Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » SSLW RP O/KRAKOWSKI » Jubileusz 20. lecia Krakowskiego Oddziału SSLW RP…
Jubileusz 20. lecia Krakowskiego Oddziału SSLW RP… sobota, 27 wrzesień 2014, godz. 14:48

Medal Jubileuszowy SSLW RPW piątek, 26 września 2014 roku, w gościnnych progach Muzeum Lotnictwa Polskiego Jubileusz 20. lecia obchodził Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości jubileuszowe Oddziału zaszczycili m.in. gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – Prezes Zarządu Głównego SSLW RP, 99. letni weteran Bitwy o Anglię – płk pil. Ludwik Krempa oraz Poczet Sztandarowy obchodzącego tydzień wcześniej swoje „złote gody” Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Komendę do wprowadzenia Sztandaru oraz uczczenia minutą ciszy Nieobecnych, którzy odeszli na wieczną wartę – wydał wiceprezes Oddziału Krakowskiego – mjr pil. Stefan Glądys.
Następnie głos zabrał Prezes – ppłk. pil. Benedyktowi Siemaszko, a po nim mjr rez. Janusz Oraczewski – Sekretarz, w oparciu o przygotowaną przez siebie wizualizację przybliżył dwudziestolecie Krakowskiego Oddziału SSLW RP, kończąc swoje wystąpienie materiałem dokumentalnym z rekonstrukcji historycznej ostatniego zrzutu, jakiego dla oddziałów partyzanckich w Szczawie dokonał zmarły na kilka Dyplom dla Edwarda Wyrobydni przed tym wydarzeniem mjr pil. Antoni Tomiczek. Materiał ten był jednym z wielu przykładów działania Oddziału na rzecz pielęgnowania historii oraz krzewienia jej w kręgach młodego pokolenia Polaków.

Po tym jakże miłym akcencie uroczystości w kilku krótkich słowach życzenia zebranym złożył Prezes Zarządu Głównego SSLW RP – gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, po czym zapoznał ich z treścią uchwały Zarządu Głównego, na podstawie której Krakowski Oddział SSLW RP uhonorowany został Statuetką Ikara, a jego członkowie Medalami Jubileuszowymi Stowarzyszenia oraz innymi wyróżnieniami. W imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczył też członków Oddziału Krakowskiego Medalami Zasłużonego dla Obronności Kraju. Podczas uroczystości zasłużonym dla Jubilata wręczone zostały Honorowe Dyplomy, Medale Jubileuszowe 20. lecia SSLW RP Oddział w Krakowie oraz monografia autorstwa płk. doc. dr Jerzego Kuck.
Wkrótce udostępniona zostanie relacja video z tej uroczystości.

Jednak będę nieskromny, co prawie nigdy mi się nie zdarza i już dzisiaj poinformuję, iż po uhonorowaniu piszącego ten materiał oraz kol. Zygmunta Krausa Medalem Jubileuszowym 20. lecia SSLW RP Oddział Krakowski w dniu 13 września br., na terenie Prywatnego Muzeum Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej „Hell’s Angel”, w dniu wczorajszym – z rąk gen. dyw. pil. Franciszka Macioły – wręczone zostały nam Medale Pamiątkowe SSLW RP.
Nadto władze Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia uhonorowały nas dyplomami uznania.
Dyplom dla Zygmunta KrausaNie będę ukrywał, że zostaliśmy przez władze Krakowskiego oddziału SSLW RP mile zaskoczeni już podczas uroczystości w Muzeum „Hell’s Angel”. Jednak fakt docenienia tego co robimy przez Zarząd Główny SSLW RP oraz ponownie przez władze Oddziału Krakowskiego, tylko utwierdziły nas obydwu w przekonaniu o słusznie obranej drodze, jakże przez lata negowanej wyłącznie z pobudek politycznych przez władze samorządowe Gminy Wadowice.
Wszak obydwaj z Zygmuntem Krausem, przyjmując wczoraj z rąk gen. dyw. pil. Franciszka Macioły Medale Pamiątkowe SSLW RP a z rąk Prezesa Oddziału Krakowskiego dyplomy uznania, czuliśmy w głębi naszych serc, iż w ten właśnie sposób honorowana jest nasza Mała Ojczyzna oraz jej mieszkańcy.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT