Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Uśmiechnij się » Radni zmieniajcie szybko, bo dla samowoli budowlanej liczy się… czas!
Radni zmieniajcie szybko, bo dla samowoli budowlanej liczy się… czas! sobota, 21 lipiec 2018, godz. 16:13

Decyzja o odbiorze - fragment 300dpi kopiaOt, tak z ciekawości, przejrzałem BIP na stronie Urzędu Gminy Wieprz, na terenie której, przy sprzeciwie chyba co najmniej 60. mieszkańców i pełnej wiedzy nie tylko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, ale też Wójta Gminy – Małgorzaty Chrapek oraz Przewodniczącego Rady Gminy – Bartłomieja Westwalewicza, realizowano inwestycję w sposób rażąco obrażający nie tylko urzędowe decyzje Starostwa Powiatowego oraz projektu budowlanego, ale przede wszystkim miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego do czasu…
Ale może o tym za chwilę…

Bo w tym wieprzowskim BIP znalazłem pseudo /dlaczego pseudo? – o tym na zakończenie materiału/ protokół nr XXXVI/2018, z Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu, gdzie pośród 20. punktów programu obrad tego gremium jeden, 6. „… Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.” – zwrócił moją szczególną uwagę…
Dlaczego?

Bo z treści tego  protokołu wprost wynika, że w Wieprzu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego realizowane są nie dla dobra mieszkańców, ale w tempie wręcz ekspresowym na żądanie przedsiębiorców, którym się… spieszy.

I w całości taki właśnie potwierdza zawarta w tym protokole informacja Wójt – Małgorzaty Chrapek.
. . .
Wypowiedź Wójciny
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Stąd też konfrontacja terminu sesji, z terminami ujawnienia nieprawidłowości przy realizowaniu już nie inwestycji, ale wprost samowoli budowlanej oraz wypowiedzą Wójt Małgorzaty Chrapek pozwala na w pełni uzasadnione domniemanie, że pomimo próby zaprzeczenia, wprowadzone ostatnio zmiany w miejscowym planie zagospodarowania Gminy Wieprz, na wniosek Małgorzaty Chrapek w porozumieniu z Przewodniczącym Bartłomiejem Westwalewiczem, miały na celu wspomożenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w jego pozaprawnych działaniach przy legalizacji tej samowoli budowlanej.

Wszyscy oni mają jednak mały problem, który w sposób bardzo szczegółowy powinna zbadać Prokuratura, taka przez duże „P”…

Bo zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i trudno zaprzeczyć, że wprowadzone wyłącznie pod potrzeby inwestora bazy transportowej dla samochodów ciężarowych, o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, dla której nigdy nie uzyskał on żadnych decyzji i pozwoleń, rękami Wójta i Radnych Wieprza wprowadzono, ale dopiero uchwałą NR XXXVII/313/2018, z dnia 30 maja 2018 roku.

A Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, legitymizujący samowolę budowlaną przez cały okres jej realizowania, bez żadnych oporów, a zarazem przy rażącej obrazie prawa, najpierw akceptował użytkowanie obiektu bez odbioru budowlanego, a 04 grudnia 2017 roku, wydał kryminogenną decyzję o dopuszczeniu samowoli budowlanej do użytkowania.
Przy tym był na tyle bezczelny, że kiedy 18 czerwca 2018 roku, zastał inwestycję użytkowaną w sposób niezgodny z przywołanymi wyżej dokumentami decyzyjno-technicznymi, sfotografował całą okolicę, prawdopodobnie nawet z pięknem Beskidu Małego, ale nie wykonał ani jednej fotografii inwestycji użytkowanej na jego ślepiach jako bazy transportowej dla samochodów ciężarowych.
. . .
000
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dlaczego?
Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć nie tylko Wy, Drodzy Czytelnicy, ale przede wszystkim ten Prokurator, taki przez duże „P”.
Zresztą nie tylko na to…

Bo odpowiedzi wymaga też pytanie o treść przywołanej wyżej informacji Wójta Gminy – Małgorzaty Chrapek i przychylność dla tak wprost łajdackich działań Wójta ze strony Przewodniczącego Rady Gminy – Bartłomieja Westwalewicza oraz gminnych Radnych?
Wszak problemem jest nie tylko bezkarność inwestora przy pełnej jej akceptacji ze strony wadowickiego PINB oraz władz samorządowych Gminy Wieprz, ale też i to, że… prawo nie może działać wstecz!

Stąd nie mam żadnych wątpliwości, iż zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, do której tak parła Wójt Małgorzata Chrapek, bez żadnej refleksji /i tu warto zapytać, dlaczego tej refleksji zabrakło?/ ze strony Przewodniczącego Westwalewicza i pozostałych 14. Radnych, tak naprawdę nic nie zmienia w stanie prawnym tej inwestycji, która nadal pozostaje… samowolą budowlaną, podlegającą rygorom art. 48. ustawy prawo budowlane, a działania wymienionych tu urzędników i samorządowców, działających wprost na szkodę dobra publicznego, winny podlegać rygorom określonym przez art. 231. § 1. i § 2. ustawy kodeks karny.

I w całości taki właśnie stan potwierdza zarówno informacja Starosty Powiatowego w Wadowicach, jak też informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie tylko pisze do czyich to prawnych obowiązków należała kontrola tej samowoli budowlanej, ale też zwraca uwagę na jej zgodność z… miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego!
. . .
Odpowiedź-Starosty-Wadowickiego-ws-Wieprza-str. 01 300dpi Odpowiedź-Starosty-Wadowickiego-ws-Wieprza-str. 02 300dpi Scanned Document WIOŚ - strona 02 300dpi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dlatego należy się zastanowić, czy sprawie tej w ogóle podoła Prokurator, nawet taki przez duże „P”, czy raczej powinny się nią zająć Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz w Wydziałem d/s Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej?

Kończąc podzielę się z Wami informacją, która przypomniała mi lata… słusznie już minione!
Poświęćcie chwilę na odnalezienie na stronie BIP Urzędu Gminy Wieprz protokołu nr XXXVI/2018, z Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 28 marca 2018 roku i zwróćcie uwagę na kolejne głosowania…
Bo kiedy przy każdym przeczytałem, że „…Rada Gminy w głosowaniu jawnym przy 14 głosujących za podjęła: Uchwałę nr…”, to odniosłem wrażenie, że czytam protokół bądź to z egzekutywy Komitetu Centralnego PZPR, chociaż nie wiem, czy nawet nie Komitetu Centralnego KP ZSRR 😀 ?
A dzisiaj zastanawiam się, czy to już czasem Chiny z Koreą Północną pospołu?

No i co to za protokół, kiedy prawie dwie godziny obrad tego gremium spisano na 9. stronach, z czego średnio tylko 25 linijek tekstu na każdej?
To nie protokół, tylko relacja jakiegoś gminnego „gryzipiórka”, który nie wie, że protokół powinien wiernie odzwierciadlać szczegółowo przebieg obrad, włącznie z wypowiadanymi na sesji „przecinkami” /a nawet przypadkowym puszczeniem bąka przez radnego/, a nie to tylko, co wójcina z przewodniczącym Rady chcą mieszkańcom powiedzieć!
Więc to to, co prezentuje ten protokół to – bez żadnej przesady – mogłoby robić za… papier toaletowy, gdyby nie… gramatura kolejnych kartek 😛 …

Dlatego widać, że satyra prawa zatacza co raz większe kręgi…

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT