Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Takie różne z życia wzięte... » Przedsiębiorcy z WIG za… budową BDI!
Przedsiębiorcy z WIG za… budową BDI! wtorek, 31 maj 2016, godz. 00:26

w24 o stanowisku WIG w sprawie BDINie będę ukrywał, iż kiedy przeczytałem, że „Wadowicka Izba Gospodarcza przemówiła w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej”, a nadto, że zrzeszeni w Izbie „… Przedsiębiorcy zwracają się do samorządu z apelem, by zaprzestał bezsensownego blokowania ważnej dla miasta inwestycji”, myślałem, iż to nie tylko żart, ale jeszcze do tego „grubymi nićmi szyty”
Okazuje się jednak, że nie…

Faktycznie, pismem z dnia 17 maja br., Zarząd Wadowickiej Izby Gospodarczej wystąpił do Rady Miejskiej w Wadowicach z wnioskiem i to nie tylko o podjęcie stosownej uchwały w sprawie dalszego rozwoju komunikacyjnego Wadowic.
W piśmie tym Zarząd WIG jasno też stawia sprawę wdrożenia do realizacji programu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej…

Stanowisko w sprawie BDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cóż więc mi pozostało?
Tylko schylić czoła przed Przedsiębiorcami z WIG!

Okazuje się bowiem, że to nie ludzie zrzeszeni w Izbie mieli zły wpływ na dotychczasowe funkcjonowanie tego jakże przecież ważnego dla rozwoju miasta i regionu Stowarzyszenia, a tylko była już /i całe szczęście dla gminy oraz mieszkańców, że… była/ prezes Izby, której współpracownikiem jest m.in. największy przeciwnik rozwoju komunikacyjnego gminy – burmistrz Mateusz K.

0000

Pewnie nie bez wpływu na tę decyzję była też rezygnacja z funkcji wiceprezesa… córki tej byłej już szefowej WIG?

Dlatego w tym miejscu historię byłej prezes i wiceprezes WIG oraz ocenę poziomu współpracy Mateusza K., Ewy C. i Jana B. z Zofią F. pozostawmy już tylko stosownym instytucjom i organom…

A my teraz poddajmy ocenie reakcję pp. Radnych na ten jakże ważny dla naszego rozwoju i bezpieczeństwa wniosek pp. Przedsiębiorców zrzeszonych w Wadowickiej Izbie Gospodarczej…
Wniosek, który wręcz do góry nogami stawia dotychczasową politykę władz Gminy Wadowice…

Dlatego w tym miejscu chcę przeprosić Przedsiębiorców /nie mylić z gosposiami i kurami domowymi – powtórzę: kurami, bo jedna z takich widzi w słowie „kura” literę „w”, co też wyzwala we mnie pytanie: dlaczego?/, za moją dotychczasową ocenę Wadowickiej Izby Gospodarczej…
Ocenę, która – co Państwo zajętym 17 maja br. stanowiskiem tylko potwierdziliście – brała się wyłącznie z oceny współpracy Zofii F., osoby nie będącej przedsiębiorcą a mimo to zarządzającej Izbą, z osobami /współpracownikami/ przywołanymi wyżej…
A więc z tej potwierdzonej dowodami współpracy, która niosła za sobą nie tylko wstyd Wadowickiej Izbie Gospodarczej, ale przede wszystkim wręcz niedające się oszacować szkody dla wadowickiej gminy i jej mieszkańców…

Ta więc Panie i Panowie z Wadowickiej Izby Gospodarczej, jeszcze raz przepraszam i jak napisałem wyżej, z szacunkiem chylę przed Wami czoła!

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT