Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Odpowiedź na pismo pani Prokurator z… Warszawy!
Odpowiedź na pismo pani Prokurator z… Warszawy! poniedziałek, 18 marzec 2019, godz. 12:41

Sprawiedliwość114 marca br., kiedy opublikowałem materiał zatytułowany „Barwo… Wy! Pseudo prokuratorzy… A może tylko… adwokaci w prokuratorskich togach?”, którym złożyłem na ręce Prokuratora Okręgowego w Krakowie – Rafała Babińskiego, skargę na rażąco obrażające prawo działanie „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach – w sprawie, sygn. akt: PR Ds. 361.2019 – wraz z pełnym materiałem dowodowym oraz żądaniem do pociągnięcia tegoż prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej, z Prokuratury Krajowej otrzymałem odpowiedź na treść mojego materiału z dnia 01 marca 2019 roku, zatytułowanego „List Otwarty do Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro.”.
Odpowiedź z dnia 12 marca 2019 roku, zarejestrowaną pod sygn. akt: PK O Ko2 3043.2018, podpisała prokurator Janina Szmuda-Więckowska…
I do treści tej odpowiedzi odniosę się poniżej, jednak może najpierw to, do czego będę się odnosił…
. . .
pk.gov - str. 1a 300dpi
. . .
pk.gov - str. 2a 300dpi
………………………………………………………………………………………………………………

A teraz, kiedy już jesteśmy po tej – w mojej ocenie – lekturze o zabarwieniu satyrycznym, wprost stawiającym przywołane przez prokurator Janinę Szmuda-Więckowską prawo właśnie po stronie satyry – korzystając z niezbywalnego prawa do otrzymywania i rozpowszechniania informacji oraz równie niezbywalnego prawa do jawności życia publicznego, odpowiem Autorce odpowiedzi publicznie, bowiem wyborcy kolejnych rządzących ekip władzy na każdym szczeblu systemu państwowo-samorządowego, również mają prawo do wiedzy nie tylko o satyrze prawa, o satyrze władzy też…

Dlatego…

Szanowna Pani
Janina Szmuda-Więckowska
– prokurator Prokuratury Krajowej

Dotyczy: odpowiedzi na korespondencję przywołaną wyżej.

W treści Listu Otwartego z dnia 01 marca 2019 roku, który Szanowna Pani przywołuje w swojej odpowiedzi, złożyłem wyjaśnienia w sprawie działania organów prokuratury obrażające prawo.
To prawo, które również Pani w swojej korespondencji przywołuje…
I zrobiłem to po działaniach Prokuratora Okręgowego w Krakowie, jakie podjął po wcześniejszym moim materiale zatytułowanym: „Skarga… W świetle dopiero dzisiaj rodzących się pytań!”, którym w całości potwierdziłem nie tylko fakt niedopełnienia obowiązków ale również uchybienia godności urzędu przez „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach.

Tu dodam, że to nie pierwsze i jedyne tego typu zachowania „prokuratora” Rejonowego z Wadowic, bowiem we wcześniejszej korespondencji do Prokuratury Krajowej wykazałem takich zachowań w ilości, którą trudno już zliczyć.


I chociaż wiele z tej korespondencji nie nosiło tytułu: „skarga” – jej treść, zawsze z materiałem dowodowym, w całości potwierdzała, że poprzez kolejne niedopełnienia obowiązków prawnych oraz uchybienia godności urzędu przez „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, coraz głębiej wchodził on w togę „adwokata” dla sprawców czynów karalnych, czym nie tylko działał
/i nadal działa/ na szkodę dobra publicznego i jednostki, ale wprost obraża prawo oraz kompromituje szeroko pojęte organy ścigania.

Dlatego – co sama Pani potwierdza – kiedy wszystkie te zarzuty, „… podlegające rozpoznaniu w trybie określonego postępowania”, zawierały także w całości potwierdzone materiałem dowodowym zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień oraz uchybienia godności urzędu przez „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, tu dodam, że przy wykorzystaniu zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, to uprzejmie zapytam: dlaczego w tej części kolejne moje zarzuty nie były traktowane jako skargi, do których załatwienia uprawniony był właściwy prokurator przełożony – tu Prokurator Okręgowy w Krakowie, ale wszystkie one były przesyłane do załatwienia „prokuratorowi” Rejonowemu w Wadowicach, czyniąc tym samym sprawcę zarzucanych przeze mnie czynów… sędzią we własnej sprawie?

Bo przecież tego jednoznacznie dotyczy zarówno treść materiału: „Skarga… W świetle dopiero dzisiaj rodzących się pytań!” oraz treść materiału z dnia 01 marca 2019 roku – do której odnosi się Pani wprost: „List Otwarty do Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro.”.


W którym więc miejscu moje „… krytyczne uwagi w tym zakresie są pozbawione racji”?

Czy w tym, że stanowczo twierdzę, iż sprawę /i to nie tylko tą, o czym poniżej/, powinien z urzędu zbadać prokurator przełożony nad „prokuratorem” Rejonowym w Wadowicach, czyli Prokurator Okręgowy w Krakowie – Rafał Babiński, a nie przesyłać materiałów do prowadzenia przez sprawcę zarzucanych przeze mnie czynów?

A może chce mi Pani powiedzieć, że niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień oraz uchybienia godności urzędu przez „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach przy wykorzystaniu zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji to… zakres, w jakim jest on niezależny 😀 , przez co stawiane temu „prokuratorowi” zarzuty nie podlegają rozpoznaniu?

Bo widzi Szanowna Pani, przypadek, do którego odnosi się Pani w swojej odpowiedzi z dnia 12 marca 2019 roku, nie jest jedynym w „adwokackiej” działalności „prokuratora” z Wadowic…
Wszak nie podjął on czynności procesowych, które zobowiązany był podjąć z urzędu, w wielu innych sprawach…
Powinienem podać przykłady, ale przecież wiedza o większości tych spraw i jak zawsze potwierdzona pełnym materiałem dowodowym, zalega już w Prokuraturze Krajowej, Apelacyjnej, Okręgowej i… u „prokuratora” z Wadowic, który każdą z nich otrzymał z poleceniem jej „wyjaśnienia”!

Ponadto każdą z tych spraw wraz z dowodami, znajdzie zarówno Szanowna Pani, jak też każdy zainteresowany, na moim blogu: www.wadowita24.pl

Jest tam wszystko o sprawach, w których „prokurator” Rejonowy w Wadowicach togę prokuratora – w trosce o bezpieczeństwo sprawców – zamienił na togę „adwokata”.
Bo to m.in. zarówno ochrona włodarza samorządowego, który pomimo ustawowego zakazu prowadził działalność gospodarczą i ochrona sprawcy zamiaru zbycia gminnego majątku, wartego kilkadziesiąt milionów złotych, za marne „ochłapy”, do tego przy wycenie prawie dwunastu hektarów gruntów przemysłowych za kwotę niewiele przekraczającą sześćset czterdzieści tysięcy złotych, kiedy jeden hektar gruntów rolnych /średnio tańszy od gruntów przemysłowych czterokrotnie/, został sprzedany w tej samej lokalizacji za prawie dwa miliony złotych, co potwierdzi Szanowna Pani w zasobach akt Sądu Rejonowego w Wadowicach…

Niestety, to nie wszystko…
Wszak nie inaczej było przy uchyleniu w sposób zabroniony przez prawo, na wniosek organu wykonawczego gminy uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach  którą organ wykonawczy miał w prawnych obowiązkach wykonać –  kolejną uchwałą, chociaż ustawa wprost mówi, że tylko w przypadkach ściśle określonych przez tę ustawę, organ wykonawczy gminy może uchylić uchwałę, jednak nigdy kolejną uchwałą Rady Miejskiej, ale… własnym zarządzeniem.
I co w tej sprawie ciekawe? – że powodem uchylenia uchwały była rzekoma ochrona przez włodarza gminy dorobku drobnych handlowców i przedsiębiorców przed działalnością jednej małej galerii /do tego z zapleczem sportowo-rekreacyjnym oraz parkingiem na 320 samochodów potrzebnych temu miastu, jak każdemu nam do życia powietrze…/, ale już ta troska „odeszła” gminnego włodarza, kiedy pięć tygodni później wchodził w układ z biznesem, który miał skutkować odrolnieniem dwudziestu dwóch hektarów gruntów rolnych, z których szesnaście hektarów miały pokryć hipermarkety wielkopowierzchniowe /?/.
I wszystko to za przyzwoleniem „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach!

Czy tu też, chociaż mamy potwierdzone dowodami niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień oraz uchybienie godności urzędu przez „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, przy wykorzystaniu zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, to jako… zakres, w jakim jest on niezależny, stawiane temu „prokuratorowi” zarzuty nie podlegają rozpoznaniu?

A może te same tezy postawi Szanowna Pani w sprawach, w których „prokurator” Rejonowy w Wadowicach legitymizuje oszustwa internetowe sprawców, którzy chyba przez około cztery lata pomimo, że wyrzuceni z partii prowadzili jej stronę internetową aby wyłudzać środki finansowe na… działalność partyjną?
Ba – by było nieco jaśniej /i weselej też/ – robili to nawet kilka miesięcy po tym, kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Rejestrowy – wykreślił partię z rejestru partii politycznych! /?/.

Czy więc i w tej sprawie zakres, w jakim „prokurator” z Wadowic jest niezależny, stawiane temu „prokuratorowi” zarzuty nie podlegają rozpoznaniu?

I pytam, bo takich spraw jest tyle, że jak już napisałem – trudno jest je policzyć!
Ot, jak ta ostatnia, którą opisałem przywołanym na wstępie materiałem: „Brawo… Wy! Pseudo prokuratorzy… A może tylko… adwokaci w prokuratorskich togach?”.
Sprawa, która w świetle tak bogatego materiału dowodowego /w tym załączonego do materiału/ również nie znalazła „uznania” u „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, a to pozwala na domniemanie, że szacunek i uznanie u tego „prokuratora” znaleźli sprawcy czynów kryminogennych!

No, ale przecież to w ocenie Szanownej Pani zakres, w jakim wadowicki „prokurator” jest niezależny, stawiane i tu temu „prokuratorowi” zarzuty nie podlegają rozpoznaniu!

Co skutecznie realizuje Prokurator Okręgowy w Krakowie – Rafał Babiński…

Jak więc można podsumować to wszystko, co zawarła Szanowna Pani w swojej odpowiedzi?
Czy to tylko… satyra prawa?
Chociaż może to nazbyt delikatne podsumowanie?
Chyba tak?

Bo konfrontacja dowodów z działalnością „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, wprost potwierdza, że wykorzystując zajmowane stanowisko i pełnioną funkcję nie dopełnia on swoich prawnych obowiązków, czym nie tylko uchybia godności zajmowanego urzędu, ale też… kompromituje swoich kolegów po fachu – Prokuratorów! – takich przez duże „P”!

Ale czy możemy się dziwić, kiedy – co już napisałem wyżej – ta ochrona sprawców w pełni udokumentowanych czynów, jakiej udziela im „prokurator” Rejonowy w Wadowicach, jest w pełni akceptowana przez – tak, tak, Szanowna Pani prokurator: właściwego prokuratora przełożonego – Prokuratora Okręgowego w Krakowie, co w całości potwierdza nie tylko wcześniejsza Jego  korespondencja, ale również ta ostatnia, z dnia 11 marca 2019 roku, z sygn.: PO V WO 051.18.2019, doręczona mi w dniu 15 marca 2019.
Ale tę poddam analizie w treści odrębnego materiału, aby wstydu nie było za dużo na raz, zwłaszcza w tym gorącym dla ekipy rządzącej Rzeczypospolitą, okresie… przedwyborczym.

Zwłaszcza, że Prokurator Okręgowy w Krakowie, w swojej odpowiedzi całkowicie pomija istotę sprawy, którą była i pozostaje kwestia znanej nam z czasów słusznie już minionych „spychotechniki”, co nie tylko powoduje, że pozbawiony zostałem konstytucyjnego prawa do załatwienia mojej sprawy przez dwie instancje, ale i to, że tak naprawdę po działaniach Prokuratora Okręgowego w Krakowie, „prokurator” z Wadowic nadal pozostaje sędzią we własnej sprawie…

Może też dlatego – Szanowna Pani – powoli tracę już cierpliwość…
Zwłaszcza, że – w co nie wątpię – chyba bardziej wyrozumiałymi dla mojej skargi i podnoszonych w niej zarzutów na pewno będą: Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, z jej Przewodniczącym Claudio Moraes’em  oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – Emily O’Reilly, do których rozważam przesłanie wszystkich materiałów potwierdzających, iż tak naprawdę całkowicie obecnie zbędna była w naszym kraju reforma sądownictwa /która tylko skutecznie przeczy zapisom Konstytucji/, a wręcz niezbędną jest reforma tej tyko z nazwy „prokuratury”, a tak naprawdę, tak zwanego… „państwa w państwie”, przeprowadzona pod nadzorem obserwatorów z PE, ONZ oraz OBWE…
Czyż nie?

Dlatego bez poważania dla nieustającej satyry prawa
pozostaje – Edward Wyroba

Odpowiedź Autorce pisma /zamieszczonego w treści/ przesłano drogą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.
Wymaga potwierdzenia odbioru korespondencji.

E-mail - 18-03-19Odpowiedź, z prawem do wykorzystania /jako ciąg dalszy skargi złożonej w dniu 14 marca 2019 roku skargi/, otrzymują również:
1. Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, email: kontakt@kprm.gov.pl.
2. Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro, e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl.
3. Poseł na Sejm RP – Niedziela Dorota, e-mail: Dorota.Niedziela@sejm.pl.
4. Senator – Jerzy Fedorowicz, e-mail: Jerzy.Fedorowicz@onet.eu.
5. Poseł Parlamentu Europejskiego – Róża Thun, e-mail: biuro@rozathun.pl.
6. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Sejm RP, e-mail: listy@sejm.gov.pl.
7. TVN UWAGA – Redakcja, e-mail: uwaga@tvn.pl.
8. TVN „Superwizjer” – Redakcja, e-mail: superwizjer@tvn.pl.

Do wiadomości:
– Prokurator Okręgowy w Krakowie – Rafał Babiński.

I przepraszam, że odpowiedź w rubryce satyrycznej, ale trudno byłoby mi ją zmieścić w innej kategorii tematów mojego bloga.
Zwłaszcza, że kolejny już raz odnoszę wrażenie, że w działaniach „prokuratury” jako żywo wracamy do czasów podobno słusznie już minionych /tylko, czy na pewno?/, o których z taką determinacją /w tym w przeddzień ogłoszenia stanu wojennego/ śpiewał… Maciej Zembaty.

. . .

. . .

………………………………………………………………………………………………………………

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT