Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Prokurator w adwokacką togę odziany! – czyli List Otwarty do Jarosława Kaczyńskiego, Ministrów rządu PiS oraz Prokuratora Generalnego.
Prokurator w adwokacką togę odziany! – czyli List Otwarty do Jarosława Kaczyńskiego, Ministrów rządu PiS oraz Prokuratora Generalnego. środa, 5 wrzesień 2018, godz. 22:55

Jarosław_Kaczyński_2013„… Pamiętajmy, że po pierwsze – dotrzymujemy słowa. Nie uchybiamy temu, co jest istotą demokracji. Demokracja nie może być uosobieniem oszustwa. Jeśli ktoś coś obiecuje i tego nie dotrzymuje, to akt demokracji zmienia się w pustą procedurę. Realizujemy i idziemy ku realizacji obietnic. Nie uchybiliśmy demokracji, realizujemy to, co jest istotą demokracji.
(… ) My doceniamy pracę w samorządach. Nie idziemy do wyborów by się srożyć i rozliczać. Będziemy to robić tylko tam, gdzie doszło do przestępstw i nadużyć, także w Warszawie. Pewnie są i inne takie miejsca.”.

Jarosław Kaczyński
podczas Konwencji PiS , Warszawa, 02 września 2018 roku.

 

Więc tym listem otwartym pytam – panie Jarosławie Kaczyński, dlaczego dopiero teraz Pan obiecuje?
Ale przede wszystkim pytam Pana i Ministrów z Pańskiej Partii oraz Prokuratora Generalnego: kiedy i jakimi mechanizmami chcecie Panowie rozliczać tam, gdzie doszło do przestępstw i nadużyć?
Ale zapytam też – kto ma to robić?

Prokurator odziany w adwokacką togę, który swoimi działaniami, a raczej brakiem tych działań, prezentuje model prokuratury z czasów PRL /musiał mieć „dobrych” nauczycieli/, chociaż nie wiem, czy nie z okresu stalinowskiego?

Bo jak mogę wierzyć słowom Prezesa Partii, wypowiadanym przed wyborami samorządowymi, które w całości zaprzeczają tym zapowiadanym działaniom i to dowodami z niedalekiej przeszłości.
Jak mogę wierzyć – Panie Prezesie – że będziecie rozliczać tam, gdzie doszło do przestępstw i nadużyć, kiedy pomimo pełnej wiedzy Prokuratora Generalnego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o chronieniu w majestacie prawa przestępców ze środowisk samorządowych i organów państwowych, wadowicki prokurator rejonowy, odziany w adwokacką togę, nadal „kręci swoje lody”, ignorując polecenia samego Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej?
. . .
0000 - Pismo z Prokuratury Krajowej
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W sprawie, którą tu przywołuję, postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2018 roku, odmówił wszczęcia śledztwa, chociaż dowody popełnienia przestępstwa wprost biją po oczach…
Ot, by nie przywoływać tu całej sterty materiału dowodowego, pozwolę sobie na upublicznienie niepełnych 15 minut materiału filmowego…
. . .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ale zanim przygotowałem ten krótki materiał filmowy, opublikowałem kilka materiałów tekstowych, które już wskazywały na kryminogenny charakter przywołanej tu sprawy…
Zacząłem od materiału „„Duży”… może więcej?”.
A po nim kolejno:
„Rzekłbym, że błazen, ale…”,
„Wywołany do tablicy…”,
„„Smród” roznosi się co raz większy…”,
„Inspektor straszy, czy obiecuje?”,
„Inspektorze! Podejmuj kroki prawne, będące w twoich obowiązkach, opłacanych z pieniędzy… podatników!”,
„Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków…”,
„Radni zmieniajcie szybko, bo dla samowoli budowlanej liczy się… czas!”,
„Sprawy wieprzowskie nabierają „rumieńców””,
„Nie mam ochoty męczyć się z tym urzędniczo-samorządowym łajdactwem… jeszcze przez niejeden rok!”,
„Dlaczego wszyscy oni swój prawny obowiązek przedłożyli ponad prywatny interes jednego nieuczciwego inwestora?”,
„Czym motywowali się?”,
które to materiały, uzupełnione najważniejszymi dowodami, w całości potwierdzają, że nie tylko doszło do przestępstwa, ale też, że przestępstwo to ma kilka wątków!

Niestety, jak napisałem już wyżej, odziany w adwokacką togę „prokurator” rejonowy z Wadowic postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2018 roku, odmówił wszczęcia śledztwa…
. . .
0001 - Odmowa wszczęcia śledztwa - str. 01 (1)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czyniąc tym samym satyrę z tego prawa, na które tak często powołuje się zarówno pan Prezes, ale też Premier oraz Ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym na czele…

I może nie byłoby to dla mnie zaskoczeniem, bo od owego adwokata w prokuratorskiej todze sam do dnia dzisiejszego oczekuję odpowiedzi na wniosek złożony na ręce „prokuratora” rejonowego w Wadowicach w dniu 13 lipca 2016 roku /tak, tak, nie pomyliłem się: 13 lipca 2016 roku!/, gdyby nie fakt, że w aktach sprawy: PR Ds. 1637.2018, oprócz czterech dokumentów złożonych przez stronę pokrzywdzoną oraz „prokuratorskiego” postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, jest… tylko tyle:
. . .
000001002 - str. 01002 - str. 02003
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prawda, że obszerny to materiał…
No cóż, czy można po tej zawartości „akt postępowania” /którego nigdy nie przeprowadzono/ stwierdzić, że pod rządami Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro, to aż nazbyt dużo „treści” dla uzasadnienia decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa?

Szczególnie, że nawet pokrzywdzonych nie przesłuchano, że o przesłuchaniu sprawców nie wspomnę!

Ale do postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 17 sierpnia 2018 roku, prokurator odziany w adwokacką togę załączył pokrzywdzonym – tu polecam szczególnej uwadze – „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, jako… „załącznik do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego w dniu 22 sierpnia 2018 roku” – dodam, że sztuki tego aż dwie!
. . .
Pouczenie dla Joanny Biegun - str. 01 Pouczenie dla Joanny Biegun - str. 02 Pouczenie dla Joanny Biegun - str. 03
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jest tylko jeden poważny problem nie tylko natury prawnej, ale też natury… kryminogennej!
Jeden z pokrzywdzonych pierwszy raz przekroczył próg Prokuratury Rejonowej w Wadowicach w dniu 05 września 2018 roku, aby… przejrzeć i za zgodą prokuratora referenta wykonać fotografie akt sprawy „dających podstawę” do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa!
Drugi nie był tam nigdy!

Nadto ani w dniu 22 sierpnia 2018 roku, ani w żadnym innym dniu, żaden z dwóch pokrzywdzonych nie był słuchany do protokołu w charakterze pokrzywdzonego, w prokuraturze /na co wskazuje dokument/, kiedy to za potwierdzeniem odbioru, musiałoby zostać każdemu z nich wręczone owo… „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”!

Czym więc – panie prezesie Jarosławie Kaczyński, panie Ministrze Joachimie Brudziński oraz panie Prokuratorze Generalny Zbigniewie Ziobro – jest to przesłane pokrzywdzonym /w załączeniu do postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa/ „Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”?
Bo dla mnie nie tylko przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, połączone z działaniem na szkodę pokrzywdzonych, ale też… fałszowaniem dokumentów o znaczeniu prawnym!
Wszak nie można nawet zaprzeczyć, że dokument ten ma sugerować wykonanie przez pseudo prokuratora obowiązków prawnych z pokrzywdzonymi, których nigdy nie wykonał, ale swoje comiesięczne pensum z budżetu polskich podatników dostał…
A może dlatego panie Prezesie, że… się mu należało?

Czy więc takie działanie prokuratora z Wadowic, przywdzianego w adwokacką togę, jest obrazem tego zapowiadanego przez Pana, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, rozliczania przestępstw i nadużyć tam, gdzie do nich doszło?

A dlaczego pytam?
Bo to nie jedyny przykład, aby można powiedzieć, że „… się zdarza”!
Jest ich tutaj w Wadowicach znacznie więcej!
Aby nie być gołosłownym podam zaledwie kilka przykładów…

Bowiem mój wniosek o skontrolowanie wszystkich decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa bądź umorzenia postępowań, których stroną był obecny burmistrz Wadowic, został zlekceważony…
Chociaż spraw wymagających takiej kontroli jest bardzo dużo…

Pierwsza z rzędu…
Kryminogenna dla radnego i burmistrza… zawodowa działalność lobbingowa, od 2010 roku do dnia dzisiejszego legalizowana przez wadowicką pseudo prokuraturę!
. . .
Fragment rejestru lobbystów 00 300 dpi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A więc działalność gospodarcza na własny rachunek, której pod groźbą kary, radnemu i burmistrzowi zakazuje ustawa.
Jednak nie w ocenie wadowickiego adwokata w prokuratorskiej todze!

Druga z rzędu…
Sprawa wyceny ponad 11. hektarów gruntów przemysłowych /średnio droższych czterokrotnie, a bywa, że sześciokrotnie od gruntów rolnych/, do kwoty około 640.000,- złotych, kiedy jeden hektar gruntów rolnych – w tej samej lokalizacji – został sprzedany za kwotę około 2.000.000,- złotych.
I wszystko, aby burmistrz mógł zbyć prywatnej spółce majątek Gminy Wadowice warty kilkadziesiąt /jeżeli nie kilkaset/ milionów złotych, za… zaledwie sześć milionów!
Ot, za przysłowiową „czapkę gruszek”, po której – przynajmniej w Wadowicach – pozostał tylko… „orła cień”!

Ale dla wadowickiego pseudo prokuratora była to też sprawa niegodna prokuratorskiej uwagi, chociaż całość materiału dowodowego nie tylko wylewa się z internetu, ale głównie zalega w czeluściach jego gabinetu!

Przykład trzeci…
Dewastacja Parku Miejskiego z początku XIX wieku, połączona z dewastacją obiektów zabytkowych i starodrzewu bez opinii oraz decyzji konserwatorskich /konserwator przyrody, konserwator zabytków/, pod pozorem jego remontu.
. . .
Adwokat oszusta 300dpi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I nic to dla pseudo prokuratora, że niszczy się obiekty, które towarzyszyły mieszkańcom od co najmniej 1914 roku…
Ważne jest, aby gminny włodarz, a zarazem zawodowy lobbysta, nadal pozostawał bezkarny!

Tak samo zresztą jak w sprawie nadużyć oraz pospolitego złodziejstwa przy realizacji inwestycji drogowej – budowy ronda na skrzyżowaniu DK-52 z ulicami Wenecja i Wałowa, gdzie zwłaszcza pospolite złodziejstwo /bo tylko takim należy nazwać podjęcie się przez burmistrza próby okradzenia mieszkańców z ich gruntów/, jest dla prokuratora odzianego w adwokacką togę wręcz normą prawną, niegodną napiętnowania…
. . .
Odmowa - rondo i działki
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podobnie, jak usunięcie znaków /kamieni/ granicznych w okresie niezbyt odległym przed planowaniem tej inwestycji.

Aby nie przedłużać, nie powtarzać się, polecam panu Prezesowi oraz Ministrom z Jego partii, materiał zatytułowany: „Czy tak wychodzą kolejne „wałki”… oszusta?”.
Materiał pokazujący akceptowaną przez wadowickiego pseudo prokuratora działalność przestępczą lokalnej władzy na szkodę zabytków, w tym zabytków, które winny nie tylko dawać świadectwo historii naszych przodków, ale powinny już dawno figurować na liście zabytków naszego dziedzictwa narodowego.

Bo tylko tak powinien być potraktowany ten do niedawna najlepiej zachowany kompleks szpitala wojskowego z lat 1830-1831, zachowany już na mapie katastralnej Wadowic z 1845 roku, po którym – dzięki układowi samorządowo-biznesowemu – pozostanie tylko kupa bezwartościowego architektonicznego złomu oraz… osiedle mieszkaniowe!
. . .
Mapa katastralna z 1845 roku
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I to w sytuacji, kiedy innej przestrzeni budowlanej, tej pod budownictwo mieszkaniowe, jest w naszym mieście ponad finansowe możliwości deweloperów!

A jak powinien być traktowany burmistrz, który w sposób kryminogenny porzuca swoje prawne obowiązki i w 2016 roku wybiórczo wpisuje do rejestru zabytków obiekty naprawdę zabytkowe, celowo pomijając w tym rejestrze przywołany tu kompleks szpitala wojskowego z XIX wieku, czy dwustuletniego domu drewnianego, który w 2018 roku zostaje /prawdopodobnie bez konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków/ wyburzony, aby dwóch młodzieńców mogło postawić sobie… halę ze studnią chłonną…

Dlatego panie Jarosławie Kaczyński, chcę wiedzieć, dlaczego dopiero teraz Pan obiecuje?
Ale przede wszystkim pytam Pana i Ministrów z Pańskiej Partii oraz Prokuratora Generalnego: kiedy i jakimi mechanizmami chcecie Panowie rozliczać tam, gdzie doszło do przestępstw i nadużyć?
No i chcę wiedzieć – kto ma to robić?

Czy „prokurator” z Wadowic, ten odziany w adwokacką togę, który swoimi działaniami, a raczej brakiem tych działań, prezentuje model prokuratury z czasów PRL, chociaż nie wiem, czy nie z okresu stalinowskiego?!

I już nie wnoszę, ale żądam, aby pan prokurator Zbigniew Ziobro zaprzestał posowieckiej spychotechniki, dzięki której skargi m.in. na niedopełnienie obowiązków prawnych, fałszowania dokumentów i inne w wykonaniu „prokuratora” rejonowego w Wadowicach, spływają z Prokuratury Krajowej, poprzez Apelacyjną i Okręgową do rozpoznania przez… „prokuratora” rejonowego w Wadowicach!

Żądam też, aby w trybie natychmiastowym przeprowadzono kontrolę wszystkich postępowań, prowadzonych przez wadowickiego prokuratora odzianego w adwokacką togę, które zostały zakończone bądź to wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, bądź umorzeniem postępowania, przyjmując jako pierwsze w kolejności te postępowania, które wymieniłem w tekście i wznowiono je z urzędu na poziomie Wydziałów Prokuratury Krajowej.

Żądam też uchylenia w trybie natychmiastowym decyzji Z-cy Prokuratora Regionalnego w Krakowie z dnia 03 września 2018 roku, wydanej w sprawie, sygn. akt: RP II Dsn 310.2018 oraz o wyłączenie wszystkich prokuratorów podległych krakowskiemu Okręgowi Prokuratury od prowadzenia sprawy, której dotyczy mój wniosek.
. . .
Prokurator Regionalny str. 1Prokurator Regionalny str. 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprawy, w której zarówno wadowicki, ten odziany w adwokacką togę prokurator, jak też Prokurator Okręgowy w Krakowie, za uznaną normę prawną przyjmują wyłudzanie środków finansowych za pomocą strony internetowej partii skreślonej z rejestru partii politycznych przez warszawski sąd w marcu 2016 roku, prowadzenie przez sprawców tego wyłudzenia działalności gospodarczej w lokalu partii politycznej oraz zatrudnianie w tej działalności gospodarczej pracowników bez ich wiedzy i zgody, w której to sprawie też wadowicka pseudo prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

I żądam tych działań w trybie natychmiastowym, bowiem moja cierpliwość do pozaprawnych działań w wykonaniu prokuratora odzianego w adwokacką togę została wyczerpana.

Podobnie jak cierpliwość do bierności Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro, który zamiast zająć się przekazanymi przeze mnie sprawami na poziomie Wydziału Skarg i Wniosków oraz Wydziału Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, na zasadzie sowieckiej spychotechniki moje skargi na działania pseudo prokuratora z Wadowic „spycha” do rozpoznania temuż pseudo prokuratorowi z… Wadowic, czyniąc go tym samym sędzią we własnej sprawie!

WP Poczta 300dpiI chociaż daleki jestem od grożenia, czy szantażowania kogokolwiek, wprost oświadczam, że najmniejsza zwłoka w udzieleniu odpowiedzi na zadane powyżej pytania oraz nie wznowienie przywołanych wyżej postępowań na poziomie Prokuratury Krajowej, bądź wskazanej przez Prokuratora Generalnego innej Prokuratury Regionalnej spoza Małopolski spowoduje, że komplet wszystkich materiałów do opisanych wyżej spraw /oraz innych/ wraz z dowodami, przekażę niezależnym mediom krajowym i zagranicznym jeszcze przed wyborami samorządowymi oraz wystąpię ze skargą do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Unii Europejskiej.

Bowiem, jak napisałem wyżej moja cierpliwość do prokuratorskiego łajdactwa oraz do satyry prawa w wykonaniu ludzi tylko zwanych prokuratorami, została już wyczerpana.
A zdrowie nie daje czasu na dalsze czekanie…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT