Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Za "miedzą" » „Duży”… może więcej!
„Duży”… może więcej! piątek, 15 czerwiec 2018, godz. 10:02

0000Na sam początek wyjaśnię, że treścią tego materiału nie będą wywody na temat osób fizycznych, ale organów samorządowych, powiatowych i gminnych, instytucji państwowych, cwaniackiej firmy i biernych w całej sprawie organów ścigania, chociaż dowody, w tym m.in. te, które tu ujawnię, pozwalają na domniemanie, że… akt oskarżenia już dawno powinien być  w sądzie.

Kontynuując wypada mi wyjaśnić, że jest sobie spółka, której siedziba – co prawda cały czas w Wieprzu – zmienia się niczym przysłowiowe rękawiczki i nikt nie zwraca na ten fakt uwagi, chociaż powinni wszyscy, od wójta i radnych począwszy, poprzez starostę i inspektorów nadzoru budowlanego, aby na organach /nie wiedzieć dlaczego nazywanymi/ ścigania zakończyć…
Dlaczego powinni?
Na razie niech pozostanie to moją słodką tajemnicą

Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016A teraz po kolei…
Starosta Wadowicki w sierpniu 2016 roku wydaje decyzję nr 413/2016, którą zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na:
1. Budowę budynku biurowo-usługowego o następujących parametrach technicznych:
– powierzchnia zabudowy: 168,26 metrów kwadratowych,
– powierzchnia użytkowa: 194,19 metrów kwadratowych,
– kubatura brutto: 1310,00 metrów sześciennych.
2. Budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10,00 metrów sześciennych.
3. Budowę wiaty śmietnikowej, schodów terenowych, miejsc postojowych, utwardzenia terenu.
4. Budowę zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkach nr: (…) położonych w miejscowości Wieprz.

Czytelnie, jasno i wręcz tak prosto, jak prosta jest budowa cepa…

Pojekt budowlany - str. 01Projekt budowlany, obok tych samych danych,Pojekt budowlany - str. 07 uzupełnia je tylko informacją, że – cyt.: „… przed wejściem do budynku planuje się usytuowanie 7 miejsc dla samochodów osobowych zakładając min. 3 miejsca postojowe na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynku”.

Niby wszystko w porządku…
Biurowiec z parkingiem dla pracowników i petentów…
Wszak nic innego tam być nie może, bo zgodnie ze znanym Wójtowi i Radnym Gminy Wieprz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wszystko to powstaje na terenach oznaczonych symbolem MU1, na których dopuszcza się m.in.:
1) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
2)  budynki użyteczności publicznej.
Z jednym jednak warunkiem…
Też cytuję: „… uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać poza granice terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny.”.
Prawda, że bardziej proste od bijaka, tego… przysłowiowego cepa!

Tylko, że ta inwestująca na podstawie cytowanych wyżej dokumentów spółka od początku budowała tam… bazę transportową!
Dla swoich samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy.
Jednak nie to bulwersuje najbardziej, bo cwaniaków nigdzie nie brakuje…

Najbardziej bulwersuje zachowanie inspektoratu nadzoru budowlanego, zarówno powiatowego jak i wojewódzkiego, które nie tylko ten w całości kryminogenny proceder legalizują, ale jeszcze – co słyszałem na nagraniu – informują inwestora o krokach podejmowanych przez krytyków tego – powiedzmy to wprost – inwestycyjnego… qrewstwa!

PINB robił kontrolę i w protokołach pisał nic nieznaczące brednie o biurowcu, który w decyzji starosty i w projekcie budowlanym, ale ani jednym słowem nie zająknął się w tych samych protokołach o… samochodach ciężarowych, naczepach i stacji paliw płynnych, które sam ujawnił na fotografiach załączonych do protokołu…
. . .
Protokół z kontroli PINB robót budowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 01 Protokół z kontroli PINB robót budowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 02Protokół z kontroli PINB robót budowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 03  Protokół z kontroli PINB robót budowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 04 Protokół z kontroli PINB robót budowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 05 Protokół z kontroli PINB robót budowlanych z dnia 09-11-2017 - str. 06

…………….…………………………………………………………………………….……………………………………

I nie reagował na te fakty Starosta Powiatowy, chociaż powziął pełną wiedzę o tym, że inwestycja jeszcze przed odbiorem była użytkowana jako baza transportowa, a więc w sposób niezgodny z decyzją tegoż starosty, projektem budowlanym oraz ustawą prawo budowlane!

Żeby było bardziej „wesoło”, zwłaszcza sąsiadom „zza płota”, wadowicki PINB w grudniu 2017 roku, wydał decyzję nr 179/2017, na mocy której udzielił inwestorom pozwolenia na użytkowanie, spisując jeszcze tego samego dnia całkowicie sprzeczny ze stanem faktycznym oraz rażąco obrażający prawo „protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego”
. . .
024 - Protokoł kontroli zakończonej budowy z dnia 04-12-2017 str. 01 025 - Protokoł kontroli zakończonej budowy z dnia 04-12-2017 str. 02 028 - Decyzja PINB z dnia 04-12-2017 o pozwoleniu na użytkowanie
…………….…………………………………………………………………………….……………………………………
Tu UWAGA, bo znowu zacytuję: „… budynku biurowo – usługowego z instalacjami (kategoria obiektu XVII), schodów terenowych, miejsc postojowych, utwardzenia terenu oraz zjazdu publicznego z drogi gminnej na działce nr (…) w miejscowości Wieprz, ul. (…) (obręb 0007, gmina Wieprz).
Dane techniczne budynku:
– powierzchnia zabudowy: 168,26 m2
– powierzchnia użytkowa: 194,19 m2
– kubatura: 1310,00 m3
– wysokość: 9,49 m; długość 18,25 m; szerokość: 10,30 m;
– liczba kondygnacji: 2 w tym 2 nadziemne
Warunkiem użytkowania przedmiotowego budynku jest wykonanie w terminie do 30 czerwca 2018 r. pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż ogrodzenia działki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę Starosty Wadowickiego z dnia 01 sierpnia 2016 r. nr 413/2016”.”.

I znowu ani słowa o bazie transportowej, która jeszcze przed wydaniem tej decyzji wyglądała tak!
. . .
000 001 003 004

XIAOYI

006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020
…………….…………………………………………………………………………….……………………………………

Dlaczego tak mało samochodów ciężarowych /zespołów/?
Bo te osobowe, to prywatne samochody kierowców, którzy – kiedy wykonywano fotografie – zespołami inwestora właśnie byli w trasie!

Jak więc wyglądały kontrole tej inwestycji ze strony PINB w Wadowicach i dlaczego WINB w Krakowie zalegalizował niedopełnienie obowiązków organu sobie podwładnego?
Dodajmy, że ten sam krakowski WINB, który w innej sprawie przez ponad rok nie wydał decyzji w trybie odwoławczym, chociaż miał na jej wydanie zaledwie jeden miesiąc!

A może nie powinienem pytać – dlaczego, ale – za ile?
Bo chyba za darmo nie udaje się ślepca /do tego głuchego, z dodatkiem braku umiejętności czytania/, nie informuje inwestora łamiącego wszelkie zasady prawne o krokach podejmowanych przez oponentów prawnej strony inwestycji oraz… nie legalizuje samowoli budowlanej?
Zresztą o to samo wypada zapytać… starostę?
A o co mam zapytać Wójta i Radnych z Wieprza?
Którzy w miejscu… na którym zazwyczaj siedzą, mają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego własnej gminy oraz prawne obowiązki, jakie na każdego z nich nakłada m.in. art. 304. kpk!
Że o innych obowiązkach nie wspomnę…
Bo, że o wszystkim wiedzieli, nie mam wątpliwości…
No chyba, że ktoś ich… motywował, żeby nie wiedzieli?

A pytać…
Nie tylko można, ale nawet trzeba!
Tylko skąd uzyskać wiarygodną odpowiedź?
Pozostaje więc chyba skierować te moje pytania do organów /co prawda nie wiem dlaczego?/ zwanych organami ścigania…
Więc pytam…
Komendanta Powiatowego Policji oraz Prokuratora Rejonowego w Wadowicach, jak to jest, że jednemu wadowicki PINB oraz krakowski WINB możne legalizować w całości potwierdzoną materiałem dowodowym samowolę budowlaną, a niepokornemu robić kontrolę uzasadnioną wyłącznie… donosem.
Czyim?
Nie mnie rozstrzygać…
029 - Zawiadomienie o kontroliAle kiedy w zawiadomieniu z wadowickiego PINB czytam o przydomowej oczyszczalni ścieków, to mam prawo do domniemania, że tego, kto aby utwardzić teren wystarczająco grubo pod nielegalną bazę transportową dla samochodów ciężarowych, zniszczył dreny odprowadzające wody gruntowe wraz z tzw. „matką” i go zalewa…
Tylko, że nie z sąsiadowej oczyszczalni ścieków, ale z… własnej kryminogennej samowoli!
I jeszcze jedno pytanie wobec bierności Wójta i Radnych z Wieprza…
Oczekuję, że obydwaj panowie: Komendant Powiatowy Policji oraz Prokurator Rejonowy z Wadowic wyjaśnią mi, w jaki sposób można użytkować – nawet gdyby była legalna – bazę transportową dla samochodów ciężarowych, aby uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie wykraczała poza granice terenu, do którego użytkownik /tu inwestor/ posiada tytuł prawny?
No i pytanie ostatnie: dlaczego, kiedy zaczęło „śmierdzieć”, spółka „ucieka” z adresu swojej… bazy transportowej?
Co potwierdza ogólnodostępny… KRS!
. . .
KRS
…………….…………………………………………………………………………….……………………………………

PocztaNo i czekam na odpowiedzi, bo po zmianach ustrojowych miało być wszystkim po równo, a tu jak na dłoni widać /i to nie pierwszy już raz/, że duży, choćby nie wiem jaki mały, znowu… może więcej!

Aby nie było, że wadowicki PINB nic nie wie, jemu też posyłam do… wiadomości!
I tu nie oczekuję odpowiedzi!
Bo za wadowicki PINB mówią… dowody!

Kończąc pokażę – przede wszystkim Wam Panowie z organów /nie wiedzieć dlaczego nazywanymi?/ ścigania – jak ta baza wygląda obecnie /foto: z 09 czerwca br./
. . .
021 022 023
…………….…………………………………………………………………………….……………………………………

W oczekiwaniu na odpowiedź pozostaje Edward „Scorpion” Wyroba.

P.S. Mnie /w przeciwieństwie do innych/ Wójt Gminy Wieprz nie uprzedziła, abym z inwestorem nie zadzierał, bo ma znajomości i może mi… zaszkodzić.
Dlatego do mnie co najwyżej może ów przyjść i… pocałować!
W miejsce, na którym siedzę, pisząc ten materiał…

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT