Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Orły, sokoły, bażanty, gdzie… śmietnisko? Gdzie?
Orły, sokoły, bażanty, gdzie… śmietnisko? Gdzie? piątek, 13 maj 2016, godz. 03:53

000000„… Na początek jednak uwaga dotycząca postawy pełnomocnika spółki Empol, który stwierdził, że osoby, które będą sugerować, iż sytuacja ta może służyć przejęciu przez Empol spółki Eko, mogą „spotkać się z odpowiedzią spółki w postaci pozwu o naruszenie dóbr osobistych”. Tego stwierdzenia nie można inaczej odebrać jak zastraszanie i blokowanie swobody wypowiedzi i wnioskowania. Sprawa jest tym bardziej oczywista, że burmistrz Klinowski jednoznacznie stwierdził, że nie widzi sensu dalszego dokapitalizowania spółki Eko. Takie stanowisko burmistrza wprost wskazuje, że obecny stan może być początkiem przejmowania spółki Eko przez Empol. I temu trzeba przeciwdziałać, nawet wbrew stanowisku osoby pełniącej funkcję burmistrza Wadowicach. Poza tym uwaga pełnomocnika wskazuje, jeśli mówił to serio, że powinien być z firmy Empol zwolniony, ponieważ nie dostrzega możliwości przejęcia „dojnej krowy”, „złotej kury” itd., którą już jest, a jeszcze bardziej stanie się w najbliższej perspektywie Eko.”.

Józef Brynkus – poseł na Sejm RP

* * *

Poniżej zapoznacie się Państwo z pełną, nieocenzurowaną przez burmistrza, relacją z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej z dnia 12 maja 2016 roku, w sprawie naszej wspólnej troski o interesy Gminy Wadowice w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni /potocznie znanym mieszkańcom pod nazwą „śmietnisko”/, tak naprawdę dzisiaj już „utopione” w deal’u burmistrza Wadowic i wiceprezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, z rodzinnym przedsiębiorstwem EMPOL.
Bo śmietnisko, to można już powiedzieć, że… mieliśmy!

000002Ale może zacznę od tego, że już nie mogę się doczekać zapowiedzianego mi procesu o naruszenie dóbr osobistych EMPOL’u i bliżej nieokreślonego przestępstwa, popełnionego materiałem: „Burmistrz mówił Wam prawdę – w EKO ŚMIERDZI! Wyjaśni Wam to wiceprezes… Koper!”, który – co usłyszycie na nagraniu – zapowiedział mi naprawdę górujący na sali sesyjnej, zwłaszcza szantażowaniem radnych… „orzeł” tego posiedzenia!

Nie będę się zbytnio rozpisywał, aby nie odwrócić Państwa uwagi od materiału, który poniżej…
A wart on obejrzenia, a zwłaszcza uważnego wysłuchania…

Bo uważny słuchacz dostrzeże nie tylko ten przywołany już szantaż…
Kłamstwa kierownika śmietniska również, jakże zaprzeczające m.in. informacji wiceprezesa Kopra, ale też własnej, którą podzielił się podczas tego samego posiedzenia ze słuchaczami…
Zwróćcie też uwagę, że spółka niby nierentowna, pozbawiona zdolności kredytowej, jednak dla EMPOL’u warta dofinansowania i to prawdopodobnie nawet ośmioma milionami złotych…
O czym to świadczy?

Posłuchajcie również radcowskiego wyznania Piotra Orła, potwierdzającego deal z burmistrzem i wiceprezesem Koprem, którego głównym założeniem jest w zasadzie przejęcie gminnego majątku przez EMPOL, aby to on stał się dla mieszkańców monopolistą na najbardziej dzisiaj dochodowym na całym świecie rynku śmieciowym i dyktował własne warunki cenowe…

000001Powtórzę – na całym świecie wysypiska śmieci, utylizacja odpadów i recykling, to dzisiaj najbardziej dochodowy interes, a Przedsiębiorstwo Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, na… deficycie?

Zwróćcie też uwagę, że pomimo, iż podczas tego posiedzenia zadałem kilka pytań, na żadne nie uzyskałem odpowiedzi…
Nawet od… Orła! Piotra…
Dlaczego?
Bo były niewygodne dla tegoż Piotra Orła – radcy prawnego rodzinnego przedsiębiorstwa EMPOL oraz kłamcy – kierownika śmietniska Leszka Rataja?

Czy właśnie dlatego nie pozwolono mi zadać wszystkich pytań, które miałem przygotowane na to posiedzenie Komisji i nie tylko do przedstawicieli Gminy Wadowice w radzie nadzorczej i zarządzie spółki Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, ale również do przedstawicieli tegoż rodzinnego przedsiębiorstwem EMPOL?

No to może zanim zostawię Was sam na sam z tą nieocenzurowaną przez burmistrza relacją, w oczekiwaniu na obiecany mi proces w sprawie tego materiału – i dziwi mnie, że prywatny akt oskarżenia jeszcze do sądu nie został złożony – zadam te pytania, które miałem przygotowane na posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej, a na które nie uzyskałem odpowiedzi oraz te pozostałe, których już zadać nie mogłem, bo radca prawny EMPOL’u – Orzeł i burmistrz Wadowic uznali, że prawo do jawności życia publicznego ich nie dotyczy:

1. Dlaczego informacja o wynikach kontroli Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni z października 2015 roku i zaleceniach pokontrolnych, nie została przekazana radnym jeszcze w ubiegłym roku, tylko dopiero… 06 maja 2016?

2. Dlaczego znając już w ubiegłym roku, przedstawiony pismem wspólnika z dnia 21 kwietnia 2016 roku stan, burmistrz nie zabezpieczył środków na dokapitalizowanie spółki w budżecie gminy na rok 2016, a jeżeli nie było to możliwe do zamknięcia budżetu, dlaczego do dnia dzisiejszego nie przygotował stosownej uchwały o zmianie budżetu dla zagwarantowania bezpieczeństwa interesów Gminy Wadowice i jej mieszkańców w spółce?

3. Jaka jest kondycja ekonomiczno-finansowa spółki?

4. Jeżeli spółka przynosi straty, dlaczego rodzinne przedsiębiorstwo EMPOL jest gotowe na dofinansowanie spółki kwotą 4.000.000,- złotych?
A nie wykluczone, że i kwotą 8.000.000,-…

5. Czy przeanalizowano koszty spółki, a szczególnie czy transakcje pomiędzy udziałowcem mniejszościowym a powiązaną spółką EMPOL są na poziomie cen rynkowych?

6. Czy postawienie dzisiaj Rady Miejskiej w Wadowicach przed faktem dokonanym, nie jest skutkiem sztucznego regulowania wpływów przez wspólnika posiadającego większościowe udziały w spółce?

7. Jakim celem tak naprawdę jest podniesienie kapitału spółki poprzez zwiększenie jej udziałów, niczym biznesowo nieuzasadnione, w ręcz sprzeczne z logiką biznesu?

8. Kto jest oszustem? – wiceprezes Paweł Koper, który poinformował, że została wybrana najtańsza oferta, co oznacza, że zostały rozpisane przetargi na planowaną inwestycję powiększenia śmietniska /nie informując jednak kiedy i gdzie przetargi te zostały ogłoszone i kto do tych przetargów stanął/, czy kierownik śmietniska Leszek Rataj, który twierdzi, że przetargów nie było?

Koper o najtańszej ofercie

 

 

 

9. Czy wiceprezesowi spółki została zmieniona w ostatnim czasie umowa o pracę?

10. Czy została w ostatnim czasie zmieniona umowa spółki w zakresie wypłaty dywidend dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki, bądź w zakresie uprzywilejowania wynagrodzeń, np. premii czy innych składników wynagrodzenia, dla określonych stanowisk w zarządzie i radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni?

11. Jak to było możliwe, że przedsiębiorstwo rodzinne EMPOL, przystępując do spółki z Gminą Wadowice nie znało rzeczywistej pojemności niecki śmietniska i dzisiaj twierdzi, ze zostało oszukane? – „kupowało kota w worku”?
Czy mam rozumieć, że rodzinne przedsiębiorstwo EMPOL mogło w ten sam sposób przystąpić do spółki z Gminą Wadowice i utworzyć Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, np. dla terenów leśnych czy nieużytków rolnych? – bo nie wiedziało w ogóle co jest przedmiotem zawartej umowy!

12. Jeżeli rodzinne przedsiębiorstwo EMPOL bądź Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, już w 2014 roku informowało radę nadzorczą spółki o inwestycjach niezbędnych dla Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, to dlaczego:
– o tym fakcie burmistrz Wadowic, a zarazem członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni oraz wiceprezes zarządu tego przedsiębiorstwa, co najmniej w 2015 roku nie poinformowali Rady Miejskiej, a za jej pośrednictwem mieszkańców Wadowic o tym fakcie?
– Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, nie występowało o dotacje ze środków Unii Europejskiej dla tej inwestycji w tamtym czasie, kiedy przepisy o takie wystąpienie zezwalały /bo jak oświadczył Rataj, zmiany tych przepisów nastąpiły w styczniu 2016 roku/?

13. Czy rzeczywiste dochody uzyskiwane z odbioru śmieci, recyklingu i sprzedaży surowców wtórnych zasilają budżet Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, czy tylko rodzinnego przedsiębiorstwa EMPOL?

Miałem jeszcze pytanie – czy Gmina Wadowice może zostać pozbawiona udziałów w spółce?
000003Jednak teraz byłoby ono wręcz satyryczne, kiedy relacja z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach nie pozostawia – przynajmniej dla mnie – żadnych wątpliwości, że pozbawienie Gminy Wadowice udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, jest celem układu zawartego przez rodzinne przedsiębiorstwo EMPOL z działającymi na szkodę gminy i jej mieszkańców burmistrzem Wadowic oraz wiceprezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni!

Dlatego materiałem tym, na podstawie przyrodzonego i niezbywalnego prawa do uzyskiwania informacji, zapisanego art. 61. Konstytucji RP oraz prawa zagwarantowanego w ustawie o dostępie do informacji publicznej, na 13 pytań zadanych powyżej oczekuję odpowiedzi od:
– pana Rafała Babińskiego, Prokuratora Okręgowego w Krakowie;
– pana Marcina Maurera, prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni;
– pana Pawła Kopra, wiceprezesa i przedstawiciela Gminy Wadowice w zarządzie Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni;
– pana Mateusza Klinowskiego, burmistrza Wadowic a zarazem członka rady nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunalne EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni.

Jednocześnie podtrzymuję w całości wniosek o wszczęcie postępowania w trybie procesowym z dnia 07 maja 2016 roku, którego zasadność w całości potwierdza opublikowane poniżej nagranie video…

Nadto do Rady Miejskiej w Wadowicach wnoszę o:
– szczegółową kontrolę spółki z udziałem Gminy Wadowice przez Komisję Rewizyjną tejże Rady.
– wezwanie burmistrza Wadowic do wniesienia poprawki w budżecie gminy w celu zabezpieczenia interesu mieszkańców w Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni.
– wystąpienie do Prokuratora Okręgowego w Krakowie z wnioskiem o wszczęcie postępowania mającego na celu wyjaśnienie motywacji, w oparciu o które przedstawiciele Gminy Wadowice we władzach Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO sp. z o.o. z siedzibą w Choczni, działają wspólnie i w porozumieniu przede wszystkim na szkodę tej gminy.

Zastanawiacie się, dlaczego materiał w rubryce satyrycznej, a nie w tej… ponad prawem?
Bo satyrą było to posiedzenie połączonych Komisji, „wysoką kulturą” burmistrza jego ucieczka przed jednym jedynym pytaniem, a to co ponad prawem, to zadanie dla… prokuratora!

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT