Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Pytania oraz… zawiadomienie!
Pytania oraz… zawiadomienie! poniedziałek, 6 czerwiec 2016, godz. 12:07

Prokuratura - xxProkurator Rejonowy, który zasiadł na krześle tego, co się nam utracił, na sam początek okazuje się być zręcznym… dyplomatą.
I potwierdza to odpowiedź z dnia 23 maja 2016 roku, którą stara się wyjaśnić moje wątpliwości podniesione materiałem: „Co zmieni… zmiana? NIC!”.
Zresztą, już w swojej odpowiedzi pan Prokurator nie zauważa tego… NIC!
Owszem, informuje o sześciu postępowaniach będących w… trakcie, ale nic poza tym, chociaż postawione tym materiałem zarzuty w całości potwierdza materiał dowodowy.
Ani jednym słowem nie nawiązuje również do zarzutu, którym tamten materiał rozpocząłem…
Może dlatego, że na gminnych działkach nie stracił ani burmistrz ani prokuratura, tylko… podatnicy Gminy Wadowice?

Ponieważ 09 maja zapomniałem zapytać, co dzieje się z postępowaniem w sprawie podjętej i równie doskonale udokumentowanej próby wyłudzenia z gminnego budżetu kwoty 3,7 mln złotych i dlaczego tak długo postępowanie to trwa, pytanie to zadaję dopiero teraz i niejako przy okazji…

Bo zasadniczo w kręgu mojego zainteresowania dzisiaj pozostaje termin złożenia w Starostwie Powiatowym przez firmę Barleda Poland Sp. z o.o. wniosku o wydanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów w Choczni oraz prowadzone już od dawna na tych gruntach prace budowlane…

A, że pismo Starosty Powiatowego z dnia 31 maja 2016 roku….
…..
Pismo ze Starostwa
…..
w konfrontacji z pracami Rady Miejskiej w Wadowicach
/m.in. 24 marca 2015 i 30 grudnia 2016/ oraz dowodami, które udostępniłem już m.in. materiałami „Kilka pytań do…” oraz „„… kim dla Was, wadowickich organów ścigania jest burmistrz tego miasta”?”, rodzi w zasadzie tylko cztery istotne pytania…

Dlatego tu i teraz, w trybie art. 61. Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, zadam je wprost Prokuratorowi Rejonowemu w Wadowicach – panu Sebastianowi Kicińskiemu:

1. Jak to jest możliwe panie Prokuratorze, że przedsiębiorca holenderski już 15 grudnia 2015 roku dysponował wiedzą, że 30 grudnia 2015 roku, burmistrz Wadowic oraz Rada Miejska podejmą dwie korzystne da tego inwestora uchwały, nadto przy rażącej obrazie prawa miejscowego, które na wniosek tego samego burmistrza Rada Miejska uchwaliła zaledwie kilka miesięcy wcześniej – 24 marca 2015 roku?

2. Jeżeli do dnia 31 maja 2016 roku, nie została wydana żadna decyzja udzielająca pozwolenia na wykonywanie jakichkolwiek inwestycji na przedmiotowym terenie, to panie Prokuratorze, na jakiej podstawie i w trybie jakich praw od dawna prowadzone są na tym terenie nie tylko prace budowlane, ale równie prace zmieniające strukturę gruntu /bo do takich należą m.in. ingerencja przedsiębiorcy w naturalne cieki wodne oraz zebranie przezeń wierzchnich warstw gruntu klasy bodajże III/?!

3. Panie Prokuratorze – czy działania te mają na celu wymuszenie uzyskania decyzji zmieniającej dotychczasową klasyfikację gruntów tylko po to, aby taka decyzja pozwoliła inwestorowi uniknąć dużych opłat przy odrolnieniu gruntu, a tym samym przy legitymizowaniu tych działań przez lokalne organy i instytucje, naraziła na straty finansowe Skarb Państwa?

4. Chcę również poznać odpowiedź pana Prokuratora na pytanie, jaki cel ma burmistrz Wadowic w twierdzeniu, że grunty rolne klasy trzeciej, to… nieużytki?
Bo dla mnie jest to w jakiś sposób motywowana forma nacisku oszustwem, zresztą nie pierwszym w wykonaniu tego kłamcy!

I pytam panie Prokuratorze, bo konfrontacja, o której wyżej uprawnia do w pełni uzasadnionego domniemania, iż działania te mają swoje oparcie w układzie kreatywności burmistrza Wadowic i nie boję się tu użyć twierdzenia, że o podłożu korupcyjnym.

Bo jak już napisałem wcześniej, ani nie prowadzi się kryminogennej selekcji inwestorów ani też obowiązującego prawa, w tym konstytucyjnego, nie łamie się… bezinteresownie!
Inaczej mówiąc – bez… motywacji!

A skoro już występuję do pana Prokuratora z pytaniami, to korzystając niejako z okazji w tym miejscu, wypełniając społeczny obowiązek… oskarżam Radnych Rady Miejskiej w Wadowicach o to, że nie dopełnili prawnego obowiązku wynikającego z art. 231. kk w związku z art. 304. kpk, po wezwaniu do wypełnienia takowego, z którym wystąpiłem do Rady Miejskiej w dniu 25 kwietna 2016 roku.
…..

Wezwania - 01 Wezwania - 02 Wezwania - 03 Wezwania - 04

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Uważam, że okres jaki minął od wystąpienia przeze mnie z przedmiotowym wezwaniem był wystarczającym do wypełnienia przez Radnych ich prawnych obowiązków, jakie na tych funkcjonariuszy publicznych, pod rygorem odpowiedzialności karnej nakładają zapisy obowiązujących ustaw.

Wyjaśnienia w tym postępowaniu wymaga również motywacja dla zatrudniania przez burmistrza Wadowic tzw. „prawników”, co przy występowaniu przez Radę Miejską o każdą opinię prawną do Biura Prawnego Wojewody Małopolskiego, w mojej ocenie dowodzi tylko, iż zatrudnienie tych osób ma na celu wyłącznie nieuzasadnione generowanie kosztów dla budżetu Gminy Wadowice…
Kosztów nieadekwatnych do nicnierobienia przez ludzi, którzy pobierają swoje wynagrodzenia wyłącznie za „zapełnianie” swoimi nazwiskami „stanowisk” ale tylko na… listach płac wadowickiego ratusza.

E-mailStąd i w tym miejscu mam prawo domniemywać, iż zachodzi i tutaj wyłącznie kryminogenny charakter takiego zatrudnienia.
Szczególnie, że jak pokazują kolejne kroki burmistrza w tej sprawie, skala bezprawia włodarza gminy przy akceptacji tego bezprawia przez „prawników” i Radę Miejską nadal eskaluje.

Dlatego wnoszę o ściganie sprawców tych przestępstw z urzędu.

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT