Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Miało nie być politycznie…
Miało nie być politycznie… niedziela, 25 grudzień 2016, godz. 16:38

mialo-nie-byc-politycznie… ale na tym galicyjskim zadupiu Europy niestety, nie politycznie być nie może, bo…
Prawo miało znaczyć prawo…
Miało!
Tylko czy w wykonaniu Prokuratora Rejonowego w Wadowicach i organów nadrzędnych… znaczy?

Wszak o kryminogennym ujawnieniu informacji objętych tajemnicą śledztwa, już pisałem…
Poinformowałem też o tak popełnionym czynie kryminogennym, uzupełniając swoje zawiadomienie dowodami, które w całości potwierdzały jego popełnienie.

Nadto opisanego czynu dopuścili się przedstawiciele wadowickich organów ścigania, ujawniając osobie trzeciej – Zofii F., nie tylko informacje o podejrzanym, czy o prowadzonych na każdym etapie postępowania czynnościach procesowych, ale nawet… sygnaturę akt sprawy, co potwierdza korespondencja Zofii F. w aktach sprawy, której nie jest ona żadną ze stron postępowania.
. . .
dsc_3084
. . .
dsc_3085
…………………………………………………………………………………………………

Wskazałem też, gdzie Zofia F., która nigdy w posiadanie takich informacji wejść nie powinna, informacje te rozpowszechniała, popełniając tym samym kolejny czyn kryminogenny i to już nie tylko na szkodę wymiaru sprawiedliwości, ale również na szkodę osoby pomawianej, w świetle prawa pokrzywdzonej kryminogennym łajdactwem Zofii F.!

Bo poza wszelkimi sporami Zofia F. pozyskane działaniami kryminogennymi informacje rozpowszechniała nie tylko w miejscach publicznych w sposób fałszywy, aby dyskredytować osobę podejrzanego…
Bowiem wszystkiemu, o czym wręcz Zofia F. wrzeszczała na stacjach paliw płynnych, w restauracjach i w gronie osób Zofii F. znajomych towarzysko, zaprzeczało prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Wadowicach, którym decyzja prokuratora Kicińskiego, o której też Zofia F. publicznie „trąbiła”, zostało uchylone…
. . .
postanowienie-z-13-09-16-str-1
…………………………………………………………………………………………………

Naturalnym więc w ślad za złożonym zawiadomieniem po popełnieniu przestępstwa, było złożenie wniosku o wyłączenie wadowickich organów ścigania od prowadzenia śledztwa w sprawie, w której organy te miały przecież swój kryminogenny a zarazem znaczący udział, nadto wyłącznie o charakterze politycznym, w imię działającego tu układu samorządowo-biznesowego z miejscową wierchuszką Policji…
I wniosek ten był w całości zasadny, kiedy tejże Zofii F. dane objęte tajemnicą postępowania karnego mogli ujawnić funkcjonariusze prowadzący to postępowanie, ale nie można też wykluczyć, że ujawnili jej te dane  pozostający z Zofią F. w dobrych stosunkach towarzyskich były już Komendant Powiatowy Policji – Piotr Dziekanowski, bądź nawet sam prokurator Sebastian Kiciński?

Niestety, do wniosku o wyłączenie od prowadzenia tej sprawy tych naszych lokalnych organów ścigania, które miały swój udział w kryminogennym działaniu, nie przychylili się przełożeni komendanta Dziekanowskiego i prokuratora Kicińskiego…

Skutek…
Umorzenie…
Jak ironiczne i dalekie od litery prawa – przeczytajcie sami…
. . .
umorzenie
…………………………………………………………………………………………………

Kryminogenne ujawnienie bardzo szczegółowych danych objętych tajemnicą postępowania w ogóle pominięto nie tylko w postępowaniu, w decyzji o umorzeniu też!
A za przedmiot umorzenia uznano tylko rozpowszechnianie danych pozyskanych na drodze kryminogennej w miejscu rzekomo nieustalonym, chociaż w zawiadomieniu o przestępstwie wskazałem miejsca, w których Zofia F. publicznie rozpowszechniała fałszywe informacje o zatrzymaniu ustalonej osobie komputera, który – jak napisałem wyżej – został tejże ustalonej osobie zwrócony na podstawie prawomocnej decyzji Sądu Rejonowego w Wadowicach, o uchyleniu prokuratorskiego postanowienia o zatrzymaniu rzeczy…

Czyli tak naprawdę wadowickie organy ścigania całkowicie zlekceważyły fakt potwierdzonego materiałem dowodowym przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości, a jednocześnie umorzyły postępowanie w sprawie równie niewątpliwie popełnionego przestępstwa na szkodę podejrzanego, którego te same organy… rzekomo ścigania, wcześniej w całości pozbawiły prawa do obrony przed fałszywymi zarzutami, pozbawiając jednocześnie tego pokrzywdzonego prawa do zażalenia tej politycznej decyzji wadowickiej Policji i Prokuratury, potwierdzonej pismem z dnia 13 września 2013 roku.
Powiem wprost – decyzji podważającej zaufanie do Policji i Prokuratury, wręcz wprost godzącej w dobre imię tych organów i tylko na mocy układu samorządowo-biznesowego z tutejszymi organami ścigania.

A, że dokumenty zalegające w aktach sprawy nie poddają w wątpliwość, iż opisany wyżej kryminogenny czyn ujawnienia tajemnicy postępowania został popełniony, co potwierdza kilka dokumentów z akt sprawy, tak jak popełniony został w ustalonych miejscach czyn rozpowszechniania tych informacji w celu zdyskredytowania osoby pomawianej przez Zofię F. w opinii publicznej, dlatego nie tylko wnoszę do Prokuratora Okręgowego w Krakowie o uchylenie postanowienia Prokuratora Rejonowego w Wadowicach z dnia 13 grudnia 2016 roku w całości.
Wszak zarówno do Prokuratora Okręgowego w Krakowie, jak również do Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji wnoszę jak wcześniej – o wyłączenie prokuratorów i funkcjonariuszy KPP z Wadowic od prowadzenia przedmiotowej sprawy i przekazania jej do prowadzenia innym organom, niezależnym od roszczeń i oczekiwań Zofii F.!

Nadto do tych samych organów wnoszę o przyjęcie treści tego materiału jako skargi na pozaprawne działania byłego Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz obecnie urzędującego Prokuratora Rejonowego, godzące w dobre imię tych organów państwa, interes wymiaru sprawiedliwości oraz prawny interes pokrzywdzonego.

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT