Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Policja to…
Policja to… sobota, 3 sierpień 2019, godz. 17:31

0005… czy tylko jedno z ogniw towarzystwa wspólnej adoracji?
Do tego z ogromną determinacją oraz dbałością zaangażowane /to ogniwo/ w ochronę sprawców zarówno wykroczeń, ale też… przestępstw!

Wszak materiał dowodowy, który w całości potwierdza m.in. zniszczenie sieci dren oraz samowolę budowlaną poprzez użytkowanie inwestycji niezgodnie z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, a więc już tylko w świetle  ustawy Prawo budowlane, popełnienie szeregu przestępstw, okazuje się być dla Policji /chociaż nie wiem, czy dla ogromnej grupy uczciwie wykonujących swoje obowiązki policjantów takie działanie ich kolegów, to nie obraza, wręcz poniżenie w oczach mieszkańców… Rzeczypospolitej/… „niezrozumiały”.

Nie dalej, jak ostatniego dnia lipca br., pisałem o – kosztownych dla budżetu polskich podatników – fałszywych w treści zawiadomieniach, kierowanych do Policji bezkarnie, przez współsprawcę czynów przywołanych wyżej, chociaż to już co najmniej nad trzema takimi zawiadomieniami funkcjonariusze organów naszego państwa się pochylali…

No, ale jak widać po ostatniej informacji podpisanej przez Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, niejakiego Urbanowskiego, sprawca nie tylko fałszywych w treści donosów, ale i przestępstw, może czuć się bezkarnym – powiem więcej – osobą stojącą ponad prawem!

Bo przeczytajmy, co pisze ów pan policjant Urbanowski – cyt.: „… Na podstawie art. 54 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zawiadamiam Pana/Panią*, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie w sprawie używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ul. Górskiej 151 na terenie firmy DG Tank, przeciwko n/n osobom z powodu: nieustalenia sprawców czynów” – koniec cytatu
. . .


…………………………………………………………………………………………………..

Tu aż kusi ciekawość, czy to aby nie decyzja kończąca postępowanie, która powinna przyjąć formę postanowienia bądź zarządzenia, z prawem do… wniesienia zażalenia przez osoby pokrzywdzone?


Jednak, ze względu na formę udzielonej informacji, należy w sprawie zadać co najmniej dwa pytania:

Panie policjancie Urbanowski:
– czy firma DG Tank funkcjonuje na rynku pracy „na czarno”?
– czy może firma DG Tank została zarejestrowana w KRS, gdzie w rejestrze /który w sieci można odnaleźć w jedną minutę/ figurują… sprawcy czynów, których panu policjantowi Urbanowiczowi… nie udało się ustalić?
I na pierwsze dwa pytania będę tak uprzejmy, że nawet sam udzielę odpowiedzi panu… policjantowi Urbanowskiemu:
Otóż, firma DG Tank, nie funkcjonuje „na czarno”, ale została w sposób określony prawem zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym, który jest dostępny dla wszystkich /a więc również dla policjanta Urbanowskiego/ w internecie!
. . .
Rejestr KRS
…………………………………………………………………………………………………..

I już z tych pierwszych informacji wynika, że firma nie figuruje, ani nie ma żadnego oddziału czy filii przy ul. Górskiej 151, tylko niby prowadzi swoją działalność przy ul… Kalinowej 11!


Jednak gdyby pan policjant Urbanowski „kliknął” /trzeba najechać myszką i nacisnąć przycisk zakreślony na fotografii powyżej/ na tekst: „Pobierz odpis KRS”, w pliku *pdf otworzyłby pełny rejestr spółki DG Tank, ze stanem z dnia 03 lipca 2019 roku, który już na 100 % pozwoliłby panu policjantowi Urbanowskiemu… ustalić sprawców!


Zresztą tych samych, których można było ustalić już z pierwszej, głównej strony rejestru
/vide: powyżej/!

. . .
Odpis 0000586636-1 Odpis 0000586636-2 Odpis 0000586636-3 Odpis 0000586636-4

…………………………………………………………………………………………………..
/opublikowałem tu pierwsze cztery strony, ponieważ dwie ostatnie nie mają dla sprawy żadnego znaczenia/.

Sprawców nie tylko zniszczenia sieci dren oraz samowoli budowlanej poprzez użytkowanie inwestycji niezgodnie z decyzją Starosty Powiatowego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, ale także sprawców używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ulicy… Spacerowej 1!


Bo firma DG Tank swojej kryminogennej działalności nie prowadzi ani przy ul. Górskiej /jak w dokumentacji procesowej/, ani /jak w KRS/ przy ul. Kalinowej, ale przy ulicy… Spacerowej, gdzie w sposób wprost przestępczy gminni urzędnicy zezwolili firmie DG Tank na wykonanie zjazdu od biurowca i z parkingu dla… siedmiu samochodów osobowych, do drogi… prywatnej!

Nie wiem, czy policjant Urbanowski w ogóle potrafi to pojąć, a przede wszystkim czy potrafi zrozumieć, jakie w tej sprawie powinien podjąć kroki prawne, kiedy firma DG Tank nie funkcjonuje przy ul. Górskiej 151 /jak ze zdolnościami nieuka podaje się w dokumentach procesowych/, nie przy ul. Kalinowej 11 /jak stoi w KRS/, ale przy ul. Spacerowej 1, po… kryminogennej decyzji organu, który wydał prokurentowi i zarządowi Spółki zgodę na wybudowanie zjazdu nie z drogi gminnej, ale z drogi prywatnej?

Tak więc chyba tu już nic więcej nie muszę pisać o kolejnym już w tej sprawie… fałszowaniu dokumentów o znaczeniu prawnym?

Zwłaszcza, że z ogromną niecierpliwością oczekuję, iż nie policjant Urbanowski, ale sam Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie, wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Wadowicach, pokażą mi te siedziby firmy DG Tank… przy ul. Górskiej 151 i Kalinowej 11 w Wieprzu /pozostaje tylko uzgodnić termin takiego… pokazu/!

Więc, jeżeli na pierwsze dwa pytania odpowiedzi okazały się prawdziwe, a zarazem szczere wręcz do bólu, pora na kolejne…
Pytania…
Panie policjancie Urbanowski, Komendancie Powiatowy Policji…
– co w tym postępowaniu robiliście, żeby… nic nie robić?
– co w tym postępowaniu robiliście, żeby… nie ustalić sprawców używania zespołów pojazdów z cysternami w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmiernym hałasem i emisją spalin do środowiska oraz zakłócenia tym spokoju i spoczynku nocnego w czasookresie od 25.12.2018 r. do 02.01.2019 r. w Wieprzu przy ulicy… Spacerowej 1?
– co w tym i w pozostałych postępowaniach, w których nie tylko dopuszczono się czynów wymienionych wyżej, ale w których – aby zalegalizować samowolę budowlaną – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, wspólnie i w porozumieniu z zarządem spółki DG Tank /z siedzibą przy ulicy Spacerowej 1, w miejscowości Wieprz/ i przy pełnej wiedzy Wójta Gminy Wieprz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz poprzedniej kadencji, fałszowali protokoły kontroli oraz protokoły odbioru inwestycji /a więc dokumenty o znaczeniu prawnym/, zrobiliście, aby doprowadzić do ukarania sprawców?
– czy w ogóle cokolwiek zrobiliście poza starannym legitymizowaniem w/w czynów i chronieniem sprawców?

Podobnie jak w sprawie „gangu Olsena” pod wodzą… Pudzianowskiego 😛


Co prawda, ja na te pytania również znam odpowiedź…

Ale w oparciu o przyrodzone i niezbywalne prawa konstytucyjne /a więc takie, których nikt nikogo pozbawić nie może!/, do informacji, do wiedzy i do krytyki oraz zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej – wszak dobro postępowania /śledztwa/ nie ma tu uzasadnienia, kiedy postępowania zostały zakończone decyzjami chroniącymi sprawców przed odpowiedzialnością /w części bez prawa pokrzywdzonych do ich zażalenia/! – oczekuję odpowiedzi na zadane wyżej pytania od Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie oraz od Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Wszak w konsekwencji to one dadzą jednoznaczną odpowiedź na pytanie w tej sprawie zasadnicze: czy chroniąc sprawców opisanych wyżej czynów dopuszczono się niedopełniania obowiązków, czy też przekroczenia uprawnień… leżących w obowiązkach prawnych funkcjonariusza publicznego?

Jednak zanim uzyskamy odpowiedź na to właśnie pytanie…
Wnoszę o wskazanie w trybie pilnym dokumentu, bądź podstawy prawnej, które w konfrontacji z decyzją Starosty Powiatowego…
. . .
002 - Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016 - str. 01
…………………………………………………………………………………………………..

… projektem budowlanym…

. . .
Pojekt budowlany - str. 01
. . .

Pojekt budowlany - str. 07 - z podkreśleniem
…………………………………………………………………………………………………..


… oraz miejscowym planem zagospodarowania Gminy Wieprz…

. . .
Zaświadczenie Wójta Gminy Wieprz z 24-04-2018 - str. 05
…………………………………………………………………………………………………..

… pozwalają na funkcjonowanie bazy transportowej dla samochodów ciężarowych /o masie całkowitej ponad 30 ton każdy/, spółki DG Tank, przy ul. Spacerowej 1, w miejscowości Wieprz, przy przyzwoleniu dla tej bazy m.in. Wójta Gminy Wieprz, Przewodniczącego oraz pp. Radnych Rady Gminy Wieprz a także Kierownictwa i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, której częścią składową jest Komisariat Policji w Andrychowie?

Dodam tylko, że fotografie poniżej… wciąż aktualne!
Podobnie, jak te wcześniej przeze mnie publikowane!
. . .
DSC06818
. . .


…………………………………………………………………………………………………..

Aby było łatwiej…
Powyżej baza w ostatnich tygodniach…
Poniżej… dzisiaj: 03 sierpnia 2019 roku!
. . .

…………………………………………………………………………………………………..

eMAILW oczekiwaniu na wskazane wyżej dokumenty, podstawę prawną oraz odpowiedzi na zadane wyżej pytania, bez szacunku dla rażącej obrazy prawa pozostaje…

Edward „Scorpion” Wyroba
/dokumenty i odpowiedzi proszę przesłać
na zwrotny adres poczty elektronicznej/.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT