Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Pytam, bo o… satyrę pytać należy!
Pytam, bo o… satyrę pytać należy! środa, 26 Wrzesień 2018, godz. 15:29

Nie ma w słowniku 300dpiProkurator?
Adwokat?
Czy polityczna… /każdy dopowie sobie wedle uznania/?
A dlaczego pytam?

Bo w dniach od lutego 2017 roku do maja 2017 roku, Sąd Rejonowy w Wadowicach nie mógł rozpocząć postępowania, bowiem na wniosek oskarżyciela posiłkowego Ryszarda D., który przedłożył zwolnienia lekarskie na druku ZUS ZLA z 03 lutego 2017 roku, 27 lutego 2017 roku, 19 kwietnia 2017 roku oraz 05 maja 2017 roku, musiał z urzędu każde kolejne posiedzenie odroczyć.
Ja w sprawie występowałem jako oskarżony, mający niezbywalne prawo do rozpatrzenia sprawy nie tylko przez niezależny, niezawisły i bezstronny Sąd, ale też w… rozsądnym terminie.

I to przewlekanie postępowania przez oskarżyciela posiłkowego zaczęło rodzić we mnie podejrzenia…
Szczególnie, że znałem go, głównie z jego kłamstw i… skłonności do łamania prawa.
Poprosiłem więc znajomą /z obawy o układy kłamcy ze skłonnościami do łamania prawa, z ZUS/ o udostępnienie mi jej poczty e-mail, z której wystąpiłem do Wydziału Zasiłków III Oddziału ZUS w… Poznaniu, bo to miejsce zamieszkania oraz działalności „chorego”, o kontrolę tychże zwolnień lekarskich.
Zwłaszcza, że od 01 stycznia 2016 zwolnienia lekarskie wystawiane są w systemie informatycznym ZUS – Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), co oznacza, że podczas wizyty w gabinecie lekarskim, lekarz który wystawia zwolnienie lekarskie wprowadza wymagane dane do tego systemu, aby zwolnienie dostarczone zostało do ZUS automatycznie.
Jednak jeżeli z różnych powodów lekarz nie korzysta z systemu informatycznego ZUS, zaświadczenie lekarskie w formie papierowej wystawia się z dwiema kopiami.
Wówczas oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie lekarz ma prawny obowiązek przesłania – w ciągu 7. dni od dnia wystawienia zaświadczenia – bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony,  drugą lekarz wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat/.

I jakie było moje zaskoczenie, kiedy zapoznałem się z otrzymaną przez moją znajomą odpowiedzią z ZUS w Poznaniu…
. . .
Odpowiedź ZUS Poznań

……………………………………………………………………………………………………

Co mi pozostało?
Zawiadomić prokuratora!
Zresztą tego samego, który był oskarżycielem publicznym w mojej sprawie.
Oskarżycielem, który – mimo prawnego obowiązku – do dnia dzisiejszego nie odpowiedział na mój wniosek złożony 13 lipca 2016 roku…

. . .
Wniosek 300dpi
……………………………………………………………………………………………………

Bo materiał dowodowy wskazywał, że takim działaniem mogło dojść do popełnienia przestępstwa nie tylko na moją szkodę, ale też na szkodę wymiaru sprawiedliwości /Sądu/.

I tu zaskoczenie jeszcze większe…
Bo otrzymałem tylko zawiadomienie, z którego wynika, że sprawca, który „zdobył” zwolnienia lekarskie na druku ZUS ZLA poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne i posłużył się tymi zwolnieniami w postępowaniu karnym… nie popełnił żadnego przestępstwa.
. . .
Odmowa 300dpi
……………………………………………………………………………………………………

Do tego tym zawiadomieniem zamknięto mi drogę odwoławczą od tak rażąco obrażającej prawo prokuratorskiej decyzji, uznając mnie jedynie za zawiadamiającego o przestępstwie.

Dlatego na podstawie art. 306. § 1. kpk, w związku z art. z art. 305. § 4. oraz 325a. § 2. tej samej ustawy, jako osoba, której prawa zostały naruszone przestępstwem, wniosłem o uchylenie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Wadowicach o odmowie wszczęcia dochodzenia w całości, jako rażąco obrażającego prawo i przekazanie sprawy do jej dalszego prowadzenia.

A, że sprawa ma już swój ciąg dalszy, bo…
Niestety, nie mogę napisać dlaczego, ponieważ postępowanie sądowe jest w toku, będę zmuszony złożyć w Sądzie wniosek o przyjęcie dowodu z zeznań świadków, których świadek oskarżyciela posiłkowego nagrywał oraz z… tychże nagrań.
Bowiem moja cierpliwość do prokuratorskiego adwokatowania w imię łajdackiej polityki, w którą zaangażował się wadowicki /nie napiszę, że prokurator rejonowy, bo obraziłbym szeroko pojętą Prokuraturę/ już się wyczerpała.

Oczywiście, po zgromadzeniu wszystkich tych umorzeń i odmów, w których materiał dowodowy nie poddaje w wątpliwość, że ten z II piętra przy ul. Żwirki i Wigury 9, chroni sprawców przestępstw w majestacie prawa, ze stosownym wnioskiem /skargą/ wystąpię również do  Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, przesyłając kopię Prokuratorowi Generalnemu – Zbigniewowi Ziobro i panu Prezesowi, który twierdzi, że to sędziowie wykazują się nienawiścią do Polski…
Może chociaż on odpowie mi, czym wykazuje się facet z II piętra budynku przy ul. Żwirki i Wigury 9, w Wadowicach, odziany w adwokacką togę?

Na koniec zapytam, czy wiecie, dlaczego materiał w rubryce satyrycznej?
Nie wiecie?
Bo wszystko co wyżej opisałem, to… satyra prawa, satyra organów władzy państwowej!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT