Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Tu i tam... » Niekompetencja, czy może tylko… /?/.
Niekompetencja, czy może tylko… /?/. sobota, 12 Styczeń 2019, godz. 13:16

300dpi Dwór z googlemapsMotto:
Byli ludzie gdzieś we dworze,
lecz ciężarem się stali.
Czy wójcinie w interesach
bardzo  przeszkadzali?
Bo…
Miał być remont, ale „nima”,
bo dwór „groził zawaleniem”.
Więc dlaczego już nie grozi?
Czyżby był… „zwieńczeniem”?

* * * * *

O sprawie zalegalizowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach samowoli budowlanej spółki DG Tank w miejscowości Wieprz, nie tylko chyba wszystko już napisałem, ale swoje zarzuty potwierdziłem materiałem dowodowym, który w całości potwierdza, iż za wiedzą organu nadzoru budowlanego inwestycja od początku realizowana była przy rażącym naruszeniu decyzji Starosty Powiatowego, projektu budowlanego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, do tego przy pełnej legitymizacji tego stanu przez Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wójta i Rady Gminy Wieprz /z naciskiem na powiatowy nadzór budowlany oraz… „wójcinkę” i Przewodniczącego Rady Gminy/.
Więc dlaczego wracam do sprawy?

Ano dlatego, że Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie, sygn. akt: II OSK 2053/18, z dnia 16 października 2018 roku /CAŁY WYROK TUTAJ/, a więc wydany całkiem niedawno, którym Sąd ten odrzucił wniosek kasacyjny Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego pokazuje, iż organy nadzoru budowlanego w naszym kraju, od powiatowych do tych najwyższych, są po prostu – mówiąc delikatnie – tragicznie niekompetentnymi, a zarazem rażąco łamiącymi prawo…
I chociaż sprawa dotyczy całkiem innej inwestycji, niczym w lustrze odbija się w niej właśnie sprawa… inwestycji w Wieprzu.
Niekompetencja i rażące łamanie prawa, byle zaspokoić roszczenia i oczekiwania inwestora, bez względu na bulwersujące skutki obydwu tych spraw od strony prawnej oraz – co w sprawie najgorsze – ze szkodą dla lokalnych społeczności!

I mógłbym ten materiał na tym zakończyć, bez dalszego komentarza, bowiem konfrontacja przywołanego wyżej /i wskazanego/ wyroku stanowi wystarczający komentarz do tego co nadzór budowlany, przy rażącym niedopełnieniu obowiązków prawnych zrobił dla inwestora w Wieprzu, gdyby ów wyrok nie dotyczył inwestycji w postaci anten telefonii komórkowej, podobnych tym, zamontowanym na jednym z budynków wadowickiego szpitala, do tego na budynku, w którym funkcjonują oddziały szpitalne, w tym wewnętrzne i dziecięcy…
. . .
0001
……………………………………………………………………………………………………..

Bo i tu nasuwa się pytanie, czy za sprawą wadliwego nadzoru organu nadzoru budowlanego tu też doszło do rażącego naruszenia prawa?
Czy za przyczyną kolejnego niedopełnienia obowiązków prawnych przez organy nadzoru budowlanego w Wadowicach, przy tej inwestycji też dano możliwość obejścia prawa przez potencjalnych inwestorów anten telefonii komórkowej na obiektach szpitalnych?
Czy ta inwestycja wpływa negatywnie na środowisko?
Czy organ nadzoru budowlanego wydał decyzję na realizację tej inwestycji, wcześniej ustalając moc promieniowania zainstalowanej na budynku szpitala anteny?
. . .
0003
……………………………………………………………………………………………………..

Bowiem badania wskazują, że promieniowanie takich urządzeń może nieść zagrożenie dla środowiska, w tym dla ludzi przebywających zaledwie 20 metrów od takiej inwestycji.

Wszak to z tych względów do obowiązków nadzoru budowlanego /dla Wadowic – PINB/, należało wykonanie prawidłowej oceny, czy ta inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko poprzez określenie parametrów całego przedsięwzięcia, ponieważ kwestia oddziaływania pola elektromagnetycznego takiej inwestycji wymaga uwzględnienia maksymalnie możliwego emitowania tego pola z urządzenia, maksymalnie możliwego pochylenia osi wiązki promieniowania (tzw. tilt), ukształtowania terenu oraz istniejącego i potencjalnego zagospodarowania.

Nie jest przy tym wystarczające ograniczenie się do rozważań w zakresie pochylenia anteny deklarowanej przez inwestora, a koniecznym jest określenie wiązek promieniowania z uwzględnieniem maksymalnych możliwych pochyleń osi wiązek promieniowania dla danej anteny.
. . .
0002
……………………………………………………………………………………………………..

Więc?

Jak Panie Generalny Inspektorze Nadzoru Budowlanego, wygląda pod kątem prawnym prawidłowość zlokalizowania anteny emitującej promieniowanie, zlokalizowanej na budynku wadowickiego szpitala, w którym od lat funkcjonują oddziały wewnętrzne /m.in. z pacjentami ze schorzeniami serca/ oraz oddział… dziecięcy?

* * * * *

Morał:
Czy się Panu „Generalnie”
dwór stary podoba?
Co nie tylko był mieszkaniem,
lecz… gminy ozdoba!

Chociaż nie wiem czemu nie jest
tych, co… był mieszkaniem?
Oni gdzieś tam po barakach,
w obawie o życie…
A dwór stoi, a dwór „kwitnie”,
Jak w dwóch wieków „kwiecie”.

Wszak chodź ponoć był ruiną,
groził zawaleniem…
Z „dychę” lat już pewnie stoi,
wywrócić się nie chce!

Czy dlatego, że ktoś komuś,
chciał coś mieć w… podzięce?

Wszak kosztować miał on trzysta,
ale potaniało,
i gdzieś nagle siedemdziesiąt
ot…, „wyparowało” /?/.

A, że pytań coraz więcej,
odpowiedzi z nikąd,
Może by tak… Generalnie
coś wiedzy „ustrzyknąć”?

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT