Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Komu wydaje się, że jest… bezkarny?
Komu wydaje się, że jest… bezkarny? poniedziałek, 24 listopad 2014, godz. 12:21

0000Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, stanowiące integralną cześć ustawy Prawo budowlane już swoim § 1. ust. 1. mówi, iż rozporządzenie to „… określa (…) dane, jakie zawiera tablica informacyjna, oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Mnie w tej kwestii interesuje § 13. tego rozporządzenia, który mówi:


00011.Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
2. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

I również interesuje mnie też § 14., który z kolei mówi, że:

1. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,
2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Skąd to moje zainteresowanie?
Ano stąd, że każdy prywatny inwestor, spoza lokalnych układów i ratuszowej sitwy za brak tych obowiązkowych informacji na swojej inwestycji byłby ścigany z mocy ustawy z całą surowością obowiązującego prawa…

A tu w centrum miasta, pod oknami Filipiakowej remontowana jest kamienica, która nie wiedzieć do kogo należy, kto inwestuje ten remont i z jakich środków, kto je wykonuje, do tego w sposób, wskazujący, iż niespełnione zostały ustawowe obowiązki zabezpieczenia inwestycji przed dostępem do niej przez osoby trzecie, co w konsekwencji stanowi zagrożenie dla zdrowia a nawet życia przechodniów.

Rodzi się więc w tej sprawie kilka pytań…

0003Pierwsze – kto jest właścicielem kamienicy?
Czy może Hajnosz, Kotarba i Ciepły, których banery wyborcze wisiały tam przed I turą wyborów jak na… własności?
Czy… Filipiakowa?
Czy może Gmina Wadowice, a więc my – podatnicy?

Drugie – kto jest inwestorem remontu tej nieruchomości i co chce ukryć przed podatnikami nie dopełniając obowiązku informacyjnego, który ma być z mocy obowiązującego prawa dostępny dla wszystkich zainteresowanych, a w przypadku katastrofy budowlanej, dla służb ratunkowych?

Trzecie – kto jest inspektorem nadzoru budowlanego nad ta inwestycją?

Czwarte – kto wykonuje ten remont i w oparciu o jaką podstawę?
Przetarg? Dwustronna umowę z inwestorem? Czy po prostu… na lewo?

I kolejne – kto za ten remont płaci i z jakich środków?

0004Bo doświadczenia z remontu II etapu ulicy Karmelickiej dają podstawy do domniemania, czy aby znowu środki publiczne nie wypływają nam np. z gminnego budżetu do prywatnego inwestora, którego starannie tym pozaprawnym działaniem się przed podatnikami Gminy Wadowice ukrywa?

No?
Zastanawiam się, kto pierwszy udzieli mi odpowiedzi na te nie tyle nurtujące, co w pełni zasadne pytania?

I kiedy inwestor tego remontu nie tylko zostanie surowo ukarany za niedopełnienie ustawowego obowiązku, ale też, jak długo jeszcze będziemy czekali na powieszenie tablicy informacyjnej według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra oraz ogłoszenia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane?

 

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT