Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Hit prawny! Dopiero po interwencji posła Brynkusa, prokurator Kiciński uznał, że postępowanie musi być „… prowadzone zgodnie z prawem, bo sytuacja jest nadzwyczajna.”?!
Hit prawny! Dopiero po interwencji posła Brynkusa, prokurator Kiciński uznał, że postępowanie musi być „… prowadzone zgodnie z prawem, bo sytuacja jest nadzwyczajna.”?! piątek, 16 wrzesień 2016, godz. 23:30

wystraszyl-sieKiedy burmistrz-oszust „na czuja” zorientował się, że po interwencji posła na Sejm RP – Józefa Brynkusa, wreszcie policyjno-prokuratorska ochrona może nie wystarczyć i wycofał z programu „nadzwyczajnej” sesji głosowanie nad projektem swojego i Pawła Kopra dealu z rodzinną spółką EMPOL, w sprawie jawnego złodziejstwa na gminnym budżecie, ja nie burmistrza-oszusta, ale wadowickiej prokuratury działaniami, jestem zmuszony do tematu wrócić…
Zwłaszcza /o czym już pisałem/, kiedy dziennikarzowi portalu pressmania.pl, prokurator rejonowy „…Sebastian Kiciński potwierdził, że zostały podjęte działania ws pisma skierowanego przez posła Kukiz’15”.
A do tego ten sam prokurator dodał „… że postępowanie jest prowadzone zgodnie z prawem, bo sytuacja jest nadzwyczajna.”.
. . .
pressmania-01
…………………………………………………………

Dzisiaj zgodnie z prawem?
Dzisiaj sytuacja jest nadzwyczajna?

A dlaczego nie była prowadzona zgodnie z prawem i nie była nadzwyczajna w maju br.?
Kiedy już materiałem z dnia 07 maja 2016 roku, wnosiłem nie tylko o protokół z kontroli, który przed radnymi ukrył burmistrz-oszust, zasiadający w fotelu członka rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni…

. . .
pytania-do-marszalka-i-inspektora-os
…………………………………………………………

… ale też o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie ważnej dla całej społeczności naszej gminy!

I nie była dla prokuratora Sebastiana Kicińskiego nadzwyczajna oraz godna prowadzenia jej zgodnie z prawem, kiedy tym samym materiałem pytałem kolejno:

Marcina Maurera – Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni…
. . .
pytania-do-maurera
…………………………………………………………

Przedstawicieli Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, dbających o interesy rodzinne właścicieli spółki EMPOL…
. . .
pytania-do-iluzjonisty-prawnego-i-koperkowej
…………………………………………………………

Samego burmistrza-oszusta, jednocześnie czytelnie określając kryminogenny charakter tego procederu…
. . .
pytania-do-burmistrza-oszusta
…………………………………………………………

Materiałem tym nie ukrywałem też, że były to zaplanowane przez burmistrza-oszusta, wspólnie i w porozumieniu z prezesem i wiceprezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, działania na szkodę Gminy Wadowice i tylko dzięki poczuciu bezkarności, którego przekonanie w burmistrzu-oszuście wytworzyła … wadowicka prokuratura!

Kilka dni później, 12 maja, posiadywała Komisja Praworządności, która nie pozostawiła żadnych wątpliwości co do faktu, że moje „słowa” z dnia 07 maja, na naszych oczach stają się „ciałem”!

Posłuchajcie prawnika rodzinnej spółki EMPOL…
Jak im rzekomo nie zależy, ile, gdzie i czego oni już nie mają…
No i tego orło-odlotowego grożenia mi procesem…
. . .

…………………………………………………………

Dlatego tu zapytam radcy Orła: jak z tym zarzucanym mi podczas tego posiedzenia Komisji praworządności szkalowaniem familii Maurerów i naruszeniem ich dóbr osobistych oraz dobrego imienia spółki?
Czyżby wszystkie uleciały i pozostał tylko… Orła cień?

Bo tyle dobra radca Orzeł wymienił wręcz bez zająknięcia się, a kilka dni później sam burmistrz-oszust opublikował tabelę, z której jednoznacznie wynikało, że Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, w 2015 roku dorobiło się przychodu w wysokości około ośmiu milionów złotych…
. . .
przychody-300-dpi
…………………………………………………………

Co prawda nie podał zysków, bo ich nie musiało być!
Ale… dlaczego?
Kiedy radca Orzeł nie pozostawił przecież złudzeń, że rodzina Maurerów ma kasę w EMPOL-u i ciągle inwestuje, do tego w co najmniej kilku miejscowościach w cały kraju!
I kasę ma EMPOL, ale nie ma jej Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni?
Bo…

No, dlaczego?

Czy powodem tego stanu nie jest aby… kreatywna księgowość, dzięki której zyski Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni „pożerane” są przez inwestycje większościowego wspólnika?
Kreatywna księgowość, która winna być sprawdzona bardzo wnikliwie, bo EMPOL, to tylko spółka „matka”, mająca na swoim garbie co najmniej kilkanaścioro „bachorów”…

I pytam, nie tylko dlatego, że mam do zadania tych pytań prawo, ale też dlatego, że utrzymanie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO z siedzibą w Choczni, ale bez wspólnika inwestującego w samego siebie z zysków, które winny być dzielone pomiędzy wspólników, leży w naszym wspólnym interesie społecznym!

To właśnie ten interes społeczny, dla którego zagrożeniem okazały się oszustwa i groźby pełnomocnika rodzinnej spółki EMPOL – radcy Orła, które stanowiły główną część jego wypowiedzi przed Komisją Praworządności, spowodowały, że treścią materiału z dnia 13 maja 2016 roku, zadałem m.in.
– Burmistrzowi Wadowic, członkowi Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni,
– Marcinowi Maurerowi, Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni,
– Pawłowi Koprowi, wiceprezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni,
… trzynaście istotnych dla sprawy pytań, których nie pozwolono mi zadać podczas przywołanego wyżej posiedzenia Komisji Praworządności:
. . .
pytania-do-orlow
…………………………………………………………

Aby nie było niedomówień do treści korespondencji elektronicznej załączyłem materiał z dnia 13 maja 2016 roku w pliku *pdf oraz link do nieocenzurowanej przez zainteresowanych relacji z posiedzenia Komisji Praworządności z dnia 12 maja 2016 roku…
. . .
email-z-13-maja
…………………………………………………………

Niestety, mimo prawnego obowiązku, który zwłaszcza doktorowi iluzji prawnych i radcy prawnemu – Orłowi winien być znany, do dnia dzisiejszego żaden z przywołanych wyżej adresatów na te pytania nie odpowiedział?
Bo i co mieli odpowiedzieć?

Szczególnie, że jednocześnie treścią tego samego materiału, nie tylko uzasadniłem dlaczego nie zadam pytania czternastego, ale też podtrzymałem wcześniej już złożony wniosek o wszczęcie postępowania w trybie procesowym i wnosiłem do… Rady Miejskiej!
. . .
konkluzja-koncowa-do-orlow
…………………………………………………………


Dlatego nie tylko jeszcze raz zapytam, czemuż to wtedy dla prokuratora Sebastiana Kicińskiego, już sytuacja w sprawie dealu na Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO sp. z o.o., z siedzibą w Choczni, nie była „…nadzwyczajna”?

Czemu już wówczas postępowanie nie było prowadzone zgodnie z prawem?

A dlaczego pytam?
Bo w tej samej sprawie, którą w ostatnich dniach poruszył poseł Józef Brynkus, wadowicka prokuratura postępowanie umorzyła już 24 czerwca 2016 roku!
Ale co jeszcze bardziej w tej sprawie interesujące – zawiadamiającego o przestępstwie prokuratura poinformowała pismem z dnia 29 czerwca 2016 roku, doręczonym do adresata listem poleconym dopiero w dniu… 14 września 2016 roku!
. . .
zawiadomienie-o-odmowie-wszczecia-sledztwa-29-06-2016
…………………………………………………………

Prawda, że nie tylko „nadzwyczajnie” i nad wyraz „rzetelnie”…
O tym, jak „zgodnie z prawem” – już może nie będę wspominał…

I pytam tylko, bo nic już nie może mnie zaskoczyć w „charytatywnej” działalności wadowickiej prokuratury na rzecz ich burmistrza umiłowanego i… na szkodę gminy oraz jej mieszkańców!
Tej prokuratury, dla której nie są godnymi uwagi działania burmistrza-oszusta jednoznacznie kwalifikowane po stronie czynów zabronionych przez kodeks karny…
Ot, m.in. takie, jak niedopełnienie obowiązków /niepobieranie podatków od firmy FILEX, której pełnomocnik był sponsorem wyborczym burmistrza-oszusta, czy niewykonanie uchwał rady miejskiej przez organ wykonawczy/, zlecenie sfałszowania dokumentu o znaczeniu prawnym i posługiwanie się tym fałszywym dokumentem w celu wymuszenia na radnych Rady Miejskiej w Wadowicach uchylenia uchwały na podstawie wniosku organu wykonawczego, którego nie dopuszcza ustawa o samorządzie gminnym /posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015 roku oraz 11 grudnia 2015 roku/, handlowanie z zasobnymi finansowo przedsiębiorcami terenem nie będącym ani własnością Gminy Wadowice ani burmistrza-oszusta /posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015 roku/, przekroczenie uprawnień poprzez korupcyjną współpracę burmistrza i wiceburmistrza Wadowic z pełnomocnikiem lokalnego przedsiębiorcy, potwierdzoną pismem radcowskim, sprzedaż gminnego majątku za zaniżoną cenę „przedsiębiorcy”, który zarejestrował działalność gospodarczą chwilę po ogłoszeniu przetargu, rozwiązywanie umów i działanie na szkodę przedsiębiorców bezpośrednio skutkujące stratami finansowymi dla budżetu gminy o znacznych rozmiarach oraz wielokrotne działania określone art. 90. ustawy prawo budowlane!

Mógłbym tak jeszcze dużo i długo…

. . .

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT