundur, który na sobie nosicie!

Bez poważania dla satyry, do której to Wy sprowadzacie prawo – pozostaje

Edward Wyroba

W załączeniu – materiały wymienione w tekście.
Wysłano pocztą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.
Wymaga potwierdzenia odbioru korespondencji.

I – jak napisałem – teraz czekam dni… siedem!

Bo potrafię zrozumieć, kiedy w kabarecie trąca satyrą z… Policji!
Ale żeby Policja trącała satyrą z… prawa?
Tego /chociaż do niedawna jeszcze dawałem radę/ dzisiaj już nie potrafię zrozumieć!
Widać…
Starzeje się 😀
A, że na /nie/szczęście Komendantowi Śniadkowi…
Cóż ja na to poradzę… 😛 /ew/.

Szczególnie, że kiedy podejść do sprawy z… ironią – którą i tak nie przebiję policjantów z naszej… KPP – to…

. . .

……………………………………………………………………………………

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT