Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » SSLW RP O/KRAKOWSKI » Pamiętajmy naszą przeszłością…
Pamiętajmy naszą przeszłością… sobota, 31 Październik 2015, godz. 22:50

000W dniach 16-18 października, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach a zarazem członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – doc. dr Jerzy Kuck, przebywał na kolejnej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych. Tematem konferencji były „Teoretyczne i praktyczne zasady przeciwdziałania przestępczości we współczesnych warunkach”, na której Jerzy Kuck zaprezentował temat: „Handel elektroniczny-jak skutecznie walczyć z korupcją”.

Wykorzystując miesiąc wcześniej poznanego przewodnika po Lwowie Tadeusza Sawczaka, jeden dzień udało się przeznaczyć na spotkanie z zabytkami tego pięknego miasta…
001Pierwszym miejscem od jakiego rozpoczęło się zwiedzanie był Cmentarz Łyczakowski założony w 1786 roku. Ma powierzchni 42. hektary. Na cmentarzu jest pochowanych 5 tysięcy wybitnych Polaków. Pierwsze pochówki były na tym cmentarzu już w czternastym wieku. Cmentarz jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pomniki, nagrobki, rzeźby są odnawiane przez fachowców sztuk pięknych z Polski. Na Cmentarzu Łyczakowskim jest około 35 kaplic znamienitych rodzin Lwowskich. Tutaj spoczywa: Seweryn Goszczyński, Konstanty Ordon, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Zygmunt Gorgolewski – architekt, europejskiej sławy profesor Uniwersytetu w Berlinie i dyrektor szkoły technicznej we Lwowie, architekt Wielkiego Teatru i Opery we Lwowie. Tutaj został pochowany również Władysław Bełza piewca polskości i autor „Katechizmu polskiego dziecka”. Artur Grottger, malarz światowej sławy. Tutaj znajdują się groby Powstańców z lat 1830-1831
(Powstanie Listopadowe), którzy przeżyli i mieszkali we 002Lwowie. Na Cmentarzu Łyczakowskim na tzw. Górce Powstańców Styczniowych 1863 roku, znajduje się 230 mogił powstańców Żelaznej Dywizji, którzy po upadku powstania byli więźniami na Syberii

Odrębne miejsce na Cmentarzu Łyczakowskim stanowi stok wzgórz od strony Pohulanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów i Małopolskę Wschodnią, poległych w latach 1918-1920 bądź zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych 2890 żołnierzy, część to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Miejsce to uważane jest przez Polaków za święte.
24 czerwca 2005 roku prezydenci Polski Aleksander Kwaśniewski i Ukrainy Wiktor Juszczenko dokonali oficjalnego otwarcia zrekonstruowanego Cmentarza Orląt Lwowskich.

W walkach w latach 1919-1920 brali udział lotnicy amerykańscy w mundurach polskich. Utworzyli oni 7. Eskadrę Myśliwską. Amerykanie zasłużyli się przede 003wszystkim w walce z konnicą Budionnego. Z siedemnastu przybyłych do Polski w międzyczasie amerykańskich lotników, czternastu wróciło żywych do swej ojczyzny. Trzech pochowanych zostało na Cmentarzu Obrońców Lwowa.
Na cmentarzu Orląt Lwowskich znajdują się również groby polskich lotników:
– kapitana Stefana Bastyra – lotnika, organizatora i dowódcy lwowskiego lotniska, Komendanta Lotniska we Lwowie, który zginął śmiercią lotnika 1920 roku.
– majora inż. Stefana Steca – zastępcy dowódcy lwowskiego lotniska, który zginął śmiercią lotnika 1924 roku.
– podpułkownika Władysława Torunia – pilota obserwatora, uczestnika bojów o Persenkówkę – zginął śmiercią lotnika w 1924 roku.

Grobami Orląt Lwowskich opiekuje się Kustosz Krzysztof Rumienicki. W ciekawy sposób opowiedział o Kaplicy Mszalnej Cmentarza Łyczakowskiego w części 004Cmentarza Orląt Lwowskich oraz przedstawił zakres prowadzonych prac mających na celu upamiętnienie obrońców Lwowa i Galicji Wschodniej apelując o datki pieniężne, gdyż każda złotówka jest cenna dla dalszego odnawiania zniszczonych i często zapomnianych mogił.
W dniu 18.10.2015 roku na Cmentarzu Łyczakowskim mieszkańcy Lwowa zorganizowali patriotyczną manifestację przy 50. grobach żołnierzy poległych w Ługańsku i Doniecku. Mieszkańcy Lwowa śpiewali patriotyczne pieśni i wspominali swoich bohaterów.
Kiedy wędrówka po Cmentarzu Łyczakowskim pośród grobów Wielkich Polaków dobiegła końca w imieniu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP przewodnikowi po Lwowie – Tadeuszowi Sawczakowi za tak wspaniałą lekcję historii złożono serdeczne podziękowania.

I nad tą polską lekcją historii warto się zadumać, szczególnie poprzez pryzmat zbliżającego się Święta… Zmarłych. Zarówno tych, którzy odeszli w obronie Ojczyzny, jak i tych, którzy jeszcze przecież – jakby wczoraj – byli pośród nas…
. . .

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT