Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Tu i tam... » Pytam, bo nie tylko wolno, ale… trzeba!
Pytam, bo nie tylko wolno, ale… trzeba! czwartek, 5 kwiecień 2012, godz. 13:11

Szanowni Państwo, Adresaci tej korespondencji (w/g rozdzielnika, poniżej)…
Korzystając z przyrodzonego i niezbywalnego, konstytucyjnego prawa każdego polskiego obywatela do otrzymywania i rozpowszechniania informacji (art. 61), z prawa do uzyskiwania informacji publicznej oraz licznych już orzeczeń, zarówno sądów polskich, w tym Sądu Najwyższego jak i Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, potwierdzających, że wszyscy mamy prawo do informacji oraz jawności o wydawaniu każdej złotówki z budżetów jednostek samorządowych, państwowych i urzędów, w tym tych, wydawanych na wszelkiego rodzaju wynagrodzenia za świadczoną pracę i usługi, finansowane ze środków publicznych, wnoszę o udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zadane poniżej pytania:
Czy od roku 2010 do chwili obecnej, budżet zarządzanej przez Was jednostki obciążony był jakimikolwiek środkami finansowymi, wypłacanymi wumienionym poniżej mieszkańcom Wadowic, a to pp.:
– Marcinowi Płaszczycy – m.in. właścicielowi i wydawcy portalu wadowice24.pl?
– Krzysztofowi Kopaczowi – m.in. właścicielowi i wydawcy pisma „Wiadomości Powiatowe”?
– Władysławowi Bieńkowi – m.in. właścicielowi i wydawcy lokalnego programu multimedialnego „itvwadowice.pl”?
– Stanisław Kotarba – rzecznikowi prasowemu burmistrza Wadowic?
Piotrowi Hajnoszowi – przewodniczącemu „Ruchu Młodych Platformy Obywatelskiej” oraz inicjatorowi ruchu „Młode Wadowice”?

Jeżeli na którekolwiek pytanie powyżej, odpowiedź będzie twierdząca, żądam jej uzupełnienia poprzez podanie:
– podstaw prawnych bądź innych, uzasadniających konieczność wydatkowania tych środków z budżetu jednostek, którymi Państwo zarządzacie?
– formy umowy, na podstawie której środki takie były wypłacane od 2010 roku, bądź są nadal?
– zakresu obowiązków wykonywanych przez w/w, bądź zakresu usług świadczonych na rzecz podmiotu, którym Państwo zarządzają?
– pełnej wysokości wypłaconych, w przywołanym wyżej okresie, wynagrodzeń zasadniczych oraz wszystkich ewentualnych dodatków bądź premii, w kwotach brutto oraz netto, za świadczoną pracę, bądź usługi na podstawie odrębnych umów?

Ponieważ wszystkie informacje, których oczekuję w możliwie szybkim terminie, mieszczą się – jak już podałem wyżej – w zakresie informacji jawnej, mającej ustawowe prawo do jej publicznego dostępu dla podatników, dlatego też pytania te (obok przesłania pocztą elektroniczną), kieruję do Państwa publicznie, na prowadzonym przez siebie blogu – www.wadowita24.pl.
Gzie oczywiście trafią również uzyskane od Państwa odpowiedzi, które proszę kierować w odpowiedzi na email, z którego nadeszła niniejsza korespondencja.

Nie ukrywam też, że obok prawa do do informacji i jawności, krok ten został podyktowany wulgarnym łamaniem mojego prawa do informacji przez jednego z Adresatów zadanych tu pytań (burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz koniecznością ustalenia motywów, dla których łamane są prawa mieszkańców do uczciwej i rzetelnej informacji przez w/w!?

Ponieważ korespondencja przesłana została pocztą elektroniczną, nie wymaga własnoręcznego podpisu.

Edward Wyroba

Rozdzielnik:
pan Jacek Jończyk – Starosta Powiatu Wadowickiego.
pani Ewa Filipiak – Burmistrz Wadowic.
pan Zbigniew Stradomski – Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej.
pan Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa.
pan Tadeusz Gancarz – Starosta Powiatu Suskiego.
pan Stanisław Lichosyt – Burmistrz Suchej Beskidzkiej.
pani Zofia Oszacka – Wójt Gminy Lanckorona.
pan Adam Kręcioch – Wójt Gminy Tomice.
pan Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz.
pan Jan Wacławski – Wójt Gminy Stryszów.
pan Jerzy Utrata – Prokurator Rejonowy w Wadowicach.
pani Maria Łopusińska – Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT