Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » List Otwarty do…
List Otwarty do… sobota, 27 Kwiecień 2013, godz. 22:56

Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego,
Wydawcy i Redaktora Naczelnego Tygodnika „NIE”,
Prezydenta RP,
Premiera polskiego rządu,
Prokuratora Generalnego,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wojewody Małopolskiego,
Generalnego Konserwatora Zabytków,
Redakcji Programu TVN24.

Szanowni Państwo.
06 sierpnia 2012 roku media informowały, że „… Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski złożył (…) doniesienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku Mariana Kwapińskiego.”.
Wojewoda miał zastrzeżenia do kilkunastu decyzji wydanych przez pracowników wojewódzkiego urzędu konserwatora zabytków w latach 2010-2012 – mówił wówczas dla PAP rzecznik wojewody pomorskiego Roman Nowak, tłumacząc powody złożenia zawiadomienia do CBA.

Dzisiaj dowiadujemy się, że znany warszawski restaurator Adam G., został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo restaurator musi zapłacić prawie 25 tysięcy złotych kosztów sądowych i 8 tysięcy na rzecz Muzeum Narodowego. I tylko za to, że kiedy w 1994 roku wykonał remont obiektu, który był pod ochroną stołecznego konserwatora zabytków „… zniszczył m. in. kamienne schody, kamienne opaski nad wejściem do piwnicy, zburzył ściany działowe i wykuł otwory na przewody…”.

A w Wadowicacho czym m.in. pan minister Zdrojewski powziął wiadomość już dosyć dawno, kiedy wizytował wszystkie przywołane poniżej zabytkowe obiekty – burmistrz Ewa Filipiak – za wiedzą i zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie oraz Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Wadowicach – zniszczyła w sposób nieodwracalny zabytkową kamienicę 1840 roku, w której na świat przyszedł Karol Józef Wojtyła, zabytkowy Rynek, rewitalizowany zaledwie około dziesięć lat wcześniej oraz wybudowany z inicjatywy cesarza Austrii w okresie trzeciego zaboru Polski, zabytkowy Trakt Wiedeński, łączący stolicę Cesarstwa z Krakowem.

A więc obiekty nie tylko dla Wadowic, ale wręcz dla całej polskiej Kultury i Dziedzictwa Narodowego najważniejsze!


I co?
Że zrobiła to burmistrz miasta, w którym urodził się Karol Józef Wojtyła, przy współudziale w/w oraz wadowickiego prokuratora – Jerzego Utraty, wadowickiego proboszcza Jakuba Gila oraz metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, ma oznaczać, że konstytucyjny zapis o równości obywateli wobec prawa wart jest w Rzeczypospolitej tyle samo, co… rolka podłej jakości papieru toaletowego, którym nawet nie bardzo można się podetrzeć?

Sprawcy tych przestępstw mają pozostać bezkarni, bo chronią ich przestępczą działalność wadowickie organy ścigania chodzące w „adwokackich” togach i „na łańcuchu” wadowickiego ratusza, a także chodzący „na kolanach” Wojewoda Małopolski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Premier polskiego rządu, Prokurator Generalny oraz organy ścigania z osławionym Centralnym Biurem Antykorupcyjnym na czele?

Czy tak w Wadowicach mamy rozumieć polską sprawiedliwość?

Sprawiedliwość – jak już napisałem wyżej – daleką od tej zapisanej w ustawach, w tym konstytucyjnej, ale za to chodzącą „na kolanach” i „łańcuchu” feudalnego dyktatora i zaborcy, jakim jest obecnie dla Polski i Polaków Kościół katolicki?

Jednak ja nie zamierzam ani padać przed tym zaborcą na kolana, ani chodzić na kościelnym łańcuchu!
Szczególnie, że wszystkich tych zniszczeń dokonano dzięki m.in. sowitemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, defraudując tym samym budżet wszystkich mieszkańców państw członków tejże Unii Europejskiej!

Dlatego wnoszę do wymienionych wyżej instytucji i organów władzy publicznej:

Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego,
Prezydenta RP,
Premiera polskiego rządu,
Prokuratora Generalnego,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Wojewody Małopolskiego,
Generalnego Konserwatora Zabytków,

o podjęcie kroków prawnych w sprawie przestępstw, które tu opisałem, w sposób określony prawem polskim i europejskim, a nie zachciankami wadowickiego burmistrza oraz dyrektywami polskiego kleru!

Edward Wyroba, Wadowice.

Dokument wysłany pocztą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT