Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » "... Łajdacka polityka" » Rocznica pełna… wstydu!
Rocznica pełna… wstydu! sobota, 31 Sierpień 2013, godz. 13:24

Chodzić z wiązankami pod pomnik, to dla złodziejskiej władzy gminnej żadna sztuka, a tylko… potrzeba pokazania się, bo jest ku temu okazja… Więc przypomnijmy te okazję i zastanówmy się, co z niej zostało?

Bo okazją było…21 postulatów z sierpnia 1980 roku!

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
Niestety, związkowi działacze zdradzili robotników i dobrze sobie żyją na godnie opłacanych posadach związkowych!

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
„… Wszystkich was znamy! Policja będzie was tropić! Damy sobie radę z wami!”.

3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
I zrobili wszystko, żeby dzieci lokalnych samorządowych kacyków utrzymywali ci, którzy z tej wolności korzystali, patrząc władzy na ręce!

4. Przywrócić do poprzednich praw:
a. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego).


???


c. znieść represje za przekonania.
Wystarczy tylko zatrudnić za adwokata syna sędziów z sądów rejonowych i okręgowych i już można zobaczyć jak ten postulat jest realizowany!

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
I jaki to miało odnieść… skutek?

6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
Zreformowali równając z ziemią!

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
No, ci trochę… odżyli.

8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
Ktoś widział te rekompensaty?

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
Ha, haa, haa… Władza sama się wyżywi!

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
Nawet import zwiększyli, szczególnie z Chin, bo jeszcze na te wyroby małych chińskich rączek niektórych Polaków stać… Resztę oglądają przez sklepowe witryny i się… ślinią!

11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
Akurat zrobili wszystko na odwrót…

12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: a. zrównanie zasiłków rodzinnych, b. zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
I mamy samych… fachowców! Kotarba, Szczur, Cholewka, Wodyńska, Płaszczyca, Kopacz, Bieniek, Wyrobiec itd., itd.

13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
I mamy mięsa w ch**! Tylko ile polskich rodzin nie ma za co tego mięsa kupić! I markety muszą dawać mu… „drugie życie”!

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
Zrealizowali postulat w stu procentach, zmuszając Polaków, żeby na nich zapier****** do… śmierci!

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
I zrównali… „kominowo”!

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
No cóż, spisali się jak nigdzie na świcie, bo tylko w Polsce najlepszą opiekę i obsługę medyczną zapewnia… prosektorium!

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
Uuu… Tu postulat przerósł społeczne oczekiwania. W żłobkach i przedszkolach tylko dzieci wybranych! Resztę wychowuje… ulica!

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
Postulat w realizacji. Może za sto lat będzie jak być miało?

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
Ale tylko urzędniczce z ratusza – Joannie G.! Inni mogą czekać po 13 lat i nadal… bezskutecznie!

20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
I wysłać do… Afganistanu!

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Żeby rozumujący wiarą byli wypoczęci na niedzielną Mszę świętą i rozdęte orkiestry strażackie na Placu Kim Ir Sena!

Bo tylko Msze Polakom zostały i wiara, że lepiej to im będzie na drugim świecie, do którego mają zmierzać, tyle, że bez swoich „pasterzy”, którzy pacą ile mogą wdowim groszem za najlepsze kliniki, w tym zagraniczne, byle by tylko tego lepszego życia nie dostąpić!

Filipiakowe, Szczurowe i inne watahy w Polsce zniszczyły lokalne zakłady pracy i ludzi, nawet tych zasłużonych, którzy w czasach PRL-u podtrzymywali ducha wolności w Narodzie…
Najlepszym przykładem takiego łajdactwa jest….
Zresztą, co Wam będę tłumaczył – przeczytajcie sami TUTAJ!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT