Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Pierwsze pieniądze za przekroczenie uprawnień przez oszusta, wypłacono z budżetu gminy…
Pierwsze pieniądze za przekroczenie uprawnień przez oszusta, wypłacono z budżetu gminy… wtorek, 16 październik 2018, godz. 14:03

Wadowice padły łupem złodziejaO tym, że następca oszusta*, którego łupem padły Wadowice, będzie musiał m.in. płacić wysokie odszkodowania z tytułu decyzji włodarza gminy opartych nie o obowiązujące prawo, ale wyłącznie w oparciu o własną, opartą na zawiści interpretację przepisów prawa, do tego akceptowaną przez zatrudnionych w ratuszu prawników /a to może dowodzić, że i tu pieniądze mogły zostać wyłudzone?/, pisałem wielokrotnie, a ostatni raz bodaj w treści materiału „Czy naprawdę nic nie… możesz?”.

Jednak okazuje się, że już nie wszystkie te rachunki zapłaci z gminnego budżetu następca oszusta, którego łupem padły Wadowice…
Bo jak podaje jeden z wadowickich portali – pierwszy przelew już z ratusza poszedł!
Kwota niebagatelna: 320.764,96 złotych /słownie złotych: trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 96/100//, z czego 60.336,- złotych /słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści sześć/, to odsetki…

Tylko dlaczego tę kwotę zapłacić mają wszyscy podatnicy, a nie sam sprawca, działający wprost na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego?

A co w tym wszystkim mnie zaskakuje?
Ano to, że usłużny oszustowi /a zarazem całą gębą/ dziennikarzyna odświeża śmierdzący starością „kotlet” o wyroku w sprawie podatków w Norwegii dodając, że „… w sprawie pojawia się coraz więcej nowych wątków”, o których będzie informował, ale ani słowa nie pisze, że jego pryncypał /pryncypał wręcz familijny/ przerżnął właśnie jedną już sprawę prawomocnie, czego skutkiem jest uszczuplenie naszego gminnego budżetu o prawie 400 tysięcy złotych /jeżeli nie dużo więcej, kiedy doliczymy wynagrodzenia ratuszowych prawników, z oszustem, wiceburmistrzem i „gminnym” adwokatem na czele?/.

Ile tego będzie jeszcze?Oszust
Tego nawet najstarsi górale nie wiedzą…

Ale czy mnie to dziwi, kiedy tylko ten kandydat szedł w 2014 roku do wyborów pod hasłem: „… Wadowice padły łupem złodzieja!”.
I jak widzę, było to nie tylko hasło wyborcze, ale też… program kandydata na najbliższe cztery lata.
Po „sukcesach” widzę też, że program zrealizowany w… całości.

A, że ja pamiętam, mam do Was jedno pytanie:
. . .
0000 - Wadowice 300dpi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ale to jeszcze nie wszystko…
Bo nie z kaprysu, ale w oparciu o obowiązujący każdego z nas art. 304. § 1. kpk, zadałem powyżej pytanie: dlaczego tę kwotę zapłacić mają wszyscy podatnicy, a nie sam sprawca działań na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego?
Sprawca nie tylko obnoszący się tytułem doktora nauk prawnych, ale też zatrudniający za sowite wynagrodzenia wiceburmistrza z tytułem prawnika oraz co najmniej jednego… adwokata!

Co w kontekście tych wynagrodzeń – włącznie z wynagrodzeniem oszusta, którego łupem padły Wadowice – koreluje z art. 231. kodeksu karnego:
1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Szczególnie, że pokrzywdzony działaniami sprawcy przez okres trzech lat wielokrotnie dowiódł temu sprawcy, że z premedytacją łamie on prawo, dla mnie właśnie wręcz w sposób określony przywołanym wyżej art. 231. § 1. i § 2. kk.

Zawiadomienie o przestępstwie - proszę o potwierdz..Dlatego tu i teraz kieruję na ręce Prokuratora Okręgowego w Krakowie, zawiadomienie o przestępstwie, którym oskarżam oszusta* /którego łupem padły Wadowice/ o to, że w latach 2013-2015, działając czynem ciągłym świadomie, a zarazem wspólnie i w porozumieniu z zatrudnionymi za pieniądze podatników prawnikami, przekroczył swoje uprawnienia, czym z premedytacją działał na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, tj. o popełnienie przestępstwa określonego art. 231. § 1. i § 2. kk, i wnoszę o ściganie sprawców tych czynów z urzędu.

Jednocześnie, z uwagi na niemożliwą do ustalenia motywację „prokuratora” rejonowego w Wadowicach do odmowy wszczynania postępowań w pełni udokumentowanych działań kryminogennych, których w minionej kadencji samorządowej dopuszczał się sprawca opisanego wyżej czynu, wnoszę o wyłączenie od prowadzenia tego postępowania Prokuratury Rejonowej w Wadowicach i przekazania sprawy do jej prowadzenia innej, równorzędnej Prokuraturze Rejonowej.

Edward „Scorpion” Wyroba

* – oszust: dr nauk prawnych Mateusz Klinowski – burmistrz Wadowic od 2014 roku /którego nazwisko, tytuł naukowy oraz pełnioną funkcję, w kontekście łamania prawa, „sukcesów” inwestycyjnych oraz układów samorządowo… „kreatywnościowych”, jest mi po prostu wstyd eksponować w treściach kolejnych materiałów/. ew.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT