Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Jak długo jeszcze?
Jak długo jeszcze? poniedziałek, 25 Czerwiec 2012, godz. 14:57

Podczas prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione warunki, które gwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, zarówno pracownikom wykonawcy, jak i osobom postronnym. Co do zasady proces budowlany jest uregulowany przepisami Prawa budowlanego. Kwestie dotyczące właściwej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczeństwa są uregulowane w innych aktach prawnych – Kodeksie pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401.) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126.).

Inwestycja po jej zakończeniu musi zostać odebrana pod względem jej prawidłowego wykonania, w sposób określony obowiązującym prawem i projektem budowlanym….
I dopiero wówczas odpowiedni organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję/zgodę na użytkowanie obiektu budowlanego/inwestycji.

W Wadowicach takim obiektem budowlanym jest… rynek!
Prowadzone prace budowlane wskazują, że obiekt nie został oddany do użytku, a tym samym nie zostało wydane pozwolenie na korzystanie z obiektu budowlanego…

Ale niestety, w Wadowicach bezkarne są nie tylko władze gminy!
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i prokurator Rejonowy też!
Bowiem kolejna już impreza na placu budowy organizowana przez „zawszony wiernością samorząd”, pozostaje bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych, w tym karnych, które winny wyciągnąć obydwa te organy…

Więc może zarówno ów Inspektor od prawa budowlanego, jak i utracony prokurator od prawa karnego, to prawdziwe… organy?
Czy tylko… jak te moczowe?
Olewające wszystko!
Bo trudno zaprzeczyć, że olewają…
Swoje obowiązki!
Zwłaszcza, kiedy sprawcą naruszenia prawa jest wadowicka złodziejska sitwa… samorządowa!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT