Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Takie różne z życia wzięte... » Pytam i wnoszę…
Pytam i wnoszę… sobota, 23 czerwiec 2018, godz. 01:07

Online„Trwa remont Parku Miejskiego w Wadowicach” – oznajmia wszem i wobec bliski Urzędowi Miejskiemu portal…
Niestety, bez żadnych konkretów…
Wszak takim – zwłaszcza od strony prawnej – nie jest informacja, że „… W Parku Miejskim trwa realizacja projektu „Wrota Beskidu Małego”. Zostaną wyremontowane m.in. alejki, pojawią się nowe, przebudowana zostanie muszla koncertowa, korty, które będą w zimie służyć za lodowisko a także rozbudowana zostanie infrastruktura.”.
Chociaż nie ukrywam, że zainteresowały mnie słowa kogoś, kogo nazwiska postanowiłem nie wymieniać na tym blogu od czasu, kiedy zaczął realizować jedyny punkt swojego programu wyborczego, czyli – może zacytuję: „Czy wiesz, że Wadowice padły łupem złodzieja?”.
A co powiedział?
Że… „… Kształt parku wynika z potrzeb mieszkańców”.

By prowadzenie robót budowlanych potwierdzić w całości, jeszcze informacja z samego wadowickiego ratusza:
. . .
Tu wszytko się zaczyna
…………………………………………………………………………………………………

Stąd też, po informacji od mieszkańców, udałem się do Parku Miejskiego w Wadowicach /tu dodam, że w sposób szczególny bliskiego mojemu sercu – tam się wychowałem/, ponad stuletniego obiektu zabytkowego, ze wspaniałym kiedyś zasobem drzew i krzewów, w tym niektórych rzadko w naszym kraju spotykanych i potwierdzam – Park Miejski w Wadowicach, to dzisiaj nie tylko pustka po wielu starych, nawet stuletnich drzewach, ale też ogromny plac budowy!
. . .
DSC_6980 DSC_6984 DSC_6988 DSC_6990 DSC_6993 DSC_6996 DSC_7001 DSC_7008 DSC_7019 DSC_7024 DSC_7030 DSC_7032
………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Dlatego mnie nie interesuje to, że trwa remont, że park kształtowany jest obecnie o rzekome potrzeby mieszkańców, ale interesuje mnie… prawna strona tej inwestycji.

Zwłaszcza, że prowadzone tam roboty budowlane, przy braku wymaganej prawem tablicy informacyjnej – tu dodam, że za brak której na terenie budowy prywatni inwestorzy karani są przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wysokimi mandatami – pozwala na domniemanie, że to kolejna już w naszym regionie samowola budowlana.

Bowiem taka tablica nie jest tą wymaganą przez prawo budowlane…
. . .
DSC_7047
…………………………………………………………………………………………………

I taka też nie…
. . .
DSC_7048
…………………………………………………………………………………………………

A tylko takie dwie informują o prowadzonych tam robotach budowlanych…

Dlatego w oparciu o konstytucyjne prawo do informacji /art. 61./ oraz prawo o dostępie do informacji publicznej, wnoszę do:
– Starosty Powiatu Wadowickiego,
– Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
– Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska /Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody/,
– Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków /Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków/,
– Komendanta Powiatowego Policji,
– Prokuratora Rejonowego,
aby każdy z w/w – w zakresie swoich prawnych obowiązków – wszczął postępowanie wyjaśniające wszystkie w tej sprawie wątpliwości oraz udzielił odpowiedzi w terminie przewidzianym przez ustawę, na zadane poniżej pytania:
– Kto i kiedy wydał decyzję zezwalającą na prowadzone na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach roboty budowlane?
– Kto i kiedy zatwierdził projekt budowlany dla inwestycji: remont Parku Miejskiego w Wadowicach?
– Kiedy projekt budowlany dla tej inwestycji był konsultowany z:
a) Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska?
b) Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody?
c) Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków?
– Jakie uwagi do projektu budowlanego dla tej inwestycji – który, co potwierdzają fotografie oraz stan zastany na terenie budowy, musiał informować o konieczności wycinki starych, nawet stuletnich drzew oraz prowadzenie głębokich wykopów w bezpośredniej bliskości korzeni starodrzewu – wnosili:
a) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska?
b) Wojewódzki Konserwator Przyrody?
c) Wojewódzki Konserwator Zabytków?
DSC_7036– Kiedy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach kontrolował zgodność robót budowlanych, prowadzonych na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach, z projektem budowlanym dla tej inwestycji?
– Kiedy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach kontrolował prowadzone na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach roboty budowlane w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów tam uczęszczających, zwłaszcza dzieci?
– Kiedy i gdzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach ustalił umiejscowienie określonej przez prawo budowlane tablicy informującej m.in. o nazwie inwestycji budowlanej, numerze decyzji na podstawie której, na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach prowadzone są roboty budowlane, inwestorze, autorze projektu budowlanego, nadzorze budowlanym nad prowadzonymi robotami budowlanymi itd.?

Tu zastrzegam, że wykonanie i posadowienie takiej tablicy po upublicznieniu niniejszego wniosku, zostanie w sposób niesporny ustalone w oparciu o materiał fotograficzny, wykonany na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach w dniu 22 czerwca br.

– Z którym w ogóle, z Organów tu wymienionych, projekt budowlany dla tej inwestycji był konsultowany?

DSC_7044Ponieważ – jak podniosłem wyżej – brak nakazanej przez prawo tablicy informacyjnej na terenie prowadzonych robót budowanych pozwala na domniemanie, że prowadzone na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach roboty budowlane są w świetle prawa kwalifikowane jako samowola budowlana, a stan prowadzonych robót może wskazywać, że doszło tu do rażącego naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków oraz zasad bezpieczeństwa przebywających na terenie parku ludzi, dlatego wnoszę do Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz Prokuratora Rejonowego w Wadowicach, o wyjaśnienie w określonych przez prawo postępowaniach wszystkich wątpliwości, które rodzą zarówno prace budowlane na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach, jak też sposób ich prowadzenia.

Do  wszystkich Adresatów tego wniosku wnoszę jak wyżejaby każdy z w/w – w zakresie swoich prawnych obowiązków – wszczął postępowanie wyjaśniające wszystkie w tej sprawie wątpliwości oraz udzielił odpowiedzi w terminie przewidzianym przez ustawę, na zadane powyżej pytania.

PocztaJednocześnie, że mam prawo podejrzewać, iż roboty budowlane, prowadzone na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach, posiadają wszelkie cechy samowoli budowlanej zagrażającej bezpieczeństwu ludzi, w tym dzieci, a zarazem naruszają szereg ustaw – m.in. prawo budowlane, o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, o ochronie zabytków oraz art. 231. § 1. kk, wypełniam prawny obowiązek określony art. 304. § 1. kpk, aby mieć gwarancję, że każdy z wymienionych tu Adresatów wniosku powziął informację o robotach budowlanych prowadzonych na terenie Parku Miejskiego w Wadowicach, co w przypadku, jeżeli doszło do naruszenia prawa oraz zagrożenia dla ludzkiego zdrowia lub życia, zobowiązuje Go do podjęcia określonych przez poszczególne ustawy kroków – wynikających z prawnych obowiązku dla każdego z w/w – w trybie natychmiastowym.
I o to też wnoszę.

Edward Wyroba

Foto zakresu robót budowlanych oraz stanu Parku Miejskiego w Wadowicach na dzień 22 czerwca 2018 roku: Edward Wyroba.
Prawa autorskie zastrzeżone.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT