Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Jak to jest… osobiście i… rodzinnie?
Jak to jest… osobiście i… rodzinnie? piątek, 29 kwiecień 2016, godz. 21:00

000000-Filkowa rezygnujeNie czekajcie…
Nie będzie nagrania, ale poniżej będzie drugie już moje… oświadczenie.
Tak, wiem, zapowiedziałem pełną treść rozmowy, którą po naleganiach byłej już prezeski Wadowickiej Izby Gospodarczej przeprowadziłem z Zofią Filek w dniu 03 grudnia 2015 roku…
Ale, że Zofia Filek już, jak napisałem wyżej – tylko byłą prezeską WIG, na obecną chwilę rezygnuję z realizowania podjętej decyzji.
I jak podkreślam – na obecną chwilę..
I w zasadzie przede wszystkim dla zachowania chociaż resztek godności  oraz zaufania do… WIG
/o byłej prezesce WIG nie wspomnę, wszak troska o zachowanie u niej tych resztek, to chyba jej a nie mój interes/!

Bo tak jak o oświadczeniu Zofii Filek – i dziwnie nie odnoszącym się /dla wtedy jeszcze prezeski WIG/, do niewygodnego dla niej mojego materiału z dnia 20 kwietnia 2016 roku, zatytułowanego: „… kto finansuje… pomysły burmistrza Wadowic”, ale do materiału filmowego mojego autorstwa, opublikowanego nie pierwszy raz przecież w tym materiale, ale już dużo wcześniej, m.in. w dniu 16 marca br. dowiedziałem się z materiału sponsorowanego, opublikowanego przez portal www.wadowiceonline.pl, który przecież filmu nigdy nie upublicznił /a do mnie, jako autora materiału filmowego, to oświadczenie Zofii Filek nigdy nie dotarło/, tak również z tej witryny sieciowej powziąłem wiedzę o oświadczeniu Zofii Filek, w którym mówi do Was o… rezygnacji dotychczasowej prezeski Wadowickiej Izby Gospodarczej, zarówno z pełnionej funkcji jak i z członkostwa w samej WIG.

Jednak moją uwagę zwróciły w tej decyzji tylko… powody!
Te niby osobiste i… rodzinna sytuacja.
Dlaczego tylko… one?
Bo… w całości nieprawdziwe!

Więc, aby prawda ujrzała światło dzienne, dzisiaj ja, kolejny raz OŚWIADCZAM, że powodem rezygnacji Zofii Filek z funkcji prezesa Wadowickiej Izby Gospodarczej było… realne zagrożenie wykreślenia tej Izby z rejestru sądowego!

000000-1 paragraf statutu WIGWszak tylko tym mogło skutkować funkcjonowanie WIG w sposób niezgodny z własnym statutem, który otwierają takie oto słowa: „… Wadowicka Izba Gospodarcza (…) jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców…”.

Tak więc, po składanych oświadczeniach Zofii Filek, kiedy broniła się000000-PowiatLive przed samowolą budowlaną oraz do dzisiaj nierealizowanymi zobowiązaniami podatkowymi od obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzonej działalności 000000-PINBgospodarczej, należnych Gminie Wadowice od PPH FILEX niczym przysłowiowemu „psu buda”, poza wszelkimi sporami pozostaje, że od chwili powstania WIG do 25 kwietnia 2016 roku, Wadowicka Izba Gospodarcza nie tylko zrzeszała w swoich szeregach osoby w sposób niezgodny z własnym statutem, ale też zarządzana była co najmniej przez dwie osoby nie będące przedsiębiorcami, na co tej Izbie zwracałem uwagę wielokrotnie…

Niestety, bezskutecznie…

000000-wniosek do wojewodyDlatego 06 kwietnia 2016 roku, wystąpiłem do Wojewody Małopolskiego, jako organu nadzoru nad Wadowicką Izbą Gospodarczą, z wnioskiem o uchylenie decyzji /uchwały/, którą prezes Zofia Filek oraz wiceprezes Izby – Beata Kopyto, powołane zostały do pełnienia tych funkcji w sposób obrażający własny statut WIG.

Ale działalność Wadowickiej Izby Gospodarczej regulowana jest nie tylko statutem samej Izby – ustawą również!
I to właśnie przy tak utrzymującym się stanie bezprawia w WIG, zapisy ustawy groziły z kolei wystąpieniem przez Wojewodę Małopolskiego do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Wadowickiej Izby Gospodarczej z rejestru sądowego…

000000-oświadczenie FlikowejI tak właśnie wyglądają te „osobiste powody i rodzinna sytuacja” Zofii Filek, które wymusiły na byłej już prezesce WIG tę zapewne /nie mam co do tego wątpliwości!/ bardzo „… trudną” dla niej decyzję.

Pozostaje więc na koniec zapytać – gdzie do tej pory byli członkowie Izby, pośród których liczna jest przecież grupa prawników, w tym nawet z odległych nam… Krakowa oraz Katowic /chociaż i tu też rodzi się pytanie o zgodność członkostwa tych osób bądź całych kancelarii ze statutem izby, bowiem chyba wykonywanie wolnego zawodu, jakim bez wątpienia jest działalność adwokacka czy radcowska, odbiega i to znacznie od działalności w sferze przedsiębiorczości, wymaganej statutem WIG/?
Gdzie jej Komisja Rewizyjna?
I przede wszystkim gdzie jej… Zarząd?
Zarząd, którego nie stać nawet na to, aby w tak oczywistej sprawie nadal dawać się… ośmieszać?
I tylko dlatego, żeby nie zmierzyć się z prawdą, o której ja informowałem całą tę – jak widać to zwłaszcza dzisiaj – „izdebkę dumania” od dawna!

Zwłaszcza, że dla Wojewody Małopolskiego nadal musi pozostać otwartą – w świetle statutu WIG – wiceprezesura Beaty Kopyto, a więc osoby – jak Zofia Filek – prawdopodobnie nie będącej przedsiębiorcą?
Bo czy takim może być pracownica wydziału księgowości w PPH FILEX?
Nie może też zabraknąć w tym materiale pytania o co najmniej jednego w szeregach Izby „bodyguarda”?
Niestety nie z własną działalnością przedsiębiorczą, ale z… KPP w Wadowicach?

I pytania te kieruję nie tylko do Wojewody Małopolskiego…
Do przedstawicieli wolnego zawodu, zasiadających w WIG również…

Nie byłbym też Wyroba, gdybym tych pytań nie adresował /a Zofia Filek przekaże/ do radcy prawnej, która w treści pisma o znaczeniu prawnym w całości potwierdziła funkcjonowanie w Wadowicach układu samorządowo-biznesowego, opartego w głównej mierze na – może zacytuję: „… współpracownikach” – koniec cytatu, byłej już prezeski WIG…

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT