Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Prokuratorowi Okręgowemu w Krakowie w… odpowiedzi!
Prokuratorowi Okręgowemu w Krakowie w… odpowiedzi! sobota, 23 marzec 2019, godz. 17:20

Sprawiedliwość1Jak zapowiedziałem w odpowiedzi z dnia 18 marca br., na pismo z dnia 12 marca 2019 roku, zarejestrowane pod sygn. akt: PK O Ko2 3043.2018, podpisane przez prokuratora Prokuratury Krajowej Janinę Szmuda-Więckowską, dzisiaj – i bardzo pobieżna /bo na inną tu nie zasługuje/ analiza pisma… Prokuratora Okręgowego w Krakowie – Rafała Babińskiego, z dnia 11 marca 2019 roku, z sygn.: PO V WO 051.18.2019, doręczonego mi w dniu 15 marca 2019.

Publicznie…
Bowiem jako wyborcy, macie prawo do poznania pracy organów podległych władzy spod szyldu „prawa” i „sprawiedliwości” od… „kuchni”.
Ale sama odpowiedź będzie do Autora…
A więc…

Pan Rafał Babiński
Prokurator Okręgowy w Krakowie

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2019 roku, do sprawy: PO V WO 051.18.2019.

Aby nie zostać posądzonym o manipulację Pana własnymi słowami, na początek właśnie one, bez skrótów, wyrywania z kontekstu, przeinaczania…
. . .
Strona 1 300dpi
. . .
Strona 2 300dpi
. . .
Strona 3 300dpi
………………………………………………………………………………………………

A kiedy już wiemy, co Pan napisał, skonfrontujmy Pana kompromitujące Prokuraturę – tę taką przez duże „P” – wywody z materiałami dowodowymi, do których – aby się nie powtarzać – odsyłam zarówno Pana, jak też Czytelników tam, gdzie załączyłem je Panu wręcz w komplecie /chociaż to nie mnie, ale Panu wypłacane jest za szukanie, zbieranie i gromadzenie materiału dowodowego comiesięczne pensum z pieniędzy podatników/ – czyli do materiału z dnia 14 marca 2019 roku, zatytułowanego: „Brawo… Wy! Pseudo prokuratorzy… A może tylko… adwokaci w prokuratorskich togach?”.

Wszak ta konfrontacja nie pozostawia żadnych wątpliwości, iż Pan nawet nie podjął kroków, które pozwoliłyby ustalić, że czynności /a w zasadzie ich brak/ „prokuratora” Rejonowego w Wadowicach, w sprawie licznych czynów zabronionych przez ustawę, nie mają żadnego związku z jego niezależnością, przez co nie podlegałyby ściganiu, ale są wprost czynnościami zmierzającymi – ze z góry podjętym zamiarem – do ochrony sprawców czynów kwalifikowanych przez kodeks karny, co w konsekwencji sprowadza działania „prokuratora” Rejonowego z Wadowic do niedopełnienia obowiązków prawnych z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach o znaczeniu prawnym, do tego wszystko to przy wykorzystaniu zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji.
W ten sposób stworzyliście swoisty system tzw. „państwa w państwie”, w którym chronione przez Was osoby łamiące prawo czują się bezkarnie, a obawiać muszą się tylko ci, którzy takie Wasze działania… mają czelność krytykować.

A, że taki już jestem, to może napiszę Panu to wprost: że już młody nie jestem, a wręcz wieku słusznego, temu może tak jakoś dziwnie takie działania kojarzą mi się z działaniami… dawnej UB-ecji.
Dlaczego?
Bo jak pamiętam, też tak jak oni, legitymizujecie czyny kryminogenne w wykonaniu osób starannie przez pseudo prokuratorów wyselekcjonowanych, ścigając jednocześnie – jak „prokurator” Rejonowy w Wadowicach – osoby dla prokuratorskiej fikcji niewygodne /o czym szerzej i też przy pełnej gamie dowodów, już niebawem/.

Stąd nie będę już nic analizował /m.in. dlatego, że trzeba by to czytać kilka dni/, bowiem przywołany wyżej i tylko dla jednej sprawy /a jest takich, że ho, hoo, hooo/, materiał dowodowy, mówiąc sam za siebie, w całości kompromituje Pana wywody zawarte – w niedopuszczalnej przez prawo formie – w treści pisma będącego przedmiotem tej mojej odpowiedzi /vide: powyżej/

Dlatego nawet nie wątpię, iż do czasu zmiany przez wyborców Waszego „prawa” i Waszej „sprawiedliwości” nie można już w tym kraju liczyć na żadne prawo i na żadną sprawiedliwość – czego Pana odpowiedź z dnia 11 marca br. – na moją skargę – jest najlepszym przykładem!
Powiem więcej…
Jedyną nadzieją, jaka jeszcze nam – Polakom – pozostała, to niezależne od ekipy rządzącej krajem i jego regionami… media oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, z jej Przewodniczącym Claudio Moraes’em, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – Emily O’Reilly i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Dlatego oczekuję tylko jeszcze na załatwienie przez Pana mojej skargi z dnia 14 marca 2019 roku z nadzieją, że załatwi ją Pan w terminie określonym przez ustawę, bowiem – co mam prawo domniemywać – sposób jej załatwienia z Pana strony zakończy w tej sprawie moją drogę prawną w kraju, a tym samym otworzy drogę do złożenia skargi przeciwko Polsce do ETPCz…
Wszak nie wątpię, że naruszy Pan zarówno moje prawa zapisane w Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ale również obowiązki, jakie nakłada na mnie ustawa /? – która, to pozostawię na razie dla siebie/.
Bo drogę do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zarówno Pan, jak też pani Prokurator z Prokuratury Krajowej, już mi otworzyliście…

Pozostaje mi jeszcze – po konfrontacji Pańskiej korespondencji /całościowej/ tylko zapytać: czy „prokuratorzy” /ci przez małe „p”/ w tym kraju żyją wyłącznie z tego comiesięcznego pensum z pieniędzy podatników? – o którym wyżej.
Czy może z… układów też?

I tylko pytam, bo w demokratycznym państwie prawa /?/, pytać nie tylko wolno, ale wręcz należy!
A już na pewno wówczas, kiedy podejmowane prze funkcjonariuszy publicznych działania – w konfrontacji obowiązującego prawa z materiałami dowodowymi – otwierają nam drogę do rodzących różne wątpliwości i skojarzenia, jednak w pełni… uprawnionych domniemań!
Zwłaszcza, że chyba nawet dzieciom w wieku wczesnoszkolnym trudno zrozumieć, aby legalizowanie czynów zabronionych /i nie tylko przez „prokuratorów’, ale przez kogokolwiek, przez każdego z nas/, zamykało się w sferze… pozbawionej motywacji /bezinteresowności/?

Tak już na marginesie, bowiem na szczegóły przyjdzie czas, może zapytam Pana jeszcze, czym kierował się „prokurator” Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, kiedy odmawiał wszczęcia… w sprawie dewastacji, kradzieży, a mówiąc wprost w całości potwierdzonego materiałem dowodowym… rozboju?
Strachem przed… osiłkiem?
Nie sądzę…
Bardziej pasuje mi to na bliskość zażyłość odmawiającego „prokuratora” z… byłym „prokuratorem”, dzisiaj „mecenasującemu” sprawcy…
O, byłbym zapomniał, że…
„Prokurator” nie zauważył nawet, iż z materiału dowodowego wprost wynika, że inny mecenas to nawet brał czynny udział w tych – dewastacji… itd.
Ale po co ja to Panu tu piszę, kiedy to pewnie w Pana ocenie też ta… „niezależność”, nie podlegająca ściganiu?

Dlatego bez poważania dla nieustających… ignorowania i satyry prawa
pozostaje – Edward Wyroba

E-mail - 23-03-2019 - WP PocztaOdpowiedź Autorowi pisma /zamieszczonego w treści/ przesłano drogą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.
Wymaga potwierdzenia odbioru korespondencji.

Tu przypomnę, o czym „prokuratorzy” zapominają, że potwierdzenie odbioru korespondencji również należy do obowiązków prawnych funkcjonariusza publicznego.

Odpowiedź, z prawem do wykorzystania /jako ciąg dalszy złożonej w dniu 14 marca 2019 roku skargi oraz odpowiedzi z dnia 18 marca 2019 roku/, otrzymują również:
1. Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, email: kontakt@kprm.gov.pl.
2. Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro, e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl.
3. Poseł na Sejm RP – Dorota Niedziela, e-mail: Dorota.Niedziela@sejm.pl.
4. Senator – Jerzy Fedorowicz, e-mail: Jerzy.Fedorowicz@onet.eu.
5. Poseł Parlamentu Europejskiego – Róża Thun, e-mail: biuro@rozathun.pl.
6. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – Sejm RP, e-mail: listy@sejm.gov.pl.
7. TVN UWAGA – Redakcja, e-mail: uwaga@tvn.pl.
8. TVN „Superwizjer” – Redakcja, e-mail: superwizjer@tvn.pl.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT