Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » „Iluzjonisty i oszusta zabawy w pianie” – część 7…
„Iluzjonisty i oszusta zabawy w pianie” – część 7… niedziela, 19 Marzec 2017, godz. 22:37

Oni mnie okradliKontynuując za częścią szóstą…

A może ta determinacja w przejęciu udziałów rzekomego bankruta – i mówię tu o choczeńskim EKO a nie o towarzyszu „koperkowej”, bo tego nikt poza iluzjonistom prawnym i oszustem nie przejmie za złamanego grosza – wynika z faktu, że zyski Przedsiębiorstwa Komunalne EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni za wiedzą i zgodą przedstawicieli Gminy Wadowice w spółce, są konsekwentnie ukrywane poprzez kreatywną księgowość w przychodach tylko Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej i jego spółkach córkach?

Wątpliwości rodzi też wartość Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, oceniana przez członka rady nadzorczej i burmistrza w jednej osobie – a więc iluzjonisty i oszusta na poziomie z roku 2013.
Bo nawet dla laika ekonomicznego oczywistym jest, że jeżeli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej weszło do spółki z Gminą Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, jako partner strategiczny, biorący na siebie ciężar inwestycji, to jeżeli wywiązał się ze swojego zobowiązania, zrealizowanymi inwestycjami musiał też podnieść wartość Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni.

Wiem o tym ja, wiecie Wy, tylko nie  wiedzą burmistrz-oszust z wceprezesem-bankrutem!
I liczą po dawno nieaktualnym „kursie”, coby kolesie z układu mieli jak najtaniej!
A interes Gminy Wadowice, czyli Wasz interes?
Ten to te „orły” mają po prostu w miejscu, na którym ja siedzę pisząc do Was te słowa – czyli mówiąc wprost: w dupie!

Dlatego kontynuując zmuszony jestem dodać, iż w związku z kilkoma nieudanymi próbami zbycia przez burmistrza-oszuta udziałów gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni, cały ten układ nie zaprzestaje działać w tym samy kierunku, czego dowodem jest wywieranie presji na opinii publicznej i mieszkańcach poprzez podniesienie opłat za odbiór śmieci o około 45 do 50 %, co jest bezpośrednim skutkiem pozaprawnego i niczym nieuzasadnionego niedopuszczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Spółka z o.o., z siedzibą w Choczni do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice na lata 2017-2019 oraz dokonanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Tylmanowej zmowy cenowej z największym, a wręcz teraz jedynym jego konkurentem, czyli MPO Kraków, eliminując innych przedsiębiorców z rynku śmieciowego tylko dlatego, aby ten układ mógł wymusić na społeczeństwie przywołane wyżej ceny, a zarazem tymi cenami wywierać dalszą presję na Radnych, którzy zostali przez burmistrza przymuszeni – i tu nie boję użyć się twierdzenia: barbarzyńskim szantażem, chociaż bandyckim, chyba bardziej pasuje? – do podjęcia niekorzystnej decyzji w sprawie podniesienia opłat za odbiór odpadów komunalnych!

Postanowienie o odmowie w sprawie przetargu 300 dpiJednak aby powyższe twierdzenia były aż nadto czytelne, zwłaszcza, że prokurator rejonowy w Wadowicach nie widzi czynu zabronionego w niedopuszczeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, do przetargu, na tym etapie przeanalizujmy fakty:
– Przedsiębiorstwo Komunalne EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, jest spółką z udziałem Gminy Wadowice /49 % udziałów/ oraz rodzinnej spółki EMPOL  z Tylmanowej /51 % udziałów/.
– We władzach Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni Gminę Wadowice reprezentują:
a) Koper-bankrut – na stanowisku wiceprezesa i tylko dzięki przyjaźni z burmistrzem, bo to nie tylko bankrut, ale do tego bez wymaganej dla sprawowanej funkcji wiedzy, co potwierdził, nie mając nic do powiedzenia radnym oraz mieszkańcom.
b) iluzoryczny burmistrz-oszust – na stanowisku członka rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, lobbujący za dobrem udziałowca większościowego.

– Obydwaj wyżej wymienieni od początku swojej działalności w władzach Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, nie reprezentują interesów Gminy Wadowice oraz jej mieszkańców, tylko w  sposób od dawna już jawny troszczą się wyłącznie o interesy rodzinnej spółki prezesa Marcina Maurera z Tylmanowej, czyli EMPOL’u /większościowego udziałowca w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO/.
– Kiedy ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice na lata 2017-2019, żaden z wyżej wymienionych nie zadbał o interesy Gminy Wadowice, jej mieszkańców i spółki z udziałem naszej gminy, które z prawnego obowiązku powinni reprezentować i nie zgłosił tejże właśnie spółki z udziałem Gminy Wadowice do przetargu, aby chronić interesy mieszkańców, a zarazem zadbać o poprawę kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, rzekomo stojącego „nad przepaścią”, tylko obydwaj dopuścili do przetargu udziałowca większościowego, lobbując jednocześnie za jego wygraną w przetargu.

I wszystko co w punktach wyżej działo się, kiedy już wiadomo było, że:
– prezes Marcin Maurer dysponuje pełną wiedzą, z której wynikało, iż burmistrz nie zgodzi się na dokapitalizowanie spółki, której zgodnie z umową jedynym inwestorem miał być udziałowiec większościowy, czyli EMPOL i prezes Marcin Maurer, co w konsekwencji miało skutkować zbyciem udziałów Gminy Wadowice na rzecz tegoż szkodzącego gminie i mieszkańcom udziałowca!
– na kwotę co najmniej kilkunastu, chociaż nie wiem /bo nie chce mi się liczyć/ czy nie kilkudziesięciu milionów złotych zaniżono wartość ponad 11. hektarów gruntów przemysłowych, do tego wyceniając je jako rolne, a zarazem wyceniając wartość tych ponad 11. hektarów na wartość prawie równą połowie jednego hektara gruntów rolnych w tej samej lokalizacji!
– celem działań obydwu przedstawicieli Gminy Wadowice we władzach Spółki z udziałem Gminy Wadowice był kryminogenny deal z przedstawicielami rodzinnej spółki EMPOL, którego finałem miało być nie tylko przejęcie przez prezesa Marcina Maurera naszego gminnego majątku, ale również zmonopolizowanie w naszej gminie rynku odpadów przez EMPOL.

Nie mam więc wątpliwości, że świadome wykluczenie i wyłącznie za wiedzą, zgodą i przyzwoleniem przedstawicieli Gminy Wadowice we władzach Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, spółki z udziałem Gminy Wadowice z udziału w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice na lata 2017-2019, miało na celu nie tylko wymuszenie po wygranej przez EMPOL wyższych stawek za odbiór odpadów, ale też / i to jest już jawne kurewstwo/ obniżenie kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni!
A więc mówiąc językiem najprostszym z prostych, wszystko to było skutkiem troski gminnych przedstawicieli w Przedsiębiorstwie Komunalny EKO o interesy rodzinnej spółki prezesa Marcina Maurera i prawdopodobnie własne, co w całości daje prawo do domniemania, że posiadało wszelkie cechy działań zwanych potocznie nie tylko nieuczciwą konkurencją, ale przede wszystkim kryminogennych, a zarazem wprost… korupcyjnych, bo działań bezpośrednich i potwierdzonych dowodami, na… szkodę spółki!

I nie mam też wątpliwości, bo w całości rozwiewają je zaistniałe już fakty i dowody z dokumentów, że takie działanie burmistrza-oszusta i wiceprezesa-bankruta Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, jest działaniem nie tylko szkodliwym społecznie, ale też w całości pozaprawnym, które doprowadzi do niczym nieuzasadnionego zubożenia społeczeństwa oraz do równie niczym nieuzasadnionego wykorzystania Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, a więc spółki z udziałem Gminy Wadowice, wyłącznie do partykularnych celów prezesa Marcina Maurera i jego rodzinnej spółki EMPOL oraz zaplanowanych wspólnie i w porozumieniu z udziałowcami interesów tych dwóch… „ZŁODZIEI” NA GMINNYM BUDŻECIE!

Dlatego w tym miejscu dodam jeszcze, iż jestem wręcz pewny, że właśnie dzięki takiemu utwierdzaniu przez wadowickiego prokuratora rejonowego sprawców czynów pozaprawnych, wręcz kryminogennych, w poczuciu o ich bezkarności, nastąpi dalszy ciąg działań mających na celu przejęcie udziałów gminy w tym intratnym przedsiębiorstwie przez udziałowca większościowego, z którym w korupcyjny układ weszli członek rady nadzorczej a zarazem iluzoryczny burmistrz-oszust i wiceprezes-bankrut Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO, sp. z o.o. z siedzibą w Choczni.
Co więc dalej?

O tym już w następnym, ósmym odcinku!

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT