Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Polska głupota… lokalnie!
Polska głupota… lokalnie! sobota, 25 lipiec 2015, godz. 11:41

E-mail od CzyżowiczJuż 09 lipca a nie uzupełnieniem z dnia 10 lipca, jak podaje autorka informacji – wystąpiłem z wnioskiem do funkcjonariusza publicznego – tylko przez przypadek również Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach – Józefa Cholewki, o udzielenie informacji publicznej…
I nie wiem, czy śmiać się czy płakać, bowiem jakaś Czyżowicz (?)… mailem poinformowała mnie, iż w załączeniu przesyła mi odpowiedź… Okazało się, że organu – w dosłownym tego słowa znaczeniu – którym bez wątpienia jest nijaki „dr” Klinowski, Mateusz…
A więc odpowiedź będącą poza moimi zainteresowaniami!

Odpowiedź organu - 01Wszak jak już wiemy, interesuje mnie informacja publiczna udzielona przez funkcjonariusza publicznego – Józefa Cholewkę, w ocenie organu zwanego Klinowski, nie będącego organem…Odpowiedź organu - 02
Tu nawet polemizował nie będę, bowiem nie zwykłem z usmarkanym siadać do posiłku, a z głupcem polemizować… Szczególnie, że prawo nie pozostawia złudzeń, iż „… organami gminy”„… wójt /burmistrz/ oraz rada gminy”. Nadto, aby nie pozostawić niedomówień dodam, że to Rada Gminy, której w Wadowicach przewodniczy funkcjonariusz publiczny, radny Józef Cholewka, kontroluje nie tylko działalność organu, jakim jest Klinowski, „dr” burmistrz Mateusz, ale także działalność gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Dlatego na zadane temuż funkcjonariuszowi publicznemu – Józefowi Cholewce, pytania oczekuję odpowiedzi – w zakresie prawa do informacji publicznej, określonego przez ustawę – od Przewodniczącego organu Gminy Wadowice, jakim jest Rada Miejska, a nie od organu, który afiszując się tytułem „dr” nie wie nawet, iż udzielając odpowiedzi na pytania natury prawnej, należy podać podstawę dla każdej z tych odpowiedzi…
Organie… Klinowski – prawną podstawę!

Co prawda, odpowiedziami organu, jakim jest Klinowski, „dr” burmistrz Mateusz, też będę zainteresowany…
Ale dopiero wtedy, kiedy będę dochodził do… podstawy prawnej, na podstawie której organ Klinowski finansował ze środków budżetowych Gminy Wadowice prywatną balangę jubileuszową spółki nie będącej spółką gminną, ale spółką – w rozumieniu prawa samorządowego – prywatną…

Zwłaszcza, że to ze strony organu nie tylko finansowanie ze środków budżetowych Gminy Wadowice prywatnej balangi jubileuszowej…

To również zaskakująca – zwłaszcza, że złożona publicznie – deklaracja organu, iż organ ten prowadzi na rzecz owej prywatnej spółki podlegającą opodatkowaniu działalność gospodarczą, polegającą na… handlu nieruchomościami!

Stąd też, jeżeli nie doczekam się
– i już bez jakiejkolwiek zwłoki – odpowiedzi na swoje pytania od funkcjonariusza publicznego, a zarazem przewodniczącego organu Gminy Wadowice – Józefa Cholewki, poproszę o te odpowiedzi Wojewódzki Sąd Administracyjny…


Bowiem nie interesują mnie odpowiedzi od organu trwoniącego nasze publiczne pieniądze, ale od funkcjonariusza publicznego, a zarazem szefa organu władzy publicznej, który w moim i Państwa imieniu ma nie tylko kontrolować prywatne rozdawnictwo organu wykonawczego gminy, ale też reagować na to rozdawnictwo zgodnie z literą obowiązującego prawa!

A tak już na marginesie…
Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby Cholewka był… organem!
Bo przecież fajny chłop z niego jest!

😀

Nie będę też ukrywał, iż przy opisanej wyżej sprawie, organowi wręcz należy się stosowna… dedykacja!
Tak więc temuż organowi… dedykuję!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT