Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Nie mam ochoty męczyć się z tym urzędniczo-samorządowym łajdactwem… jeszcze przez niejeden rok!
Nie mam ochoty męczyć się z tym urzędniczo-samorządowym łajdactwem… jeszcze przez niejeden rok! wtorek, 31 lipiec 2018, godz. 23:52

DSC06250 300dpiChciałoby się zaśpiewać: jak szybko mijają chwile, jak potok płynie czas…
Ale teraz już nie ja będę śpiewał, ale ci wszyscy, którym wydaje się, że stoją ponad prawem…
Tym prawem, które obowiązuje nie tylko zwykłych, szarych obywateli, ale też włodarzy gmin i urzędników, którym wydaje się, że nie są kim naprawdę są – czyli „kleszczami” w rękach podatników – ale, że są paniskami na swoim prywatnym folwarku.

Niestety, ani Starostwo Powiatowe, ani Gmina Wieprz, ani Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, to nie prywatny folwark Chrapkowej z Westwalewiczem, Kalińskiego z Nowakiem, czy Gwiazdowskiego…
Ich też, jak mnie czy Was, obowiązują nie tylko przepisy ustaw, w tym konstytucyjnej czy tej o dostępie do informacji publicznej, ale zarazem terminy do udzielenia odpowiedzi…

To ich prawny obowiązek, którego nie wypełnienie jest jawnym działaniem na szkodę dobra publicznego oraz jednostki, która w interesie tegoż dobra publicznego pytania zadaje…

A tychże odpowiedzi domagałem się materiałem z dnia 20 lipca br., zatytułowanym „Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków…”.
Niestety, ale tak naprawdę odpowiedział tylko Komendant Powiatowy Policji…

Ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach też nadeszło, ale tylko nic nie znaczące pismo, którego w żaden sposób nie można uznać za odpowiedź na kluczowe pytania, jakie na tym blogu padły w sprawie w pełni potwierdzonej materiałem dowodowym samowoli budowlanej, realizowanej i użytkowanej przy rażącym naruszeniu prawa przez spółkę DG TANK, za pełną akceptacją, a zarazem przyzwoleniem Starosty Powiatowego w Wadowicach, Wójta oraz Rady Gminy Wieprz, a przede wszystkim fałszującego protokoły kontroli obiektu budowlanego… Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach!
. . .
Odpowiedź ze Starostwa - 300dpi
……………………………………………………………………………

Jak możecie zauważyć, w imieniu Starosty napisał do mnie Inspektor z Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach – mgr inż. arch. Mateusz Nowak…
Ale napisał, aby… nic nie napisać!
I co najważniejsze, nie odpowiedział na żadne z kluczowych w tej sprawie pytań…

Czy dlatego, że zarówno fakt realizowania przez inwestora samowoli budowlanej jak też fakt użytkowania obiektu – jeszcze przed jego odbiorem – jako bazy transportowej dla samochodów ciężarowych, był znany nie tylko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, ale też Staroście Powiatowemu oraz pracownikom podległego Staroście Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego i… gminnym włodarzom?
Trudno więc, aby taka odpowiedź mogła satysfakcjonować…

Dlatego już nie od Nowaka, ale od Bartosza Kalińskiego oczekuję i w trybie natychmiastowym…
A, niejako przy okazji chce też wiedzieć, czy od grudnia 2017 roku zmieniły się przepisy, o których ten sam Nowak siedem miesięcy temu pisał…
. . .
001 - Odpowiedź na wniosek - fragment
………………………………………………………………………………

Bo jeżeli przepisy nie uległy zmianie, to chcę wiedzieć, co w ślad za wydaną dla tej inwestycji decyzją Starosty /nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku/ Starosta ze swoim  Nowakiem zrobili, aby stan inwestycji wyglądał jak w tejże przywołanej wyżej decyzji, projekcie budowlanym, mpzp oraz ustawie prawo budowlane, a nie jak od co najmniej listopada 2017 roku wygląda…
Bo wygląda tak!
. . .
DSC06334 300dpi
. . .
DSC06344 300dpi
………………………………………………………………………………

Wszak jak w tej piosence…
Tylko, że mnie nie czasu brakuje, ale cierpliwości do tego łajdactwa…
A już szczególnie do tego, którym cechuje się zachowanie pozostałych „państwowo-samorządowych” uczestników w sprawie…

Aby wyjaśnić bardziej szczegółowo, najpierw zajrzyjcie /ot tak dla przypomnienia sobie/, do materiału zatytułowanego „Inspektor straszy, czy obiecuje?” oraz… „Inspektorze! Podejmuj kroki prawne, będące w Twoich obowiązkach, opłacanych z pieniędzy… podatników!”.
Dlaczego o to proszę?

Bo chciałbym wiedzieć, czy ktokolwiek z Was doczytał się w treści tych materiałów skargi, skierowanej z mojej strony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach?
Zwłaszcza, że trudno jest się skarżyć na pozaprawną działalność sprawcy do… tegoż sprawcy!

A ten, chociaż już wielokrotnie wykazałem, że nie ma do tego prawa, w sposób kryminogenny obraża ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61. Konstytucji RP, żądając ode mnie uzupełnienia skargi, której nigdy na ręce tego sprawcy pozaprawnych działań nie złożyłem…
Tym razem poszedł tak „po bandzie”, że jednego dnia wysłał aż trzy takie wezwania, z tego dwa w jednej i tej samej sprawie…
. . .
PINB.0550.48.2018.3 - 300dpi
. . .
PINB.0550.49.2018.3 - 300dpi
. . .
PINB.0550.49.2018.3a - 300dpi
………………………………………………………………………………

Kojarzycie dlaczego?
Bo ja kojarzę doskonale!
Aby… nie odpowiedzieć!

Bo co może odpowiedzieć sprawca fałszowania protokołów kontroli obiektu budowlanego, akceptowania jego użytkowania jeszcze przed odbiorem budowlanym oraz sprawca odbioru samowoli budowlanej, o której – co w całości potwierdzają dowody – powziął pełną wiedzę na długo przed dniem 04 grudnia 2017 roku, kiedy fałszował kolejny protokół oraz samą decyzję… odbioru?!

Dlatego teraz – zwłaszcza po licznych już materiałach opisujących /a zarazem w pełni dokumentujących/ zarówno użytkowanie inwestycji niezgodnie z przywołaną wyżej decyzją Starosty Powiatowego z dnia 01 sierpnia 2016 roku, projektem budowlanym, miejscowym planem zagospodarowania terenu oraz ustawa prawo budowlane, fałszowanie protokołów kontroli obiektu budowlanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach – interesują mnie podstawy prawne dla uporczywego legalizowania samowoli budowlanej, o której urzędnicy Starostwa Powiatowego /w tym również Starosta/ oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, powzięli wiedzę podczas rozmów z mieszkańcami Wieprza oraz z licznej korespondencji, uzupełnianej sukcesywnie materiałami dowodowymi?
I te same podstawy prawne interesują mnie również w kontekście nie udzielania odpowiedzi, a więc nie wypełniania obowiązków prawnych przez Wójta Gminy Wieprz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz, do których imiennie swoje pytania kierowałem!

Jest to istotne, bowiem szczególnie ta bierność w wykonywaniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, świadome unikanie przez nich udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, aby sprawę z premedytacją przewlekać, uprawnia do domniemania, że przynajmniej część z nich jest w jakiś sposób motywowana przez sprawcę tej oczywistej samowoli budowlanej.
Bo jak mam inaczej ocenić ten stan? – kiedy żaden z istotnych dla tej sprawy funkcjonariuszy publicznych nie wypełnia obowiązków prawnych, działając jednocześnie na szkodę obowiązującego prawa, a przede wszystkim okolicznych dla bazy transportowej mieszkańców!

To zaś oznacza, że materiał dowodowy w całości potwierdza, iż w sprawie samowoli budowlanej realizowanej i użytkowanej przez spółkę DG Tank, wszyscy wyżej przywołani funkcjonariusze publiczni celowo nie dopełniają obowiązków prawnych, co będzie musiało zostać poddane ocenie organów ścigania, w tym CBŚP i CBA.

A moje wnioski, których już więcej chyba nie będzie?
Na pewno same w sobie będą interesującą lekturą dla organów badających legalizowanie samowoli budowlanej na rzecz spółki DG Tank – zwłaszcza, że starannie wcześniej zaplanowanej fałszowanymi protokołami kontroli obiektu budowlanego, czy treściami pism, m.in. Inspektora w Wydziale Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego – mgra inż. arch. Mateusza Nowaka oraz brakiem jakiejkolwiek reakcji włodarzy Gminy Wieprz /o przepraszam, była próba zmiany mpzp pod potrzeby prokurenta spółki DG TANK/!

Bowiem dotychczas byłem przekonany, że za zalegalizowaniem samowoli budowlanej stoi tylko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, który swojej roli w tym procederze w całości dowiódł w dniu 18 czerwca 2018 roku, kiedy po w całości fałszywym w treści donosie prokurenta spółki DG Tank, prowadząc kontrolę nieruchomości osób domagających się od Starosty, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy respektowania prawa, odmówił mojej prośbie – wykonania fotografii stanu bazy transportowej tej Spółki, jaki wspólnie zastaliśmy…
. . .
0003
………………………………………………………………………………

Jednak odpowiedź, jakiej udzielił mi podległy Staroście Inspektor z Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach – mgr inż. arch. Mateusz Nowak, kolejne kryminogenne wezwania mnie przez PINB do złożenia podpisu elektronicznego pod pytaniami zadanymi w trybie informacji publicznej oraz całkowity brak wypełnienia prawnego obowiązku przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, poszerza krąg moich dotychczasowych przekonań, tak jak materiał dowodowy w tej sprawie, który od wielu miesięcy jest lekceważony przez dający się ustalić krąg samorządowców i urzędników…

A, że całe to łajdactwo samorządowo-urzędnicze opisane wyżej, bardzo obrazowo opisują też poszczególne artykuły ustawy kodeks karny, dlatego treścią stosownego zawiadomienia o przestępstwie /którego sam fakt popełnienia nie rodzi już żadnych wątpliwości/, będę domagał się nie tylko udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania przez CBŚP oraz CBA…
Będę też domagał się od tych organów naszego państwa ustalenia motywów, którymi wyżej wymienieni kierowali się pozwalając na realizowanie inwestycji oraz użytkowanie obiektu budowlanego przez spółkę DG Tank z siedzibą w Wieprzu, w sposób rażąco obrażający:
1. Decyzję Starosty Powiatowego w Wadowicach nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, znak: NBZ.6740.10.54.2016.
2. Projekt budowlany dla inwestycji DG Tank, zatwierdzony m.in. przez Inspektora z Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach – mgra inż. arch. Mateusza Nowaka.
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Gminy Wieprz.
4. Ustawę prawo budowlane.

Będę również domagał się ustalenia, jaką to motywacją /bo na pewno nie obowiązującym prawem/ kierowali się i nadal kierują funkcjonariusze publiczni z PINB w Wadowicach, Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz z Urzędu Gminy Wieprz, wykazując się nadzwyczajną biernością przy prawnym załatwieniu sprawy samowoli budowlanej realizowanej i użytkowanej przez spółkę DG Tank po decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach z dnia 04 grudnia 2017 roku, a zarazem bez jakiejkolwiek kontroli realizowania przywołanej wyżej decyzji Starosty Powiatowego przez urzędników Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz bez żadnej reakcji oraz sprzeciwu ze strony Wójta oraz Radnych z Wieprza, chociaż od dawna oni też dysponowali pełną wiedzą o łamaniu w przedmiotowej sprawie obowiązującego prawa, w tym lokalnego, jakim jest uchwała o mpzp?

I wiecie Drodzy Czytelnicy, że tym razem im nawet nie poślę linku do tego materiału, co wcześniej czyniłem, aby… dotarło!
Nie tylko dlatego, że od nich już nic nie oczekuję…
Bo ich czas po prostu dla mnie już minął…
Ale dlatego, iż wiem, że każdego dnia tu zaglądają, aby dowiedzieć się, o co znowu będę ich pytał!
Tylko, że ja już do nich żadnych pytań nie mam!

Te mam już tylko do Prokuratora Krajowego – Zbigniewa Ziobro…
Wraz z wnioskiem o wszczęcie – w sprawie postawionych zarówno wcześniej jak i wyżej zarzutów – śledztwa przez CBŚP i CBA, pod nadzorem Wydziału d/s Przestępstw Gospodarczych i Korupcji Prokuratury Krajowej!
Bo nie tylko władza raz nadana nie jest wieczna…
Ale przede wszystkim – co widzimy już prawie na co dzień – żadna władza nie stoi ponad prawem!
Więc jeżeli nie stoją ponad prawem ci ze szczytów polskiej polityki, to na pewno ponad prawem stać nie mogą ci z galicyjskiego zadupia Europy!
A jeżeli już przy Europie jesteśmy, to dodam, że przynajmniej dla mnie skończyło się już też adwokatowanie funkcjonariuszom publicznym przez ludzi w prokuratorskich togach…
Dlatego każde kolejne zakończy się na forum Komisji Praw Człowieka Unii Europejskiej, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu!
Bo nie mam ochoty – jak w tej piosence – męczyć się z tym urzędniczo-samorządowym łajdactwem… jeszcze przez niejeden rok!

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT