Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Takie różne z życia wzięte... » „Iluzjonisty i oszusta zabawy w pianie” – część 2…
„Iluzjonisty i oszusta zabawy w pianie” – część 2… wtorek, 14 marzec 2017, godz. 17:00

000000000-300dpiKontynuując za kłamstwem iluzjonisty i oszusta, który twierdzi, że wszystko co opisują wadowiccy blogerzy, to „… szukanie haków. Na dziesiątki zadanych pytań na razie żadnych afer nie udało się wykryć.”

Bo jak to było wcześniej?
Ano, zacznę może od tego, że jako radny Rady Miejskiej w Wadowicach krytykujący, wręcz negujący wysokość wynagrodzenia swojej poprzedniczki, jako jedyny w tym kraju burmistrz, po wygranych wyborach na to stanowisko ten nasz iluzjonista prawny opublikował na swoim blogu materiał negujący wysokość wynagrodzeń burmistrzów i prezydentów miast, twierdząc jednocześnie, że powinny być one o co najmniej 10.000,- złotych wyższe, aby osoby te mogły w ogóle być kreatywne w swojej działalności samorządowej.
Jednocześnie przez cały czas od wyboru na stanowisko burmistrza Wadowic i nadal, ten iluzjonista prawny i oszust w jednej osobie nie kreuje lokalnej polityki w kierunku rozwoju Gminy Wadowice i poprawy bytu jej mieszkańców, ale przez cały ten czas realizuje swoją aktywność zawodową w kręgach biznesowych, czyli tam gdzie są duże pieniądze.
Niestety, nie ma to żadnego związku z dobrem gminy i jej mieszkańców.

0000Do pierwszej grupy osób, których współpracownikiem jest burmistrz są sponsorzy wyborczy KWW Wolne Wadowice , wystawiającego kandydaturę z kręgów iluzji prawnych w wyborach na burmistrza Wadowic oraz sponsorzy słupy – czego nikt nie sprawdził, a co można zarzucić z dużym prawdopodobieństwem – za pośrednictwem których ci żywo zainteresowani współpracą z przyszłym burmistrzem finansowali kampanię wyborczą przywołanego wcześniej Komitetu Wyborczego.

I postawione tu zarzuty potwierdza nie tylko lista sponsorów wyborczych.
Tu na uwagę zasługuje również, że jeden z nich dokonał przelewu na konto KWW Wolne Wadowice z konta firmowego, co pozostaje w rażącej sprzeczności z ustawą, a co pomimo wiedzy nie zostało zanegowane ani przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Krakowie ani przez wadowickie organy ścigania, zawiadomione o dokonaniu takiej wpłaty.

Zarzut współpracy burmistrza iluzjonisty prawnego i oszusta z wyselekcjonowanymi starannie przedsiębiorcami, który postawiłem wcześniej w pełni uzasadnia również późniejsza działalność burmistrza Wadowic na rzecz interesów jednego z nich i współpracującego z tym przedsiębiorcą – można wprost powiedzieć – pracodawcy m.in. burmistrza i wiceburmistrza, sprzeczna nie tylko z interesem Gminy Wadowice i jej mieszkańców, ale także z ustawą o swobodzie gospodarczej.

Działalność ta skupiała się przede wszystkim na ochronie interesów jednego przedsiębiorcy poprzez zablokowanie niezbędnej dla Wadowic inwestycji, jaką jest południowa obwodnica miasta, która po prostu zabrałaby ruch samochodowy w ulicy, przy której sponsor wyborczy KWW Wolne Wadowice prowadzi swoją działalność oraz zablokowanie inwestycji na terenach po byłych zakładach Bumar-Łabędy, gdzie obok małej galerii handlowej oraz lokalu gastronomicznego Mc’Donalds miał powstać tak potrzebny w papieskich Wadowicach parking samochodowy, docelowo na 600 miejsc parkingowych.

Aby osiągnąć uzgodniony cel, burmistrz Wadowic m.in.:
– nie wykonał uchwały Rady Miejskiej nr XXXII/317/2014, z dnia 14 listopada 2014 roku.
– w sposób nie dopuszczony przez ustawę o samorządzie gminnym wystąpił do Rady Miejskiej w Wadowicach o uchylenie przywołanej wyżej uchwały /ustawa przewiduje uchylenie uchwały w określonych przypadkach, ale tylko zarządzeniem burmistrza, nigdy zaś wnioskiem burmistrza do rady miejskiej o uchylenie uchwały/.
– w celu oszukania Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach, polecił Kierownikowi Referatu Podatkowego sfałszować dokument prawny tak, aby udzielone przez poprzedniczkę tego burmistrza kwoty pomocy publicznej i zwolnień podatkowych w 2014 roku wszystkim podmiotom podatkowym na terenie Gminy Wadowice, obciążały przedsiębiorcę, któremu uchylona na wniosek iluzjonisty i oszusta uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/317/2014, z dnia 14 listopada 2014 roku, otwierała drogę do inwestowania na terenach po byłych zakładach Bumar-Łabędy w centrum Wadowic.
A więc na terenach, które położone przy północnej obwodnicy miasta straszą dzisiaj swoim widokiem zarówno mieszkańców jak i turystów.

Dlatego mam nie tylko pełne prawo do domniemania, że działalność obecnego burmistrza opiera się przede wszystkim na współpracy z bardzo starannie wyselekcjonowanymi przez niego przedsiębiorcami, ale też, że ma ona swoje odzwierciedlenie wyłącznie w stratach, jakie przynosi gminie i mieszkańcom, a to uprawnia również do domniemania, że działalność ta opiera się o podłoże korupcyjne.
000 - nie lubi konkurencjiŹródło-portal-opłacany-z-Twoich-podatkówWszak już samo zablokowanie inwestycji na terenach po byłych zakładach Bumar-Łabędy, przynosi Gminie Wadowice straty w wysokości około 500.000,- złotych rocznie, z tytułu nie odprowadzanych do budżetu tylko podatków od inwestora na rzecz gminy.
Niestety, nie można policzyć dzisiaj strat, jakie zablokowanie tej inwestycji niosą podatki, które odprowadzaliby najemcy przygotowanych wówczas tam dla nich lokali.

Jednak to nie koniec działań iluzjonisty i oszusta, które już przyniosły Gminie Wadowice szkody majątkowe w wielkich rozmiarach…

Dlatego jutro zapraszam na część trzecią!

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT