Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Prawo? Czy tylko jego… satyra?
Prawo? Czy tylko jego… satyra? wtorek, 29 grudzień 2015, godz. 12:55

PINBNie dalej jak wczoraj o decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, m.in. wyłączającej z użytkowania parking Klinowskiego przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów, poinformowały obydwa wadowickie portalewww.wadowiceonline.pl oraz www.wadowice24.pl, a więc o tym o czym u mnie mogliście przeczytać już… 23 grudnia br.!

Niestety, Klinowskiemu wydaje się, że stoi ponad prawem nie tylko swojego folwarku, nad prawem ustawowym również i użytkuje nadal ów bubel prawny w formie parkingu.

0000Nadto dziwnie i nie wiem od kogo, autorzy przywołanych wyżej materiałów powzięli informację, iż jest to „… samowola użytkowa”, kiedy prawo jednoznacznie potwierdza tu samowolę budowlaną, z wszystkimi jej konsekwencjami prawno-karnymi, wynikającymi z art. 90. ustawy prawo budowlane…

Dlatego nie mogą pozostać bez odpowiedzi następujące pytania:
– Kiedy, w jakiej formie i do jakiego organu wpłynął wniosek od burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego, o wydanie zezwolenia na uruchomienie ogólnodostępnego parkingu na działce nr 19/10, zlokalizowanej w Wadowicach przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów?
– Kiedy i przez kogo wykonane zostało określone ustawą geodezyjne rozgraniczenie działek, po wypowiedzeniu przez burmistrza Wadowic dotychczasowemu najemcy umowy najmu działki nr 19/10, zlokalizowanej jak wyżej?
– Kiedy i jaki organ nadzoru budowlanego dokonał kontroli stanu technicznego, sanitarnego oraz zgodności nowej inwestycji z przepisami prawa budowlanego i wydał zezwolenie na użytkowanie ogólnodostępnego parkingu na działce nr 19/10, zlokalizowanej w Wadowicach przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów?
– Jeżeli na pytania zadane powyżej odpowiedź jest negatywna, co stanowi o rażącej obrazie ustawy prawo budowlane, oczekuję uzupełnienia odpowiedzi na powyższe pytania informacją: czy i kiedy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego bądź Starosta Powiatu Wadowickiego dopełnili prawnego obowiązku wynikającego z art. 304. kpk?

Bowiem to rażące naruszenie prawa w oparciu o art. 304. kpk, powinno skutkować natychmiastowym zawiadomieniem o przestępstwie, złożonym nie przez mieszkańca gminy, ale przez organ nadzoru budowlanego oraz Starostę Powiatowego, a w konsekwencji postępowaniem karnym, określonym przez art. 90. przywołanej wyżej ustawy.
Bo w żadnym wypadku nie jest to „… samowola użytkowa, ale wprost określona przez ustawę samowola budowlana, a więc przestępstwo nie tylko nie ulegające przedawnieniu, ale przede wszystkim ścigane z urzędu w trybie art. 90. ustawy prawo budowlane, w postępowaniu karnym i sądowym.

Zaś prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie spoczywa na organach, urzędnikach i przedstawicielach samorządu, którzy powzięły/li informację o popełnionym przestępstwie.

A w opisanym tu przypadku nie może być wątpliwości, że taką informację powzięli zarówno Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jak i Starosta Powiatu Wadowickiego.

Dlatego pytam – jak wyżej.

Jednak to nie wszystkie pytania, na które oczekuję odpowiedzi w trybie bardzo pilnym!
A dlaczego w trybie bardzo pilnym – już wyjaśnię.

PolicjaOtóż, kiedy z pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku – znak: PINB. 7359.7.2015.1, powziąłem informację m.in. o decyzji tego organu o wyłączeniu parkingu z użytkowania, nie tylko materiałem z dnia 23 grudnia 2015 roku, zatytułowanym „I… po „ptokach”!”, o tej decyzji publicznie poinformowałem, ale też złożyłem do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach wniosek z dnia 23 grudnia 2015 roku „… o opróżnienie w trybie natychmiastowym parkingu Burmistrza Wadowic przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów oraz trwałe wyłączenie go z dalszego użytkowania do czasu wydania w sprawie tego parkingu prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”.

0002Jednak parking nadal funkcjonuje?
Dzisiaj również – co potwierdzają załączone tu fotografie!
Pytam więc: dlaczego obowiązującej z mocy prawa od dnia 21 grudnia 2015 roku, przywołanej powyżej decyzji PINB, nie egzekwują organy do tego powołane:
a) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego?
b) Komendant Powiatowy Policji?
c) Starosta Powiatu Wadowickiego /m.in. w ramach nadzoru nad PINB/?

Czy dlatego, że w tym powiecie prawo egzekwowane jest tylko wobec pospólstwa, a wybrani posiadają legitymację wszystkich tych organów, uprawniającą tychże do kontynuowania kryminogennego bezprawia?

Nadto, ponieważ od 06 listopada 2015 roku, bezskutecznie oczekuję od Starosty Powiatowego odpowiedzi na pytania zadane materiałem: „Prokuratorowi i Staroście… wnoszę!”, tutaj tak długo na odpowiedź oczekiwać nie zamierzam.

e-mailJeżeli w nieprzekraczalnym terminie 7. dni od dnia otrzymania przez Starostę Powiatowego /dzisiaj złożonego na piśmie wraz z 11. załącznikami/ oraz pozostałych Adresatów /pocztą elektroniczną/ tego wniosku, nie uzyskam odpowiedzi na zadane powyżej pytania, w dniu 05 stycznia 2016 roku, swoje pytania oraz wnioski potwierdzone dowodami skieruję do Prezydenta RP, Premiera polskiego rządu, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych.

Wszak kilka dni temu chyba dobrze słyszałem i to właśnie z ust Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, że „… prawo w tym kraju nareszcie będzie oznaczało prawo!”?
Więc dalsze lekceważenie moich pytań spowoduje, iż zapytam wszystkich przywołanych wyżej, czy te słowa pana Prezydenta Andrzeja Dudy, to zapowiedź realizacji prawa, czy tylko literacka fikcja?

Bo, czy burmistrz Klinowski to lokalna „lala”, której wszystko wolno, czy tylko z łaski wyborców funkcjonariusz publiczny, który łamiąc prawo powinien odpowiadać za swoje kryminogenne działania karnie, jak każdy inny mieszkaniec tej gminy, nawet nie będący tymże funkcjonariuszem, co potwierdza art. 32. Ustawy zasadniczej oraz m.in. art. 231., w związku z art. art. 1. i 2. kodeksu karnego?

Pytanie to w tej sprawie zasadnicze, ponieważ poprzez rażące złamanie przez burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego prawa zapisanego w ustawie prawo budowlane, decyzjami tego samego sprawcy doszło do narażenia na straty finansowe nasz wspólny, gminny budżet oraz do uszczerbku na mieniu i zdrowiu mieszkańców!?
I wszystko to, pomimo pełnej wiedzy o opisanych wyżej czynach i ich skutkach, legitymizowane jest przez organy oraz instytucje zobowiązane prawem do ścigania ich sprawcy…

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT