Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Komendancie Powiatowy Policji…
Komendancie Powiatowy Policji… czwartek, 31 marzec 2016, godz. 13:18

Policyjny konkursJak informuje www.guziczarnia.pl, trwa kolejna edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

W komentarzach pod materiałem czytelnicy przywołanego portalu padają kolejne propozycje konkursowe dla wadowickich policjantów… Ot, np. „policjant który mnie wkurwił”, czy „policjant, który miKomentarze zaszkodził”

Ja dorzuciłby panu Komendantowi jeszcze dwie propozycje konkursowe…

Pierwsza: „najlepszy policjant, który w sposób zabroniony przez prawo ustala dla prezesa wadowickiej izdebki gospodarczej /”wig”/ – Zofii Filkowej, numery rejestracyjne pojazdów będących w zainteresowaniu „cioci” Zosi” oraz druga: „najlepszy policjant-prywatny dzielnicowy Zofii Filek”.
Chociaż nie zaszkodziłby może też /oczywiście wraz z podstawami prawnymi/, konkurs na policjanta najlepiej usadowionego w strukturach tej stricte polityczno-biznesowej społeczności /”wig”/?
Zapytacie – dlaczego?

Bo rozumiem, że w razie popełnienia przestępstwa, konieczność ustalenia numerów rejestracyjnych pojazdu mającego związek z takim przestępstwem, spoczywa na Policji, ale tylko na żądanie odpowiednich organów naszego państwa /prokuratury, sądu/, czy organów międzynarodowych /Interpol/!

Ale, że nie znalazłem podstaw prawnych uprawniających funkcjonariusza Policji do ustalania numerów rejestracyjnych pojazdów, które w żadnym przestępstwie nie uczestniczyły, ale że pozostają w zainteresowaniu Zofii Filek, są ustalane na wyłączne żądanie prezesa „wig”, dlatego wnoszę
/na początek/ do Komendanta Powiatowego Policji o podanie w trybie pilnym tej być może nieznanej mi podstawy prawnej?
A jeżeli takiej nie ma, o ustalenie funkcjonariusza/y/ policji, który w trybie poza przepisowym, wręcz kryminogennym, żądania Zofii Filek realizuje oraz o wyciągnięcie konsekwencji nie tylko służbowych, karnych z art. 231. kk również, a zarazem o poinformowanie mnie o tak podjętych krokach.

Nadto, jeżeli Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach nie czuje się organem właściwym do załatwienia mojego wniosku, proszę o poinformowanie mnie o tym fakcie, aby z tym samym wnioskiem i również w trybie pilnym mógł wystąpić do Wydziału Kontroli Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Identyczny wniosek składam w sprawie drugiej propozycji konkursowej, bowiem analizując zapisy ustawy o Policji nie doczytałem się zapisu zapisu o przydzielaniu do politycznych biznesmenów prywatnych dzielnicowych…

Nieco szersze uzasadnienie będzie miał wniosek dotyczący mojej trzeciej propozycji konkursowej…
Bo nie tylko ustawa o Policji m.in. wręcz zabrania policjantowi być funkcjonariuszem tej służby a zarazem też przedsiębiorcą oraz… nakazuje mu apolityczność.
Ale też § 1. statutu tego polityczno-gospodarczego tworu /sam statut w załączeniu do wniosku/, funkcjonującego pod kierownictwem osób, które nigdy nie powinny do „wig” zostać przyjęte m.in. z uwagi brak wymaganego statutem prowadzenia działalności gospodarczej, już w punkcie 1. podaje, że to to „… jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych”.

Dlatego w tym miejscu, /podobnie jak wyżej, a więc/ na podstawie art. 61. Konstytucji RP oraz zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także w oparciu o konstytucyjną zasadę jawności życia publicznego, wnoszę o udzielenie informacji, które potwierdzają prowadzenie przez funkcjonariuszy publicznych /na określonych przez ustawę wyjątkach oraz zasadach/ działalności gospodarczej oraz zgody pana Komendanta na przystąpienie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach do struktur „wig”, kierowanej przez prezesa – Zofię Filek?

Jednocześnie, na podstawie tych samych przepisów konstytucyjnych oraz ustawowych, wnoszę też o udzielenie informacji dotyczących wiedzy pana Komendanta o formie finansowania prezentów, którymi w okresie swoich rządów burmistrz Wadowic Mateusz K., obdarował tutejszą jednostkę Policji?
By ostatni wniosek uszczegółowić dodam, że interesuje mnie wiedza, z której ma wynikać, czy sponsorem tych prezentów był budżet Gminy Wadowice /czyli my, mieszkańcy/, czy ujawnieni z imienia i nazwiska prywatni sponsorzy?

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT