Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji…
Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji… środa, 10 Październik 2012, godz. 21:09

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z dnia 2 kwietnia 1997 roku…
PREAMBUŁA
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział I RZECZPOSPOLITA
Art. 1.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 3.
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 6.
1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 8.
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
ZASADY OGÓLNE
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 61.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3.Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

To by było na tyle z Ustawy zasadniczej…
I chociaż materiał ten rozpocząłem od fragmentów najważniejszego aktu prawnego tej naszej Rzeczy… jakże pospolitej, trudno już na samym początku nie zaprzeczyć, że będzie on pełen… satyry!
Zwłaszcza z „honornego” rajcy, co to za pieniądze podatników będzie ścigał się z… rzeczywistością własnego draństwa!
Oraz „prokuratora”, który niby jest u siebie, a jakby go… nie było!

Na początek, właśnie w kontekście wyżej przywołanego aktu prawnego stwierdzę jedynie, że w sprawie złożonej 13 września br., na ręce wadowickiego „prokuratora” petycji RACJI Polskiej Lewicy, tej z ulicy Żwirki i Wigury, Utrata „puścił bąka” w stronę… Edwarda Wyroby z Karmelickiej (a nie pisałem już dawno, że nie… „cytaty”)?
Szczegóły niebawem, ponieważ na sam początek z faktami wypada mi podzielić się z Zarządem Partii (który podczas wadowickiego zgromadzenia reprezentowali Przewodniczący Rady Krajowej RACJI Polskiej Lewicy oraz Przewodniczący Koła Powiatowego), z Prokuratorem Krajowym, Premierem oraz… Prezydentem RP – Strażnikiem Konstytucji!

Ale proszę się nie niecierpliwić…
Dzisiaj nie mniej kabaretowy temat!
Otóż prawie, że białym świtem, bo o 9:17 patrzę, a tu na Lwowskiej, na lewoskręcie w Legionów „honorny” Cholewka strażackim autkiem sobie stoi i czeka, aż… przejadę!
Do pożaru pędzi?
Ale ani nie słychać, ani nie widać, ani nie czuć!
No to po chwili zatrzymałem samochód i około pięć minut później zatelefonowałem do… Utraty. Tak, tego samego, co go „prokuratorem” nazywają!
Przedstawiłem się pani, która odebrała połączenie i poprosiłem „… z prokuratorem Utratą”.
„Łączę” – usłyszałem w odpowiedzi!
Kilka sygnałów, tak w sam raz na informację, ze dzwoni Wyroba i… „przepraszam, ale szef wyszedł”.
A gdzie? – zapytałem.
„Na Policję!” – stanowczym głosem odpowiedział kobiecy głos.
Więc równie stanowczo poinformowałem, że nagrywam rozmowę i „…. w związku z podjętą przez radnych uchwałą oraz umorzeniem przez Utratę postępowania w sprawie wykorzystywania samochodów służbowych JRG w Choczni przez Cholewkę, wyłącznie dla jego prywaty, składam wniosek o ustalenie, jakie to obowiązki służbowe choczeńskiej OSP zapędziły Cholewkę strażackim autem o 9:17 na skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Legionów?”.
Pani obiecała przekazać… Utracie!

Pomimo tego próbowałem jeszcze z Utratą na… Policji!
Ale nikt go tam nie widział!
A kto kiedykolwiek widział wie, że takiego „chopa” trudno przeoczyć!

Zrozumiałem, że kabaret rozpoczęty przez „prokuratora” Utratę 13 września trwa w najlepsze… Utracił się w czeluściach „pocysorzowego” gmaszyska…

Zresztą, kiedy już po południu przeczytałem „puszczonego” przez Utratę „bąka”, wcale mnie to nie dziwi…

No to myślę, zasięgnę języka u samego „honornego” Cholewki…
Ale ten na odwrót (od Utraty), od nieznanych sobie numerów nie odbiera…
No to ślę SMS…
„… Witam pana radnego. Korzystając z praw podatnika wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie – jaki to cel służbowy OSP w Choczni realizował pan radny w dniu dzisiejszym samochodem tej jednostki, o godz. 9:17 na skrzyżowaniu ulic Lwowska-Legionów?”.

Pół godziny później „honorny” rajca odpisał:
„Aby udzielić informacji na ten temat powinienem wiedzieć kto pyta. Pozdrawiam Józef Cholewka”.

Już wiecie co pomyślałem?
Nie dość, że „honorny” to do tego…
Resztę sobie dopowiedzcie…

Bo ja odpisałem tylko, że…
„Każdy ma prawo pytać, bo wozisz pan swój zadek za pieniądze podatników. Nadto widzę, że na „obsługę” ratuszowych Komisji też!”.

Bo i tam „honorny” był dzisiaj autem strażackim!
Co prawda nie słyszałem, żeby nie zatrzymał się dzisiaj przed przejściem dla pieszych i znowu kogoś rozjechał…
Nawet pożaru, ani powodzi, ani żadnych nadzwyczajnych zjawisk stanowisko kryzysowe powiatu nie odnotowało, które uzasadniałyby dzisiejsze wożenie Józkowego zadku strażackim autem!
Zresztą, wczorajszego wożenia również i przedwczorajszego i niedzielnego i sobotniego i… tak dalej i dalej i dalej!

I wiecie!
Stawiam dużą „Żubrówkę” przeciwko butelce wody mineralnej, że żaden z nich nie „zatrybi”, dlaczego materiał ten rozpocząłem od wybranych fragmentów Konstytucji i dlaczego akurat tych a nie innych!

Ale pewnie w niezbyt odległym czasie ktoś im to „wyłoży” i to tak, jak dzieciom w przedszkolu „wykłada” się obecnie… katechezę!

Tylko czy wadowicki kabaret na tym się zakończy?
Wątpię!
Bo nazbyt ten kabaret… „honorny”!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT