Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Do Policji i Prokuratury…
Do Policji i Prokuratury… sobota, 20 czerwiec 2015, godz. 16:54

wadowiceonlinePonieważ z materiałów opublikowanych na portalach społecznościowych www.wadowiceonline.pl: „Aromat Caffe bez wody. Była policja i pogotowie” oraz www.wadowice24.pl: „Burmistrz nasłał na nich strażników! Po duszonego mężczyznę przyjechała karetka”, poza wszelkimi sporamiwadowice24 pozostaje, iż podjęcie przez burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego w dniu 18 czerwca 2015 roku, o godz. 4:30 (?) działań kryminogennych, jednoznacznie godzących w prawa przedsiębiorcy a także w określone Konwencją europejską prawa człowieka i obywatela oraz działań zagrażających życiu jednego z uczestników tych wydarzeń, dodam, że wydarzeń nie podpartych żadną prawomocną decyzją uprawnionego organu, stanowią czyny kryminogenne, zabronione przez ustawę, dlatego wypełniając społeczny obowiązek określony art. 304. kpk, zarzucam burmistrzowi Wadowic – Mateuszowi Klinowskiemu:
– świadome przekroczenie uprawnień, działanie na szkodę jednostki oraz nadużycie pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska,
– naruszenie miru domowego przedsiębiorcy oraz mieszkańców kamienicy w godzinach pomiędzy 22:00 a 6:00,
– kryminogenne pozbawienie przedsiębiorcy – nie zalegającego z opłatami w MPWiK – dostępu do wody pitnej, pierwiastka życia, który to czyn zakazany jest przez prawo.
– narażenie uczestnika kryminogennych wydarzeń, zainicjowanych przez Mateusza Klinowskiego, na utratę zdrowia, a nie wykluczone, że gdyby nie interwencja Policji – również życia,
i wnoszę o ściganie sprawcy tych kryminogennych czynów z urzędu.

Jednocześnie wnoszę o wydanie w trybie natychmiastowym decyzji zakazującej wszelkiej interwencji burmistrza Wadowic wobec właścicieli spółki JAWAR, do czasu wydania prawomocnej decyzji w sporze sądowym, w którym z burmistrzem Wadowic pozostaje spółka JAWAR.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę organów ścigania, iż na wielość lokali Gminy Wadowice oddanych w wynajem prywatnym podmiotom gospodarczym na podstawie wciąż obowiązujących obydwie strony umów najmu, napadnięty po nocy lokal jest jedynym, któremu burmistrz Mateusz Klinowski wypowiedział umowę bez żadnych podstaw prawnych, a tylko z zemsty za powieszenie przez poprzednią ekipę samorządową na ogrodzeniu tego lokalu baneru krytykującego Stowarzyszenie Inicjatywa Wolne Wadowice, założone m.in. przez Mateusza Klinowskiego.

Nadto brutalnie napadnięty przedsiębiorca – wobec którego sąd, przed którym toczy się spór, nie orzekł eksmisji z lokalu – nie naruszył warunków wciąż obowiązującej obydwie strony umowy, a także nie zalega też z opłatami, w tym za pobór wody, która została przedsiębiorcy odcięta w sposób siłowy, wzorowany przez wadowickiego burmistrza na mrocznych czasach stalinizmu i rządów bezwzględnej wobec obywatela ubecji.

Ocenie Prokuratury winna również zostać poddana publiczna informacja burmistrza Klinowskiego o zbyt niskim czynszu płaconym przez przedsiębiorcę wynajmującego lokal przy rynku poprzez konfrontację tej wysokości z wysokością pozostałych czynszów płaconych przez innych podnajemców lokali stanowiących własność Gminy Wadowice w centru miasta.

Zwłaszcza, że z wiedzy jaką posiadam, burmistrz Klinowski nie wystąpił do spółki JAWAR z propozycją zmiany wysokości czynszu, do której Spółka miałaby się prawo odnieść, ale w sposób niczym nieuprawniony, a zarazem kryminogenny wypowiedział umowę najmu tylko jednemu spośród licznej grupy najemców.

Poza wszelkimi sporami pozostać też musi, że burmistrz Klinowski podjął swoje działania ze z góry powziętym zamiarem doprowadzenia do bankructwa przedsiębiorcy i jego rodziny, bowiem dysponuje pełną wiedzą o przeprowadzonym właśnie generalnym remoncie przedmiotowego lokalu, którego koszty pokryte zostały z kredytu bankowego, a tego – pozbawiony przez burmistrza możliwości kontynuowania działalności gospodarczej – przedsiębiorca nie będzie wstanie spłacić.

emailDlatego wnoszę jak wyżej, zwracając szczególną uwagę Policji i Prokuratury, na konieczność podjęcia w trybie pilnym kroków niezbędnych dla powstrzymania dalszego bezprawia ze strony burmistrza Klinowskiego w tej sprawie i to na pewno do czasu wydania przez sąd prawomocnej decyzji w sporze, w którym obydwie strony tych wydarzeń pozostają.

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT