Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Kim… jesteście?
Kim… jesteście? wtorek, 5 lipiec 2016, godz. 11:51

DSC_5324Dzisiaj – i nie przypadkowo – wrócę do swojego materiału zatytułowanego „Ponieważ Prokurator Rejonowy nie ma czasu, wnoszę do…” oraz pełnej gamy dokumentów tam opublikowanych…
Wrócę, aby potwierdzić nie tylko fakt nieznajomości prawa przez co najmniej 3/4 części naszych radnych, ale też aby potwierdzić po raz kolejny, że działając wspólnie i w porozumieniu z burmistrzem, tylko podczas jednego posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej radni ci działali na szkodę Gminy Wadowice, a więc tym samym na szkodę Waszą – mieszkańców tej gminy i właścicieli jej majątku!
Oczywiście mam tu na myśli na razie tylko to posiedzenie połączonych Komisji, zwołane po piśmie rodzinnej spółki EMPOL z dnia 21 kwietnia 2016 roku, które skierowane do Rady Miejskiej z żądaniem przekazania tej spółce 4. milionów złotych, „szło” bodaj… 16 dni /?/!

Empol - 01Bo czy nie dziwi Was, że radni – którzy w przywołanym tu piśmie czytają, jak rodzina skupiona w EMPOLU „… zwraca się do Rady Gminy w Wadowicach w przedmiocie podjęcia uchwały w zakresie dokapitalizowania spółki przez wspólników, poprzez objęcie nowoutworzonych udziałów o wartości 8 000 000,00 zł.”, za podstawę dla tej prośby podając, że to dlatego, bo „… w październiku 2015 roku. Marszałek Województwa Małopolskiego i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie po dokonaniu kontroli składowiska w Choczni, jednoznacznie stwierdzili o konieczności wykonania prac”, które „specjaliści” z EMPOLU wycenili na te 8 milionów złotych – nie pytają o protokół pokontrolny?

Empol - 02Nie dziwi Was, że radnych w ogóle nie interesuje treść dokumentu z kontroli, na który tak naprawdę w żądaniu a nie w prośbie, powołuje się żądający?
Że radni w ogóle tym dokumentem nie dysponują i to do czasu… upublicznienia go przeze mnie w materiale, który przywołałem wyżej!

A przecież to tylko protokół kontroli, na którą żądający tak dużej kasy powołali się w piśmie z dnia 21 kwietnia 2016 roku, mógł stanowić materiał do dyskusji…
Do każdej dyskusji o tak dużych pieniądzach w tym temacie!

Dlaczego więc ani jeden z radnych nie zapytał, czemu ten protokół nie został przez autora /autorów/ dołączony do przesłanego Radzie Miejskiej pisma, jako uzasadnienie dla podstawy żądania, bądź nie zażądał już na początku tego posiedzenia okazania tego protokołu, aby można było w ogóle rozpocząć dyskusję o… budżetowych, a więc publicznych pieniądzach?

Może zabrzmi to satyrycznie, ale przecież całe to posiedzenie zakrawało na satyrę układu „trójcy” za gościnnym stołem z burmistrzem, jednak stwierdzę to wprost, że bez tego protokołu radni w ogóle nie powinni podejmować dyskusji na temat „dokapitalizowania” śmietniska, a Rataj z Koprem i Orłem powinni „odlecieć” i to co najmniej za drzwi sali posiedzeń…

Jeżeli tak się nie stało, a nadto jeżeli figurant burmistrza Koper, kierownik Rataj i prawnik Orzeł uznali, że mieszkańcy nie mają prawa do wiedzy oraz prawa do rzetelnej odpowiedzi na ważne w tej sprawie pytania i tylko dlatego, że już tylko te odpowiedzi ujawniłyby niewygodne dla „wspólników” planu ograbienia nas z gminnego majątku fakty, to znaczy, że sprawa nie tylko śmierdzi mocniej od odpadów na śmietnisku, ale też i to, że w tym smrodzie obok wiceprezesa Kopra oraz członka rady nadzorczej – burmistrza, mają też swój udział… radni.
Bo nie bez powodu burmistrz nie tylko nie zabezpieczył żądanej przez EMPOL kasy w budżecie gminy na 2016 rok, ale też z góry zapowiedział, że na „dokapitalizowanie” się nie zgodzi…

Wszak intencje obnażone zostały „rodzinną” groźbą zamknięcia śmietniska, bądź… wyłożenia całej kasy przez spółkę EMPOL.

I po raz kolejny analizując nagranie z tamtego posiedzenia, nie mam wątpliwości, że wszystko zmierzało do przejęcia naszego gminnego majątku, jakim jest śmietnisko, wraz z jego infrastrukturą przez EMPOL, przy współudziale wiceprezesa i członka rady nadzorczej, którzy powinni reprezentować interesy Gminy Wadowice, ale tego z premedytacją nie robili!

Tylko, że wszyscy oni zapomnieli o podpisanym pomiędzy wspólnikami porozumieniu, z którego poza wszelkimi sporami wynika, że Gmina Wadowice jest w tej spółce tylko wspólnikiem założycielem, ale za to EMPOL jest wspólnikiem… inwestorem!

No i ta swoista, w świetle prawa cywilnego obowiązująca ustna umowa… zawarta publicznie przez prezesa Marcina Maurera z Gminą Wadowice i jej mieszkańcami, którą zagwarantował nam wszystkim korzyści finansowe z udziału w spółce, a zarazem zapewnił o wzięciu na siebie i EMPOL całego ciężaru inwestycyjnego!

 

 

Więc Panie i Panowie radni, w czyim interesie działaliście podczas posiedzenia tych połączonych Komisji?
Dlaczego nie interesowało Was, co w protokole z tej październikowej kontroli, przywołanej w piśmie spółki EMPOL, nad którym rzekomo prowadziliście dyskusję, napisał np. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie?
Dlaczego nie interesowało Was, że w tym protokole nie ma ani jednego słowa „… o konieczności wykonania prac, w wyniku których zostanie powiększona objętość czynna składowiska do 200000 metrów sześciennych”?

I nie rozstrzygam tu, że nie ma takich zaleceń w ogóle, bądź, że nie zachodzi taka konieczność inwestowania…

Ale stwierdzam tylko, że tak zredagowane żądanie w treści pisma spółki EMPOL z dnia 21 kwietnia 2016 roku, było w swoim uzasadnieniu w całości fałszywe!

Dlaczego?

Bo autor /autorzy/ tego pisma doskonale wiedzieli od wiceprezesa swojego zarządu – Kopra oraz członka swojej rady nadzorczej – „burmistrza” Wadowic, że dokapitalizowanie spółki przez Gminę Wadowice w ogóle nie wchodzi w grę!

Tak samo jak wiedzieli, że nie mogą do tego pisma załączyć protokołu z kontroli, na którą powołują się w treści pisma, bowiem ich plany zostałyby zniweczone już na starcie!

Bo celem samym w sobie w ogóle nie było „dokapitalizowanie” spółki z mniejszościowym udziałem Gminy Wadowice!

Celem było przejęcie – przy udziale wiceprezesa i członka rady nadzorczej mających reprezentować interesy Gminy Wadowice w tych strukturach – kontroli nad całym majątkiem tej m.in. Waszej spółki przez EMPOL, zajęcie pozycji monopolisty na jakże lukratywnym rynku śmieci w regionie oraz finalnie… dyktowanie też Wam swoich warunków przez EMPOL!

I obserwując zarówno na żywo jak i na nagraniach, które z tego posiedzenia pozostały, nie tylko zachowania ale też twarze niektórych radnych, nie mam wątpliwości, że plany te znali i nie robili nic, aby zapobiec skutkom, a wręcz przeciwnie…

Ale czy to pierwszy raz?

Kiedy podczas innego posiedzenia i chyba nawet tych samych Komisji, dostali od burmistrza sfałszowany – zresztą na polecenie burmistrza – dokument o znaczeniu prawnym, też nie zareagowali, tylko karnie podnieśli rączki, aby zrobić dobrze oszustowi i kłamcy!

Podobnie akceptują kłamstwa burmistrza w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, w całości negowane nie tylko przez dokumenty przedsięwzięciu temu towarzyszące, ale też przez uwarunkowania w terenie oraz potrzeby mieszkańców 11. gmin, które podpisały wspólne porozumienie dla powstania tej inwestycji.

I milczą dzisiaj, kiedy burmistrz-oszust, aby zrealizować własną zapowiedź zniszczenia restauracji wmawia nam wszystkim, że wejście do szkoły jest od ul. Emilii i Karola Wojtyłów, chociaż wejście do szkoły jest tak samo dokładnie opisane, jak nakaz zamykania – z uwagi na bezpieczeństwo – furtki tylko dla… użytkowników parkingu i hali sportowej!

O decyzjach w sprawie busów i codziennym łamaniu przepisów przez tego jedynego – burmistrzowego, już nie wspomnę…

Więc kim jesteście… radni?
Nie wszyscy!
Ale wy, którzy karnie podporządkowani burmistrzowi legitymizujecie jego oszustwa i kłamstwa!
Wy, który z premedytacją i nawet nie wątpię, że w pełni świadomie, działacie ręka w rękę z tym oszustem i kłamcą na szkodę gminy, regionu, przedsiębiorców i mieszkańców!

Radni, czy wy w ogóle wiecie, kto z mocy ustawy sprawuje w samorządzie gminy i nad czym kontrolę!
Wy, nad tym co robi burmistrz?
Czy może burmistrz?
Nad karnym podnoszeniem przez was ręki przy głosowaniu zgodnie z oczekiwaniami oszusta!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT