Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Jerzy Utrato! Wnoszę i znowu w oparciu o dowody!
Jerzy Utrato! Wnoszę i znowu w oparciu o dowody! wtorek, 12 styczeń 2016, godz. 22:44

00-Nie mam z nimi nic wspólnegoWadowice, 12 stycznia 2016 r.

Jerzy Utrata
Prokurator Rejonowy
ul. Żwirki i Wigury 4
34-100 WADOWICE

WNIOSEK

o ustalenie i poinformowanie właściciela bloga www.wadowita24.pl, o:

– okresie zatrudnienia burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego oraz wiceburmistrza Wadowic – Ewy Całus, w Przedsiębiorstwie Produkcyjno_Handlowym „FILEX”, z siedzibą: /dane adresowe przedsiębiorstwa w załączniku/, bądź innej spółce należącej do Zofii Filek bądź Kazimierza Filek, mandantów Radcy Prawnego – Joanny Pławny /adres kancelarii radcowskiej w załączniku/,

wysokości dochodów uzyskiwanych przez burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego oraz wiceburmistrza Wadowic – Ewę Całus, z tytułu zatrudnienia i współpracy osób pełniących funkcje publiczne w lokalnym samorządzie, z Zofią Filek oraz Kazimierzem Filek – mandantami Radcy Prawnego – Joanny Pławny,


– wysokości składek oraz podatków odprowadzanych od tych współpracowników przez pracodawców,

oraz podjęcie kroków prawnych stosownych do poczynionych ustaleń.

UZASADNIENIE

Ponieważ w dniu 29 grudnia 2015 roku, podległy Panu prokurator – Wiesław Polaniak /mający nadzorować śledztwo w sprawie działalności gospodarczych prowadzonych przez burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego i w całości potwierdzonych dowodami, w tym najbardziej aktualnym rejestrem podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową, opublikowanym w dniu 17 grudnia 2015 roku, na stronie internetowej przełożonego funkcjonariusza KPP w Wadowicach wnioskującego o odmowę wszczęcia dochodzenia – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/, był łaskaw w oparciu o fałszywe zeznania sprawcy „klepnąć” tę wnioskowaną odmowę wszczęcia śledztwa, rażąco obrażającą prawo, dlatego na podstawie art. 304. kpk, w związku z art. 1. § 1. oraz art. 2. kk, wnoszę jak wyżej… za pismem radcowskim Joanny Pławny, a więc za dokumentem o znaczeniu prawnym, wystosowanych do Spółki Cywilnej Serweradmin, z siedzibą /dane adresowe w załączniku/, autorstwa osoby o statusie najwyższego zaufania publicznego.

Wszak to nie kto inny, jak radca prawny – Joanna Pławny, aby w sposób rażący pozbawić mnie i moich Czytelników konstytucyjnych praw /w tym do uzyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz do oceny i krytyki/ a hostingodawcę bloga www.wadowita24.pl, zmusić oszustwem i szantażem do fizycznego zlikwidowania tego bloga z obiegu publicznego /sieci internetowej/

00-blokada
poinformował tegoż, że – cyt.: „… Edward Wyroba wielokrotnie naruszał również dobra osobiste znajomych i współpracowników wzywających /Zofii i Kazimierza Filek – przyp. Edward Wyroba/ – mianowicie: (…), Mateusz Klinowski, Ewa Całus” – koniec cytatu.

Co do słowa „współpracownik” nie możemy mieć wątpliwości, – jak interpretuje słownik – jest to rzeczownik, rodzaj męskoosobowy, określający osobę lub inny podmiot pracujący wspólnie z inną osobą lub podmiotem, zaś „współpraca”, to też nic innego, jak działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby, instytucje lub państwa!

Tak więc treść „wezwania” z dnia 29 grudnia 2015 roku /w załączniku do wniosku/, autorstwa radcy prawnego – Joanny Pławny, wysłanego do Spółki Cywilnej Serweradmin, poza wszelkimi sporami pozostawia, iż zarówno Mateusz Klinowski jak i Ewa Całus, prowadzą z mandantami w/w radcy prawnego wspólną działalność, niestety zabronioną z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
E-mail - 12-01-15Artykuł 4. w punkcie 6. przywołanej tu ustawy nie pozostawia złudzeń, iż ani burmistrz ani wiceburmistrz Wadowic nie mogą „… prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.”.

A, że taka działalność została ujawniona treścią dokumentu o znaczeniu prawnym przez pełnomocnika Zofii i Kazimierza Filek – radcę prawnego Joannę Pławny, wnoszę jak wyżej.

Edward Wyroba /dane adresowe w załączniku/.

 

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT