Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » W czyim interesie omijano… obowiązki prawne?
W czyim interesie omijano… obowiązki prawne? piątek, 4 grudzień 2015, godz. 12:42

00000Pamiętacie Państwo odpowiedź wice Klinowskiego, nijakiej Całusowej, daleko odbiegającą od terminu do udzielenia takowej, a nadto w sposób jednoznaczny potwierdzającą, że wyłącznie w celu uzyskania korzyści majątkowych przez Zofię Filek – szefową Wadowickiej Izby Gospodarczej a zarazem pełnomocnika swojego męża w Filex’e, a więc w celu uzyskania korzyści majątkowych przez małżeństwo Zofię i Kazimierza Filków z tytułu niepłacenia podatków od hal trwale związanych z gruntem, co i tak nie ma znaczenia przy obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wiceburmistrz Wadowic Ewa Całus, w trybie art. 231. kodeksu karnego legalizowała przestępczy charakter przedsięwzięcia, którym w sposób znaczny uszczupliła budżet Gminy Wadowice.

00001Pamiętacie zapewne również, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach widział w firmie Filków tylko dwie hale namiotowe, funkcjonujące na terenie ich firmy przy rażącym naruszeniu przepisów prawa budowlanego, przez co nakazał ich rozbiórkę…

Mnie zastanawia, nie tylko dlaczego, a może nawet za ile? – wiceburmistrz Ewa Całus łgała w przywołanej wyżej odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie w sprawie podatków od tych obiektów budowlanych, ale też i to, że zarówno ta ratuszowa panna, jak i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, widzieli tylko te dwie hale magazynowe, które bez zezwolenia, a więc przy w pełni potwierdzonej już samowoli budowlanej, zostały wystawione i to nawet na działkach nie będących własnością ani małżeństwa Filków, ani ich firmy?

00002Kiedy nie tylko hale są… trzy /a nie dwie!/ i to dające się nawet namacać przez ślepca!

Ale są tam też inne obiekty budowlane, takie jak różnego rodzaju zadaszenia bądź wiaty, w mojej ocenie grożące nawet bezpieczeństwu ludzi i mienia, m.in. wynikającego /z dużym prawdopodobieństwem/ z zagrożenia pożarowego?

I czy to wszystko wybudowane już zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym?

A ponieważ Zofia Filek, pełnomocnik Kazimierza Filek w firmie Filex, jest zarazem szefową Wadowickiej Izby Gospodarczej, a więc osobą publiczną, która przez rok działalności tego dziwnego tworu nie zrobiła 00003nic dla gospodarczego rozwoju Wadowic, do czego nawiązuje nazwa tego towarzystwa wspólnej adoracji oraz interesów burmistrza Klinowskiego, mam prawo fotografować nie tylko ją, jej samochodód /chociaż nie wiadomo, czy nie samochodów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?/ i obiekty jej… firmy.
Po samochodzie – co widać – przyszła więc kolej na… trzy hale!

Dlatego wnoszę do Prokuratora Rejonowego w Wadowicach o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie:

– świadomego kłamstwa w odpowiedzi wiceburmistrza Wadowic – Ewy Całus w odpowiedzi na pytania zadane w trybie informacji publicznej o wysokość podatków uzyskanych do budżetu Gminy Wadowice z tytułu wykorzystywania przez małżeństwo Zofię i Kazimierza Filek nielegalnie wybudowanych obiektów namiotowych, wiat i zadaszeń do prowadzonej przez to małżeństwo działalności gospodarczej.
Zachodzi bowiem podejrzenie, iż niczym nieuzasadniona przewlekłość przy udzieleniu tej odpowiedzi spowodowana została naglącymi uzgodnieniami władz samorządowych Gminy Wadowice z małżeństwem Zofią i Kazimierzem Filek, które to uzgodnienia miały na celu niedopełnienie prawnego obowiązku naliczenia podatku na rzecz Gminy Wadowice, a zarazem uzyskanie z tej decyzji znacznych korzyści majątkowych.
Czy tylko przez małżeństwo Filków? – to musi ustalić prokuratura.

Nierzetelnego postępowania Powiatowego Inspektora Nadzory Budowlanego w Wadowicach, który zajmując się sprawą tylko dwóch hal magazynowych na terenie firmy Filex, z premedytacją pominął status prawny pozostałych obiektów budowlanych na terenie tej firmy, w tym trzeciej hali magazynowej oraz wiat i zadaszeń, których budowa wymagała uregulowań prawnych.

00004Nadto wnoszę do Starosty Powiatu Wadowickiego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie cząstkowego postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w sprawie hal magazynowych na stale związanych z gruntem i zakotwiczoną do betonowego podłoża konstrukcją stalową oraz innych wiat i zadaszeń na terenie firmy Filex.

Do wniosku, w formie dowodów wskazuję materiały:Email

Natręctwo daje do… myślenia!
Na jaką kwotę Ewa całus, Mateusz Klinowski oraz firma Filex świadomie okradli nasz wspólny budżet?
Hale produkcyjno-magazynowe to… harcerski namiot?

Jednocześnie wnoszę do wskazanych wyżej organów o udzielenie wnioskodawcy informacji o podjętych krokach prawnych w przedmiotowej sprawie.

Edward Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT