Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Takie różne z życia wzięte... » Odkłamywanie historii…
Odkłamywanie historii… wtorek, 11 kwiecień 2017, godz. 18:38

0001Do Sebastiana Kicińskiego
„Prokuratora” Rejonowego
w Wadowicach.

W N I O S E K

o odkłamanie historii przekazywanej publicznie,
w tym w środowiskach naukowych,

przez posła na Sejm RP dr hab. Józefa Brynkusa. I nie tylko.

Na podstawie informacji publicznie przekazanej społeczeństwu przez osobą zaufania publicznego, posła na Sejm RP dr hab. Józefa Brynkusa, o rzekomym istnieniu w Wadowicach – cyt.: „… Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej”, wnoszę o ustalenie:
1. Miejsca lokalizacji w Wadowicach „Muzeum”, o którym poseł na Sejm RP – dr hab. Józef Brynkus w dniu 21 marca 2017 roku poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej, a w dniu 28 marca 2017 roku, na portalu społecznościowym facebook.
2. Godzin otwarcia przedmiotowego „Muzeum”, bądź terminów jego zwiedzania, w tym przez osoby niepełnosprawne.
3. Czy i w jakiej formie – cytuję za posłem na Sejm RP dr hab. Józefem Brynkusem: „… Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej”, było wspierane ze środków publicznych bądź unijnych, a jeżeli tak, to w jaki sposób środki te zostały wykorzystane.
4. Czy po katastrofie budowlanej w Świebodzicach, w której śmierć poniosło 6 osób oraz dzisiejszej w Warszawie, teraz pora na zawalenie się kamienicy w Wadowicach, tej przy ul. Mickiewicza 14, której stan jest wręcz tragiczny, a jeżeli tak, to ilu uczniów wadowickiego liceum może zginąć pod jej gruzami.

U Z A S A D N I E N I E

 

Informacja o muzeum Cielebona 300dpiMateriałami przywołanymi wyżej, poseł na Sejm RP dr hab. Józef Brynkus informując o ważnej dla niego konferencji naukowej informuje, że pracownik jego biura poselskiego – Michał Siwiec-Cielebon, to zarazem – cyt.: „… Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej”.Brynkus - strona internetowa - 21-03-107 300dpi

A ponieważ są mi znane fakty wyłudzania przez Michała Siwca-Cielebona pamiątek od rodzin zacnych Wadowiczan oraz używania przez tego „historyka” siły fizycznej wobec tych, którzy o zwrot wypożyczonych pamiątek się upomnieli, ale nijak nie kojarzę w Wadowicach – cyt.: „… Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej”, dlatego materiałem z dnia 28 marca 2017 roku, zatytułowanym: „Gdzie to „muzeum” pośle Brynkus?”… pytałem.

BrynkusNiestety, okazało się, że poseł dr hab. Józef BrynkusKorespondencja z brynkusem nie zna ani art. 61. Konstytucji RP ani zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej…

Dlatego, chociaż nawet nie wątpię, że na zadane Posłowi pytania odpowiedź uzyskam, żądam aby w interesie społecznym oraz w trosce o bezpieczeństwo młodzieży wadowicka Prokuratura Rejonowa ustaliła fakty, o które wnoszę wyżej.

Bo nie tylko zarówno ja, jak i mieszkańcy gminy oraz turyści mamy prawo do odkłamania historii tej placówki „muzealnej” i to nie tylko poprzez wiedzę: jak, gdzie i kiedy funkcjonuje „… Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej”?

Mamy też prawo  do odkłamania historii Michała Siwca-Cielebona, na pewno pracownika biura poselskiego posła na Sejm RP dr hab. Józefa Brynkusa!
Ale czy na pewno – cyt. za wieloma źródłami: „… historyka”?
Czy tylko histeryka?

A już na pewno mamy prawo do wiedzy o tym, w jaki sposób „historyk” Michał Siwiec-Cielebon wywiązał się z zadań na kwotę 300.000,- złotych /słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100/, określonych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Wadowice z marca 2006 roku /strona 117/?
. . .
LPRM Wadowice 300dpi
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bo jak wynika z tego Programu, Michał Siwiec-Cielebon w latach 2009-2012 miał przeprowadzić rewaloryzację obiektów Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej z powiększeniem powierzchni ekspozycyjnej oraz ułatwieniem dostępu do Muzeum osób niepełnosprawnych.
I jak wynika z samego programu, miał na to wydać te przywołane wyżej 300.000,- złotych.

Dlatego żądam aby Prokuratura Rejonowa w Wadowicach ustaliła nie tylko skąd pochodziły wskazane w programie Gminy Wadowice środki finansowe na wskazane tam zadania, ale też wszystkie ewentualne źródła wsparcia zarówno finansowego jak i materialnego dla „… Muzeum Tradycji Niepodległościowych Ziemi Wadowickiej” oraz jeżeli „muzeum” takie wsparcie uzyskiwało, warunków i sposobów w jakich Michał Siwiec-Cielebon rozdysponował te środki?

Ustalenia i to wręcz w trybie natychmiastowym wymaga również stan techniczny kamienicy położonej w Wadowicach przy ul. Mickiewicza 14, której tylko front „błyszczy” poselskim szyldem…
. . .
0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009
………………………………………………………………………………………………………………………………..

A jej bok oraz tył sprawiają wrażenie trzymanych przez reklamy i… wiatr.
Chociaż nie można powiedzieć aby jej przód też nie dawał gwarancji dostania… cegłą w sam czubek głowy.
Cegłą z gzymsu…
Nie można również wykluczyć, że i zgniłą rynną też…
Bo jak ta kamienica wyglądała już w grudniu 2014 roku, widać w tym materiale filmowym /od 1:33 do 1:50/
. . .

 


………………………………………………………………………………………………………………………………..


Jak wygląda dzisiaj, obrazują fotografie w tym materiale, wykonane… dzisiaj!

A rokowania na przyszłość marne…
Bo jeżeli z internetu możemy się dowiedzieć, że „historyk” nie tylko zadłużony i to na sporą sumę ale, że jego wciąż rosnącymi długami już w sieci handlują, to jakie są szanse na remont tej rudery?

No chyba, że znowu „ktoś” pracownikowi biura poselskiego pomoże?
Jak pomagali mu, kiedy zrzucił ze schodów a potem wyrzucił na bruk kobietę, która upomniała się o… swoje!
Oby nie…

Odkłamywanie historiiAby więc za Michałem Siwcem-Cielebonem odkłamać historię, jego historię oraz historię wirtualnego „muzeum” posła na Sejm RP dr hab. Józefa Brynkusa, aby uzyskać odpowiedź na pytanie, jak „historyk” Michał nazwisk dwojga wykorzystał minione lata wolności, a także aby nikomu cegła bądź rynna, a nie daj losie zły cała kamienica nie spadła na głowę, wnoszę jak wyżej.

Zaś przede wszystkim dlatego, żeby w przyszłości ani Poseł ani „Prokurator” nie powiedzieli, że… nie wiedzieli!

Edward „Scorpion” Wyroba

 

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT