Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » "... Łajdacka polityka" » Czym motywowali się?
Czym motywowali się? poniedziałek, 6 sierpień 2018, godz. 23:19

Art. 231 kkOdpowiadając na moje pytania zawarte w piśmie z dnia 31 lipca 2018 roku, Starosta Powiatowy – mgr Bartosz Kaliński, nie przywoływał zapisów kpa i nie domagał się ode mnie uzupełnienia wniosku o udzielenie odpowiedzi własnoręcznym podpisem, które nie miały dla zadanych przeze mnie pytań żadnego znaczenia, tylko udzielił wiążącej a zarazem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, w treści której nie tylko jeszcze raz przywołuje to wszystko , na co wydał swoją decyzję nr 413/2016 z dnia 01 sierpnia2016 roku, ale też i to, że Starosta Wadowicki nie wydał firmie DG Tank z siedzibą w Wieprzu pozwolenia na budowę bazy transportowej dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton.
A więc ta decyzja nr 413/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 roku zakończyła postępowanie administracyjne prowadzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i jako jedyna była wiążąca zarówno dla inwestora, jak również dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, bowiem – o czym Starosta również mnie informuje –
„… w roku 2017 również nie były wydawane żadne decyzje administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę bazy transportowej dla samochodów ciężarowych dla firmy GD Tank w Wieprzu”.
. . .
Fragment pisma od Starosty
………………………………………………………………………………………………

Ale to jeszcze nie wszystko…
Bo też dzisiaj dotarło do mnie pismo od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którym ten powołując się na moja skargę złożoną do Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwraca się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach o przekazanie organu wojewódzkiego w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2018 roku, wyjaśnień obejmujących ustosunkowanie się do moich zarzutów.
. . .
Pismo z WINB
………………………………………………………………………………………………

Jak możecie przeczytać sami, Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oczekuje też na  wyjaśnienie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach okoliczności procedowania w sprawie przyjęcia rzeczonej inwestycji do użytkowania – czyli jej odbioru przez tegoż, w kontekście zarzutu zarówno użytkowania obiektu przed decyzją PINB, jak i realizacji inwestycji niezgodnie z pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym i mpzp, a także zniszczenia melioracji w trakcie realizacji robót.

I  wiecie, co mnie w tym wszystkim najbardziej… uderza?
Że zarówno GUNB jak i MWINB uznali moje wnioski i zarzuty /stawiane kolejnymi materiałami publikowanymi w sprawie tej wieprzowskiej samowoli budowlanej, akceptowanej i uwierzytelnionej przez PINB w Wadowicach/ za skargę, ale żaden z tych organów – chociaż tak jak inspektor Gwiazdowski otrzymali moje wnioski pocztą elektroniczną nie wymagającą własnoręcznego podpisu – nie domaga się ode mnie… uzupełnienia skargi, jak już wielokrotnie, a ostatnio trzy razy w jednym dniu, robił to Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, bezczelnie udający, że nie wiedział, nie widział, nie słyszał…

A nie tylko wiedział, że obiekt od początku budowy był użytkowany jako parking dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, ale też i widział /do tego na własne ślepia!/
. . .
002
………………………………………………………………………………………………

… i słyszał też!

Tak, jak wiedział również, że aby teren mógł utrzymać dużą ilość samochodów o tej masie całkowitej, inwestor kopał tak głęboko pod utwardzenie terenu, że dokopał się do sieci dren, którą po prostu zniszczył!
I też jest dowód tego zniszczenia, które jakoś powiatowemu nadzorowi „umknęło”…
. . .
DSC01485
. . .
DSC01487
. . .
DSC01488
………………………………………………………………………………………………

Kompromitacją jest, że kiedy rzekomo pan inspektor Gwiazdowski kontrolował roboty budowlane na tej inwestycji, po prostu treściami protokołów zaprzeczał załączanymi do nich fotografiami, które w całości potwierdzały, że budowa prowadzona jest przy rżącym, a wręcz kryminogennym naruszeniu decyzji Starosty Wadowickiego, projektu budowlanego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz… ustawy prawo budowlane.

I nie wiem tylko czy łamanie prawa przez inwestora panu Inspektorowi nie przeszkadzało, ot tak sobie, czy było niezbędne dla z góry założonego przez pana Inspektora zalegalizowania tej samowoli budowlanej?

Bo kiedy kontrolował już użytkowany obiekt budowlany 09 listopada 2017 roku, to w rubryce 1.6. tego protokołu, pośród innych robót pozostałych do wykonania /dodam, że przed wydaniem decyzji na użytkowanie obiektu, czyli mówiąc językiem bardziej ludzkim – przed odbiorem/ nakazał rozbiórkę obiektu tymczasowego, jakim był stojący obok bazowej stacji paliw… blaszak.
. . .
Fragment protokołu o blaszaku
………………………………………………………………………………………………

Ale 04 grudnia 2017 roku, przed wydaniem przywołanej wyżej decyzji, tej mówiąc po chłopsku, odbierającej obiekt budowlany i zezwalającej na jego użytkowanie /chociaż jak już wiecie, jako baza transportowa dla samochodów ciężarowych, na którą inwestor nigdy nie uzyskał pozwolenia, obiekt był użytkowany od pierwszych dni jego budowy/, pan inspektor inż. Gwiazdowski pisał jeszcze jeden protokół, dodam, że jego nazwa wydaje się być bardzo zawiła, ale muszę przywołać ją tu całą: „Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego 450/2017”, w którym – i nie boję się postawienia tego zarzutu – ten oszust Gwiazdowski, będąc wówczas obok stojącego do dzisiaj blaszaka pisze w punkcie 8.4., że „… wypełniony został obowiązek dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych lub obiektów tymczasowych”!
. . .
006 - Protokoł kontroli zakończonej budowy z dnia 04-12-2017 str. 01
. . .
006 - Protokoł kontroli zakończonej budowy z dnia 04-12-2017 str. 02
………………………………………………………………………………………………


I uwierzycie, że inspektor Gwiazdowski, 04 grudnia 2017 roku, nie widział blaszaka, który 09 listopada 2017 roku nakazał inwestorowi rozebrać, a ja tego samego blaszaka sfotografowałem… 04 sierpnia 2018 roku – tak, tak, w minioną sobotę!

I widać na tych fotografiach nie tylko ten niewidzialny dla inspektora  w grudniu 2017 roku blaszak, ale stan inwestycji, która w ocenie inż. Gwiazdowskiego nie jest bazą transportową dla samochodów ciężarowych…
. . .
Nowy Dokument 2018-08-04_1
. . .
Nowy Dokument 2018-08-04_2
. . .
Nowy Dokument 2018-08-04_3
. . .
Nowy Dokument 2018-08-04_4
………………………………………………………………………………………………

Że to nie przypadek, ale codzienność, niech świadczą kolejne cztery fotografie, tym razem wykonane w miniony piątek – 03 sierpnia 2018 roku…
. . .
DSC02103
. . .
DSC02104
. . .
DSC02106
. . .
DSC02108
………………………………………………………………………………………………

A w czwartek, ten miniony, 02 sierpnia 2018 roku, było tam… tak!
. . .

………………………………………………………………………………………………

Więc już nie będę o nic pytał Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, bo pytać oszusta, zwłaszcza, że o potwierdzone dowodami fakty, byłoby zniewagą dla pytającego…

Jednak nie będzie zniewagą zapytać wadowickiego „prokuratora”, tego najważniejszego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – co Panowie zrobili – o ile się nie przesłyszałem – przez kilka miesięcy, żeby zająć stanowisko w sprawie, gdzie sprawcy czynów opisanych art. 231. § 1. kk są doskonale znani?
Bo to nie tylko inż. Gwiazdowski…
Wszak tak jakoś dziwnie i akurat przy tej sprawie, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wieprzu zniknęły tereny z symbolami „P”, na których jeszcze do niedawna można było sobie budować bazę transportową dla samochodów ciężarowych jedną obok drugiej, a jednocześnie nagle znane z imienia i nazwiska gminne „ktosie” uznały, że w terenach M/ieszkalno/U/sługowych/ mogą pojawiać się tzw. „place manewrowe”, co jakby nie patrzył pasuje do koncepcji inwestora z aktualną… samowolą budowlaną.

Czy więc Panowie już ustalili w postępowaniu procesowym, czym motywowali się /bądź czym byli motywowani?/ jaśnie Wójcina z jaśnie Przewodniczącym Rady i Radnymi z Wieprza? – żeby wpaść na tak doskonały pomysł wqrwiania mieszkańców, a zarazem robienia dobrze zarówno autorowi samowoli budowlanej, jak też akceptującemu tę samowolę… inż. Gwiazdowskiemu!
Bo ostatnio przekonałem się, że nawet dzieciak z przedszkola języka nie pokaże, jeżeli nie… dostanie batonika!

I pytam z… roztropności!
Bo kiedy wygram kilkadziesiąt milionów w totka, to chciałbym wiedzieć z czym i do kogo mogę „uderzyć”, abym mógł ominąć tamtejszy mpzp i mieszkańcom Wieprza wybudować… lotnisko?

Zastanawiacie się, czy ja tak na poważnie?
Nie!
Bo przy Waszej szybkości i skuteczności, gdyby ktokolwiek chciał zachować powagę, to by po prostu… o…!
Dokończcie sobie to zdanie sami!

Na koniec przypomnę, że chociaż sam blog satyryczny, to dowody tu pokazywane i pytania do Was kierowane satyrycznymi już nie są…
Dlatego czekam!
Na odpowiedzi!

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT