Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Co dalej?
Co dalej? środa, 12 luty 2014, godz. 10:38

W miniony poniedziałek zatelefonowałem do KPP w Wadowicach z pytaniem o jedną z ważnych z punktu widzenia prawa spraw… Niestety, kierownictwo Wydziału Kryminalnego nie wyraziło chęci rozmowy, a „komendantury” nie było na miejscu, więc pozwolę sobie tutaj wyłuszczyć sprawę, aby potem przesłać mailem…

We wrześniu ub. roku, z dwóch materiałów, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach powziął wiarygodną i w pełni udokumentowaną informację o przestępstwie, w tym o przestępstwie groźby popełnienia zbrodni zabójstwa, a więc – jeżeli się nie mylę – przestępstwie ściganym z urzędu przez… Wydział Kryminalny!
Co w tej sprawie Komendant Waldemar Krężel i szef Kryminalnego – Tomasz Dudek, zrobili do tej pory – nie wiem!
Ale z nowych materiałów, w których posiadanie właśnie wszedłem i o których chciałem porozmawiać w poniedziałek, mam prawo domniemywać, że osoba grożąca wówczas własnemu bratu śmiercią, nie musi, ale może być sprawcą już dwóch wcześniej popełnionych zbrodni… Na swoim byłym zięciu oraz na własnej… matce!
Co prawda, w dotychczasowej ocenie organów ścigania zięć popełnił samobójstwo, a matka zmarła śmiercią naturalną… Jednak nagranie, które zostało u mnie zdeponowane, rodzi poważne wątpliwości co do rzetelności prawnej oceny tamtych tragedii… A to w konsekwencji powinno skutkować natychmiastowym wszczęciem na nowo śledztwa w każdej z nich! Zaczynając oczywiście od wniosku o areszt tymczasowy dla sprawcy…

Bo nic nie sugerując, ale… Jeżeli nie zaprzecza się „rzucanemu” prosto w oczy zarzutowi bezpośredniego sprawstwa przywołanych wyżej dwóch tragedii, ale z nadzwyczajną pewnością siebie i z dającym się słyszeć w głosie poczuciem bezkarności, p raz kolejny już grozi się popełnieniem kolejnej, to nie tylko może, ale musi rodzić przypuszczenia, że samobójstwo zięcia mogło zostać albo spowodowane psychicznym bądź fizycznym dręczeniem młodego mężczyzny albo nawet upozorowane np. po jego zabójstwie, a matka, będąca „niewdzięcznym” ciężarem na „garbie” córki, też mogła paść ofiarą znęcania się psychicznego i fizycznego, albo po prostu… np. otruta?

I nie są to żadne urojenia, ale wiarygodna ocena odsłuchanej wypowiedzi kobiety, której w poczuciu własnej bezkarności wydaje się, że może manipulować organami ścigania, zeznaniami świadków, w tym wysoko postawionych w samorządowej drabinie politycznej, oczerniać nieżyjącą już matkę i Notariusza oraz skutecznie pozbywać się ludzi dla siebie niewygodnych…
I wszystko z pazerności na… majątek!

Dlatego w tym miejscu bardzo uprzejmie pozwolę sobie zapytać Komendanta KPP w Wadowicach, czy coś w tej sprawie zostało zrobione?
Czy po prostu nie robi się nic, bo… Wadowice pod Jego rządami w tutejszej Policji, to wyłącznie miasto przyjazne łajdakom i… zbrodni?

Jaka by ona nie była!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT