Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Dlaczego wszyscy oni swój prawny obowiązek przedłożyli ponad prywatny interes jednego nieuczciwego inwestora?
Dlaczego wszyscy oni swój prawny obowiązek przedłożyli ponad prywatny interes jednego nieuczciwego inwestora? piątek, 3 sierpień 2018, godz. 15:11

013Od 15 czerwca br., moją uwagę zwróciły nieprawidłowości przy realizacji oraz użytkowaniu inwestycji na terenie gminy Wieprz, która do dnia dzisiejszego, dzięki – budzącej mój szczery podziw – nadgorliwości oraz usilnym staraniom Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, funkcjonuje bezkarnie, jako… samowola budowlana.
0003I jak zaznaczyłem to w treści swojego ostatniego materiału, dotychczas byłem przekonany, że za zalegalizowaniem tej samowoli budowlanej stoi właśnie tylko ten Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, który swojej roli w tym procederze w całości dowiódł w dniu 18 czerwca 2018 roku, kiedy odmówił mojej prośbie – wykonania fotografii stanu bazy transportowej spółki DG Tank, jaki w tym dniu na miejscu wspólnie z tymże Inspektorem, jednym z Posłów na Sejm RP oraz Jego asystentem zastaliśmy…

Fragment protokołu kontroli u J. i M. B. 1/Tu na marginesie dodam, że zarówno pan Poseł, jak i Jego asystent uczestniczący w kontroli prowadzonej osobiście przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach na nieruchomości wprost sąsiadującej z samowolą budowlaną, zostali pominięci w treści protokołu z tej kontroli! I też pomimo prawnego obowiązku uwzględnienia tych osób  w protokole, z uwagą o czasie, w którym na miejsce przedmiotowej kontroli osoby te dodarły! Brak tych danych, to również… fałszowanie dokumentu o znaczeniu prawnym./.

Jednak kolejna korespondencja, w tym z PINB oraz ze Starostwa, ale przede wszystkim całkowity brak wypełnienia prawnego obowiązku przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz, a więc dający się ustalić nie tylko z imienia i nazwiska, ale też zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji krąg samorządowców i gminnych urzędników, wzbudził we mnie podejrzenie, iż osoby te tworzyły swoisty układ samorządowo-biznesowy w tym pozaprawnym procederze…
Dzisiaj już wiem, że podejrzenie w całości uzasadnione…

I wiem m.in. z treści gminnego dokumentu, jakim jest protokół Z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami…
. . .
Protokół z dyskusji publicznej nad mpzp str. 01 Protokół z dyskusji publicznej nad mpzp str. 02 Protokół z dyskusji publicznej nad mpzp str. 03 Protokół z dyskusji publicznej nad mpzp str. 04 Protokół z dyskusji publicznej nad mpzp str. 05
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół ten sporządzono co prawda dopiero w dniu 27 kwietnia 2018 roku, oczywiście w Urzędzie Gminy w Wieprzu, a jego autorem jest pan Wojciech Antecki – Inspektor d/s ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego w gminie…
Tylko, że nie ma tu żadnego znaczenia sama data przeprowadzenia tej dyskusji, a tym samym data sporządzenia protokołu…

Bo z jego treści, która została doręczona również Wójtowi – Małgorzacie Chrapek /co potwierdziła własnoręcznym podpisem/, a z uwagi na obowiązek kontroli działalności Wójta przez Radę Gminy, musiała też dotrzeć nie tylko do Przewodniczącego, ale całej Rady Gminy wynika, że…
No właśnie, co?

Po pierwsze – że fakt realizowania inwestycji w sposób niezgodny z decyzją Starosty Powiatowego w Wadowicach nr 413/2016, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zarazem w sposób rażąco obrażający przywołaną tu dokumentację budowlaną oraz ustawę prawo budowlane, był władzom samorządowym Gminy Wieprz znany na długo przed terminem tej dyskusji publicznej…
Po drugie – że wprowadzone zmiany w mpzp, były wprowadzone dla tego przypadku wyłącznie pod potrzeby, a przede wszystkim oczekiwania łamiącego prawo inwestora.
Po trzecie – autor odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców wprost w treściach swoich odpowiedzi na kolejne pytania oszukuje pytających twierdząc, że władze gminy nie mają mechanizmów prawnych aby zapobiec łamaniu prawa przez inwestora, a przede wszystkim, aby to łamanie prawa zatrzymać na drodze prawnej!

Wszak sam fakt, że władze wieprzowskiej gminy dysponowały od samego początku realizowania tej inwestycji pełną wiedzą, iż jest ona niezgodna z przywołaną wyżej dokumentacją budowlaną, w tym z mpzp, potwierdza nie tylko treść tego protokołu.
Bowiem od mieszkańców władze te wiedziały również, że inwestor łamie prawo, że wprost dopuszcza się czynów zabronionych przez przepisy karne ustawy prawo budowlane, w tym również i to, że użytkuje on obiekt tej samowoli budowlanej jeszcze przed jego odbiorem budowlanym /co wiedział również pan Inspektor od powiatowego nadzoru budowlanego/.
Dlatego twierdzenie, że władze gminy nie dysponują mechanizmami, które ten proceder powinny zakończyć na etapie bądź to realizowania tej inwestycji bądź najpóźniej na etapie użytkowania jej bez odbioru budowlanego, jest oszustwem!
Oszustwem karygodnym, które winno być przez powołane do tego organy ścigane z urzędu!

Bo pomijając nawet prawny obowiązek Wójta i Radnych w zakresie przestrzegania prawa, w tym prawa miejscowego w szczególności, jest jeszcze inny prawny obowiązek, który w opisanym tu procederze Wójt oraz Radni Rady Gminy Wieprz powinni wypełnić najpóźniej w 2017 roku!
To obowiązek prawny wynikający z art. 304. kpk /kodeks postępowania karnego/.
§ 1. tego artykułu nakłada prawny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, o którym powzięli wiedzę, na osoby prywatne, jakimi są m.in. Małgorzata Chrapek, Bartłomiej Westwalewicz oraz pozostali Radni Gminy Wieprz…
2. – nakłada ten prawny obowiązek na Wójta Wieprza i Radę Gminy Wieprz!

Stąd pozostaje zapytać – dlaczego żadna z tych osób, pomimo pełnej wiedzy, jaką dysponowali i wciąż dysponują w sprawie… najpierw realizowania, a później użytkowania tej samowoli budowlanej jeszcze przed jej odbiorem budowlanym w sposób określony przepisami karnymi ustawy prawo budowlane, nie zawiadomiła o tym kryminogennym procederze organów ścigania?
Dlaczego?
Dlaczego wszyscy oni swój prawny obowiązek przedłożyli ponad prywatny interes jednego nieuczciwego inwestora oraz ponad prawny interes mieszkańców zarządzanej przez siebie gminy?

I wierzę, że to pytanie doczeka się odpowiedzi w niezbyt odległym czasie

Podobnie jak pytanie: co Wójt Gminy Wieprz oraz Przewodniczący Rady Gminy Wieprz mają w tej sprawie do ukrycia, że przy rażącej obrazie zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz  art. 61. Konstytucji RP, na żadne z zadanych im w trybie tej ustawy pytanie nie odpowiedzieli, co również –  czy się im to podoba, czy nie – należy przecież do ich prawnych obowiązków, a nie do prywatnego „widzimisię” Wójta Gminy – Małgorzaty Chrapek czy Przewodniczącego Rady Gminy – Bartłomieja Westwalewicza!

Bo jak napisałem już wcześniej  ja – w przeciwieństwie do nich – tą sprawę, a w zasadzie prawny interes mieszkańców gminy, których dobra prywatne ten kryminogenny proceder z ich strony narusza, postawiłem sobie za priorytet, z którym – jeżeli zajdzie taka potrzebazajdę na same szczyty, jeżeli będzie potrzeba nie tylko polskich organów ścigania ale też europejskich.

Bowiem to wszystko, co od kilku miesięcy dzieje się „na wieprzowskiej górce”, to nie tylko trwające już od dawna dręczenie tamtejszych mieszkańców, to również obniżenie wartości ich działek oraz zabudowań i wyłącznie za wiedzą oraz zgodą samorządowców i gminnych urzędników, dających legitymację dla kontynuowania czynów karalnych przez jednego nieuczciwego, a zarazem pazernego inwestora.

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT