Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Kończ waść, wstydu nam oszczędź… Przed Polską i przed światem!
Kończ waść, wstydu nam oszczędź… Przed Polską i przed światem! wtorek, 8 wrzesień 2015, godz. 10:15

MandatWielu z Państwa przedwyborcze obietnice Klinowskiego do dzisiaj mocno tkwią w pamięci… Zwłaszcza, że żadna nie została zrealizowana. Nie zrobił ani dla Gminy Wadowice, ani dla Was – jej mieszkańców nic, co dałoby się w sposób wymierny przeliczyć na społeczne korzyści…
Ktoś z jego zwolenników powie, że zaczął remont ulicy Mickiewicza…
Ale już nie doda, że z nakazu, co skutkuje, że późno i z niewiadomym skutkiem…
Oby tylko nie takim, jakim zakończył się remont II etapu ulicy Karmelickiej…
Co poza tym?
Kolesie, prywata, bezprawie i ostatnio nawoływanie do… anarchii, w połączeniu z „czyszczeniem” gminnego budżetu!
Ale czy tylko?

Bo zwłaszcza ostatnie działania burmistrza Klinowskiego wywołały wiele dyskusji, zwłaszcza po „większościowej” stronie zwolenników „dochtora iluzji prawnych”, którzy nie tylko nie widzą nic złego w łamaniu prawa przez tegoż, ale jeszcze gotowi są śpiewać pienia na cześć i chwałę tych czynów swojego wodza…

Tylko, że tak naprawdę całokształt zwłaszcza tych ostatnich działań Klinowskiego, to sprawa o znacznie szerszym formacie prawnym i nie tylko do ścigania, ale do ścigania z urzędu /bez odrębnego zawiadomienia/, bo trudno mieć wątpliwości, że w sposób bardzo czytelny tym postępowaniem naruszone zostały przezeń konstytucyjne podstawy prawne…

000Wszak czymże innym, jak nie naruszeniem tych właśnie podstaw jest nawoływanie mieszkańców przez włodarza gminy do łamania prawa, do anarchii, czy – co prawda śmieszne, a nawet przystające do „dochtora iluzji prawnych” – podjęcie się oraz osobiste komentowanie przez Klinowskiego próby wywierania nacisku na sąd?

I nie chodzi w tym wszystkim tylko o samo łamanie prawa określonego ustawą Prawo o ruchu drogowym…
Chodzi też o jednoznaczne, wielokrotnie potwierdzone już jednoznacznym materiałem dowodowym, działania burmistrza określone przez art. 231. § 1. kodeksu karnego, co potwierdził swoją decyzją również sąd…
Ale to nie wszystko…

Bowiem chodzi też o takie działania Mateusza Klinowskiego, które w całości pozwalają na domniemanie popełnienia czynów kreślonych art. 224. § 2. oraz art. 255. § 1. tej samej ustawy…

001A konfrontując bardzo drobiazgowo tę ostatnią decyzję Sądu Rejonowego w Wadowicach /wobec której zarówno podjętymi krokami jak i brutalną krytyką, Klinowski niespornie zamierzał wywierać wpływ na urzędowe czynności organu państwa/ z nawet bardzo pobieżną analizą pozaprawnych, powiedzmy to wprost – kryminogennych działań burmistrza Wadowic przeciwko rozwojowi Gminy Wadowice oraz lokalnym przedsiębiorcom, należałoby się mocno przyłożyć do prawnej oceny tych zachowań pod kątem art. 282. przywołanego wyżej prawa ustawowego.

Wszak nie trzeba być utytułowanym prawnikiem aby nie dostrzec związku m.in. pomiędzy świadomym działaniem Klinowskiego wbrew zapisom obowiązujących ustaw a sponsorowaniem kampanii wyborczej KW Wolne Wadowice i jego samego oraz z późniejszymi oficjalnie składanymi a zarazem jednoznacznymi nawet co do wysokości, ofertami finansowymi dla jednego z lokali gminnych…

Zresztą te działania w zderzeniu z faktami udokumentowanymi m.in. nagraniem video z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej,skonfrontowane z obecnymi działaniami gminnego włodarza na niwie lokalnej przedsiębiorczości oraz z pozostałym w tej kwestii jakże bogatym materiałem dowodowym, w całości nie tylko uprawniają, ale wręcz zobowiązują do zadania pytania: czy ów sponsoring ograniczył się tylko do kampanii wyborczej i na pewno nie jest nadal kontynuowany?

I czy tylko przez podmioty ujawnione w sprawozdaniu finansowym KW Wolne Wadowice?

Tu dodam, iż do zadania tych dwóch pytań w całości uprawnia m.in. sprawa tej rzekomo bardzo pilnej potrzeby opracowania „… studium”, jakże rozbieżna z obecnymi działaniami „gminy Wadowice” chociażby tylko na rzecz innego podmiotu gospodarczego /o czym już niebawem/
I co ciekawe… podmiotu, którego wspólnikiem pozostaje jeden z przedstawicieli firmy, z którą burmistrz Klinowski – co oficjalnie przyznał – prowadzi niczym nieskrępowane – acz w prawnej ocenie kryminogenne – rozmowy na temat sprzedaży… nie swojego ale cudzego majątku (?).

Jednak to już nie moje zadanie…
Wszak jak zaznaczyłem wyżej, to zadanie funkcjonariuszy publicznych tych organów naszego państwa, które powinny działać nie tylko zdecydowanie i z determinacją, ale na pewno w przywołanych wyżej sprawach – zwłaszcza, że w zasadzie nie rodzących wątpliwości – z urzędu…
Bo dowodów tyle, że z dziesięciu sprawców można by „obdzielić”…

I by nie mieć wątpliwości, że organy te powzięły wiarygodną wiadomość o opisanych wyżej poczynaniach naszego włodarza – do wiadomości przesyłam…

Jednak co by tu nie napisać, jednego raczej możemy być pewni…
Uniwersytet Jagielloński musi być chyba bardzo „dumny” z… „doktoratu” burmistrza Wadowic?

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT