Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Sprawy wieprzowskie nabierają „rumieńców”?
Sprawy wieprzowskie nabierają „rumieńców”? środa, 25 lipiec 2018, godz. 13:36

000Ale czy na pewno?
Czy działania organów ścigania prowadzone są w sposób określony przepisami prawa, czy tylko wprost zmierzają do… pozamiatania wszystkich tych spraw pod policyjno-prokuratorski dywanik?
Skąd takie pytanie…
Z KPP 01 300dpiBo zaraz po ukazaniu się materiału „Funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków….”, przesłanego do poszczególnych adresatów z wnioskiem „… o udzielenie odpowiedzi oraz wszczęcie postępowania” , z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach otrzymałem pismo z dnia 19 lipca 2018 roku, bez liczby dziennika /?/, podpisane przez Z-cę Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach podkom. Sebastiana Barcika, z lakoniczną informacją o przesłaniu mojego pisma do prokuratury Rejonowej w Wadowicach, celem nadania biegu zgodnie z właściwością…

Już sam termin takiej reakcji „rzuca” na kolana, kiedy skonfrontujemy tę decyzję z terminem ujawnienia dokumentacji w sprawie samowoli budowlanej w Wieprzu i samych czynów o charakterze kryminogennym!

Z KPP 300dpiTylko, że to nie jedyne pismo z wadowickiej Policji…
Bowiem dwa dni później, chociaż datowane wcześniej, bo 16 lipca 2018 roku, otrzymałem kolejne pismo, tym razem do sprawy RPS-439/18, jednak już podpisane przez osobę nie dającą się zidentyfikować z zajmowanego stanowiska i pełnionej funkcji, w którym w sposób, aby w zasadzie nic nie napisać, informuje się mnie o dalszym prowadzeniu postępowania /tego, co to już, jak ta guma od majtek/, które ma na celu sprawdzenie faktów i okoliczności w sprawie czynności kontrolnych prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach i jak możemy rozumieć po podanym w treści numerze działki – właśnie na terenie tej samowoli budowlanej, którą w całości już podczas realizowania inwestycji oraz użytkowania jej bez odbioru budowlanego legitymizował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.

Więc pytam Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach – Panie Komendancie, jak długo jeszcze?

Bo większość dokumentów, które w całości potwierdzają m.in. świadome fałszowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach protokołu kontroli tej – jak napisałem wyżej – realizowanej, a później użytkowanej bez odbioru budowlanego, bazy transportowej dla samochodów ciężarowych, już ja opublikowałem w kolejnych materiałach na blogu www.wadowita24.pl.

Potwierdziłem też, jako fakt nie budzący żadnych wątpliwości, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz władze samorządowe Gminy Wieprz, na długo przed odbiorem budowlanym, potwierdzonym decyzjami PINB z dnia 04 grudnia 2017 roku,  powzięły wiedzę, że inwestycja jest użytkowana w formie samowoli budowlanej, jako baza transportowa dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 30. ton każdy, a więc przy rażącej obrazie Decyzji Starosty Powiatowego w Wadowicach z dnia 01 sierpnia 2016 roku /znak: NBZ.6740.10.54.206/, projektu budowlanego oraz – czemu zaprzeczyć również nie sposób – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

Dlatego również poza wszelkimi sporami pozostaje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w dniu 04 grudnia 2017 roku sfałszował dwa dokumenty o znaczeniu prawnym /obydwa też publikowane na tym blogu/, aby zadośćuczynić oczekiwaniom /żądaniom/ sprawcy samowoli budowlanej – a w świetle prawa budowlanego…  sprawcy przestępstwa!

Więc jaki rzeczywisty cel kryje w sobie przewlekanie tego postępowania, przy tak jednoznacznych dowodach, zarówno przekroczenia uprawnień jak też niedopełnienia obowiązków przez Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Wadowicach, a zarazem przy świadomym działaniu inż. Władysława Gwiazdowskiego, na szkodę mieszkańców Wieprza?

Ale to nie jedyne pytania…
Bowiem brak do dzisiaj informacji o kolejnych, opisywanych przeze mnie działaniach wadowickiego inspektora budowlanego na szkodę mieszkańców oraz o tożsamych z działaniami PINB w Wadowicach, działaniach na szkodę mieszkańców przez władze samorządowe Gminy Wieprz.
Czy te zostały objęte ochroną prawną?

Bo materiałem „Rzekłbym, że błazen, ale…”, opisałem nękanie osób sprzeciwiających się łamaniu prawa przez inwestora i prokurenta  spółki DG Tank oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, poprzez przeprowadzoną kontrolę, tyko, że po… fałszywym  w treści donosie tegoż czującego się bezkarnie prokurenta spółki, a więc po fałszywym w treści dokumencie o znaczeniu prawnym, skierowanym do organu w świetle prawa powołanego do… ścigania.
Dlatego, kiedy taki stan został potwierdzony podczas przeprowadzonej kontroli, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach winien z urzędu, w oparciu o zapisy art. 304.§ 2. kpk, zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa na szkodę zarówno PINB jak też osób trzecich, poprzez… fałszywe ich oskarżenie?
Dlaczego tego nie zrobił?

W mojej ocenie, do której mam prawo, podobnie jak do krytyki całokształtu tych działań, tylko dlatego, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach działa na szkodę tych osób wspólnie i w porozumieniu z autorem fałszywego w treści donosu!

To, czy donos został zredagowany i wysłany do PINB w Wadowicach po zasugerowaniu prokurentowi spółki DG Tank takiego kroku przez… Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach? – nie mnie jest dane ustalać, tylko Panu i Pańskim podwładnym z Wydziału Kryminalnego KPP w Wadowicach, bo to do Waszych obowiązków prawnych należą takie ustalenia.

A co panie Komendancie Powiatowy Policji z akceptacją opisanego wyżej kryminogennego bezprawia, przez Wójta Gminy Wieprz, Przewodniczącego Rady oraz Radnych tej samej gminy?
Bo, że wiedzieli po złożonych wnioskach i sprzeciwie około 60. mieszkańców – nie można mieć żadnych wątpliwości!

Tak jak nie możemy mieć wątpliwości, że jedyną reakcją na tę samowolę budowlaną była szybka, wręcz w gminnych warunkach ekspresowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, aby umożliwiała zalegalizowanie bezprawia w wykonaniu inwestora i prokurenta spółki DG Tank wspólnie i w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przywołanych wyżej Wójta, Przewodniczącego Rady i Radnych z Wieprza!
Więc dlaczego w przesłanej mi informacji te dwie sprawy o charakterze kryminogennym zostały pominięte, kiedy ściganie w obydwu opisanych przeze mnie sprawach winno nastąpić z urzędu?

Zwłaszcza, że opisana przeze mnie materiałem „Rzekłbym, że błazen, ale…” kontrola, która okazała się nadgorliwością pana Inspektora po fałszywym – i mam prawo do domniemania, że wiedział, iż jest on fałszywy w treści – donosie prokurenta, nie jest jedyną…
Bo aby gnębić ludzi szanujących prawo, „ktoś” /kto? – to już Pan ustali, i nie tylko dlatego, że tego żądam, ale dlatego, że wymaga tego prawo, a zarazem ochrona obywateli przed łajdactwem osób i funkcjonariuszy łamiących prawo!/, doniósł tym razem do… Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego!
. . .
Kontrol PIOŚ 1 300dpi
…………………………………………………………………………

Czy dlatego, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach dopuścił się również sfałszowania treści protokołu nr 341/2018, z przywołanej wyżej kontroli, w której osobiście uczestniczyłem?
Czyli też sfałszowania dokumentu o znaczeniu prawnym?
. . .
protokół str.1
…………………………………………………………………………

Bo stwierdzenie przez inż. Władysława Gwiazdowskiego w jego
/protokołu/ treści, że – cyt.: „… W jednym z pomieszczeń w poziomie parteru (przy garażu) jest prowadzona działalność na tworzeniu wyrobów z gliny.” – koniec cytatu, jest również twierdzeniem w całości fałszywym.

Byłem, widziałem i… słyszałem!
Że byłem – potwierdza treść protokołu!
Że widziałem – tak, ale puste pomieszczenie po prowadzonej działalności!
A usłyszałem z ust gospodarza /i nie tylko ja/, że taką działalność prowadził, ale z uwagi na uciążliwości – związane z działalnością bazy transportowej dla samochodów ciężarowych, czyli tej zalegalizowaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach samowoli budowlanej, która nie pozwala okolicznym mieszkańcom na prowadzenie normalnego trybu życia w tym rejonie – jej prowadzenia na długo przed kontrolą PINB zaprzestał!

Więc gdzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w dniu 18 czerwca 1018 roku widział, że „… w jednym z pomieszczeń w poziomie parteru (przy garażu) jest prowadzona /?! działalność na tworzeniu wyrobów z gliny.”?

Tak właśnie kłamstwo, oszustwo, oraz fałszowanie dokumentów o znaczeniu prawnym,  w wykonaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, starają się kryć kryminogenną działalność spółki spod znaku… układu Inspektora z prokurentem…

I nie mam panie Komendancie nic przeciwko kontroli, którą przeprowadzi Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wadowicach, tak jak przeciwko samemu inspektoratowi sanitarnemu, który dostał donos i musi, zwłaszcza, że też postaram się być jej uczestnikiem, a sam kontrolowany nadal nie prowadzi działalności, która będzie przedmiotem tej kontroli…

Mam tylko jedno pytanie: po czyim – tym razem – fałszywym donosie?
Jak poprzednia kontrola – prokurenta?
Czy może niepocieszonego swoimi wynikami kontroli z dnia 18 czerwca br., Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach?

No bo może pan Inspektor pomyślał, że gospodarz, który nie realizuje swojej pasji z jego winy i z jego udziałem, na jego kontrolę „pozamiatał” miejsce wcześniej prowadzonej działalności, a teraz… „wpadnie”?
Niestety, ale wpadł ten, który znowu fałszywie doniósł!
A, że Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego fałszowanie weszło już w krew, więc mam prawo do… domniemania!

Zaś Pan, panie Komendancie – ma prawny obowiązek ustalić, kto z taką bezczelnością oraz poczuciem bezkarności i w sposób tak łajdacki łże w tych donosach oraz wszcząć przeciwko sprawcom tych czynów postępowanie karne w sposób określony zapisami ustaw.

Poczta - Komendant PolicjiDlatego wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane powyżej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61. Konstytucji RP, a także o wszczęcie śledztw we wszystkich opisanych tu sprawach fałszowania dokumentów, legalizowania samowoli budowlanej oraz działania na szkodę mieszkańców przez  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach oraz układ samorządowo-biznesowy Gminy Wieprz.

Zwłaszcza, że układ samorządowo-biznesowy Wieprza, to nie tylko akceptowanie łamania prawa przez spółkę DG Tank, czy składanie przez Wójta Gminy fałszywych oświadczeń /o czym też powziął Pan dostateczną wiedzę, aby wszcząć śledztwo i zakończyć je prokuratorskim aktem oskarżenia/
Takich działań na szkodę mieszkańców wspólnie i w porozumieniu z prywatnym biznesem jest znacznie więcej…
M.in. brak reakcji na zniszczenie sieci dren, włącznie z tzw. rurą matką, odprowadzająca nadmiar wód gruntowych do cieków wodnych, co powoduje zalewanie okolicznych mieszkańców, czy prawdopodobnie nielegalne /chociaż za wiedzą Wójta i Radnych/ podłączenie się jednej ze spółek do sieci kanalizacyjnej…
Ale i to jeszcze nie wszystko!

Bo czymże innym było np. działanie na szkodę mieszkańców poprzez podjęcie przez Wójta Gminy Wieprz, za przyzwoleniem Radnych, próby przejęcia prywatnej drogi, bo tak chciał… facet z kasą?

Jednak to temat na całkiem odrębny materiał!
Zwłaszcza policyjno-prokuratorski!
Które to organy już dawno powinny powołać biegłych sądowych, w celu zbadania opisanej wyżej działalności…
Zbadania jej… całokształtu!
Dlatego czekam…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT