Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Tu i tam... » Referendum – czyli dzisiaj wadowickie Święto Demokracji!
Referendum – czyli dzisiaj wadowickie Święto Demokracji! niedziela, 27 październik 2013, godz. 00:48

Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższe ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.
Pierwsze nowoczesne referenda przeprowadzono na kontynencie amerykańskim gdzie w stanach Massachusetts (w 1778 r.) oraz New Hampshire (w 1792 r.) zatwierdzano stanowe konstytucje. Również konstytucje francuskie z końca XVIII wieku były zatwierdzane w referendach: jakobińska w 1793 r., dyrektorialna (termidoriańska) w 1795 r. oraz tzw. konsularna z 1799 r.
Referenda można podzielić według różnych kryteriów na: obligatoryjne i fakultatywne, opiniotwórcze i wiążące oraz ogólnokrajowe i lokalne. W drodze referendum mogą oni odwołać organy samorządu wyłonione w wyborach powszechnych przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się one ze swoich zadań.

Referendum lokalne może zostać przeprowadzone na obszarze gminy, powiatu bądź województwa, w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców bądź wcześniejszego odwołania organu stanowiącego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa), bądź organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Odbywa się ono z inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie: 10% mieszkańców gminy (powiatu), 5% mieszkańców województwa. Wymagana frekwencja wynosi 30%. W przypadku odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich, minimalna frekwencja wynosi 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Jednocześnie należy tu dodać, że referendum w sprawie wcześniejszego odwołania organu stanowiącego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa), bądź organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), nie jest jednoczesnym wyborem innych osób do sprawowania funkcji w organach odwoływanych.
Takiego wyboru dokonuje się w wyborach przedterminowych bądź w wyborach ustalonych kalendarzem wyborczym.


Dlatego wszystkich oszukanych przez jakiegoś głupca, autora anonimowej ulotki pełnej inwektyw, w której na tle fotografii radnego Mateusza Klinowskiego pytał mieszkańców Gminy Wadowice, czy chcą takiego burmistrza? – informuję, że dzisiejsze referendum jest Państwa oceną obecnych władz, a nie wyborem radnego Klinowskiego na burmistrza, jak ten głupiec sugerował w swojej zielonej – niczym informacja burmistrza Filipiakowej o szczepieniach dla emerytów – anonimowej ulotce!

Podstawą prawną przeprowadzania referendum lokalnego w Polsce jest Konstytucja RP oraz ustawy:
– ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
– ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.
W 2013 Sejm odrzucił projekt wprowadzenia do Konstytucji RP obligatoryjnego referendum wnioskowanego przez milion obywateli.

Jednocześnie nadgorliwych informuję, że ten materiał nie narusza swoją treścią określonej przez ustawę ciszy wyborczej.
.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT