Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Nie było odpowiedzi, jest… oficjalne zawiadomienie z wnioskiem o ściganie!
Nie było odpowiedzi, jest… oficjalne zawiadomienie z wnioskiem o ściganie! wtorek, 20 listopad 2018, godz. 19:19

008Komendancie Powiatowy Policji…
Jeden ze swoich materiałów dotyczących samowoli budowlanej, poprzez samowolną zmianę użytkowania obiektu budowlanego, niezgodną z zezwoleniem Starosty Wadowickiego, projektem budowlanym oraz mpzp Gminy Wieprz, rozpocząłem od słów: „funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków…”!

I materiał ten, wraz ze stosownym wnioskiem wysłałem m.in. do Pana… Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach!

A więc funkcjonariusza publicznego, na którego nie jedna ustawa nakłada… prawne obowiązki!
Jednak pan Komendant uznał, że… nie musi!

Podobnie jak w sprawie pozostałych otrzymanych ode mnie materiałów, dotyczących m.in. samowoli budowlanej realizowanej przez spółkę DG Tank, a zarazem akceptowanej m.in. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz Wójta Gminy Wieprz…
Ot, m.in. takich jak „Duży”… może więcej!”, czy… „Rzekłbym, że błazen, ale…”!
Wszystkie one /i nie tylko/ mówią o działalności sprzecznej z prawem, a zarazem karalnej z mocy ustawy!

Nie mam więc wątpliwości, że… powziął Pan informacje, które nie na Warzechę, Włodzimierza Warzechę, ale na Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach nakładają prawne obowiązki!
Te, które na funkcjonariusza publicznego w randze inspektora polskiej Policji nakładają ustawy, zarówno ta o… Policji, jak też kk i kpk!

I to, że nie odpowiedział Pan Wyrobie, chociaż to też Pański prawny obowiązek, mam akurat w miejscu na którym siedzę pisząc ten materiał!

Ale chcę wiedzieć, co Pan zrobił w sprawach, które tamtymi materiałami opisałem, potwierdzając ich autentyczność, a zarazem stan kryminogenny m.in. dokumentami i fotografiami?
Zrobił Pan cokolwiek, czy jak ja Pana obowiązki wobec mnie, Pan swoje również ma w miejscu, na którym siedzi Pan za godne wynagrodzenie z naszych podatków?
Więc…

Co zrobił Pan z samowolą budowlaną, którą bez wątpienia, za przyczyną zmiany użytkowania inwestycji, w świetle obowiązującego prawa jest baza transportowa dla samochodów ciężarowych, o ciężarze całkowitym powyżej 30. ton każdy, w Wieprzu?

Co zrobił Pan z kryminogennym akceptowaniem tego stanu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach?

Co zrobił Pan w sprawie opisanego w tych materiałach nękania okolicznych mieszkańców przez „prokurenta” inwestora /a w rzeczywistości przez inwestora ukrywającego się za pieczątką „prokurenta”/, fałszywymi donosami, m.in. do PINB w Wadowicach, który to Inspektor, nachodząc mieszkańców zaledwie trzy metry od ogrodzenia bazy transportowej spółki DG Tank i fotografując ich ogródek, nie wykonał ani jednej fotografii samej bazy, bo… /jak zresztą podczas doraźnych kontroli prowadzonych przez tego samego pana/ też była pełna cystern i ciągników siodłowych?

A co Pan zrobił w sprawie łamania przez kierowców spółki DG Tank przepisów ustawy o ruchu drogowym, które nie tylko opisałem, ale też udokumentowałem Panu fotografiami?!

Czy też uważa Pan – jak jeden z Pańskich „krawężników” – że… wjazd 30. tonową ciężarówką na drogę z ograniczeniem tonażu pojazdów do 5. ton masy całkowitej, to przecież nic takiego?
A nie uważa Pan, że wjazd 30. tonowych ciężarówek na wąską wiejską drogę, do tego do dzisiaj prywatną, na której obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 5 ton, to… wręcz zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym?

Bo czym może skończyć się spotkanie na tej drodze rodziny w samochodzie osobowym z… ciężarówką „prokurenta” spółki DG Tank?

Zrobił Pan coś w tych sprawach?
Cokolwiek?
Czy nie zrobił Pan nic?
Bo uznał Pan, że to… Wyroba tylko pyta!
A może stoi na stanowisku, że prawo, nie tylko to o ruchu drogowym, jest dla „maluczkich”, takich jak np. Wyroba, a takich jak inspektor Warzecha, czy „prokurent” spółki DG Tank, już… nie obowiązuje?!

Tylko po co w ogóle pytam?
Kiedy doskonale wiem, że pomimo prawnego obowiązku nie zrobił Pan nic w żadnej z przywołanych wyżej spraw!
Podobnie, jak nie odpowiedział Pan na żadne z moich pytań!

No to już o nic – ponadto co wyżej – nie pytam, tylko…

Powtórnie odsyłam pana Warzechę, Włodzimierza Warzechę, do materiałów:
1. „Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków…”,
2. „Duży”… może więcej!”,
3. „Rzekłbym, że błazen, ale…”,
i oficjalnie wnoszę do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – inspektora Włodzimierza Warzechy, o ściganie sprawców opisanych tymi materiałami czynów kryminogennych w drodze dochodzenia!

Jednocześnie informuję, że nie podjęcie kroków prawnych za moim zawiadomieniem, bądź jakakolwiek zwłoka, będą skutkowały złożeniem tego samego zawiadomienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratora Generalnego, wraz z dostatecznie uzasadnionym wnioskiem o wszczęcie śledztwa o przestępstwo z… art. 231. § 1. kk.

00000 - Mail do WarzechyBo – powiem to wprost – mam już qrwa dosyć ochrony przez wadowickie organy ścigania łajdaków w białych kołnierzykach, którym wydaje się, że grubość portfela pozwala im na… wszystko!
Na niszczenie środowiska, łamanie prawa i łamanie życia okolicznym mieszkańcom!
Qma Pan?
Jednocześnie wnoszę o wyłączenie od prowadzenia tych dochodzeń czegoś, co niektórzy nazywają jeszcze „prokuratorem rejonowym”, bo nie zauważyli… adwokackiej togi.

Bez poważania dla łamania prawa
i legalizowania tej specyficznej formy „przedsiębiorczości” pozostaje

Edward „Scorpion” Wyroba

 

A teraz, tak dla przypomnienia Czytelnikom, podzielę się wiedzą o tym, jak w ocenie byłego szefa Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach, do klasyki polskiej satyry sprowadzone zostało… prawo!
. . .

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT