Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wadowicki Urząd Skarbowy wyłudza nienależne mu pieniądze!
Wadowicki Urząd Skarbowy wyłudza nienależne mu pieniądze! piątek, 1 grudzień 2017, godz. 14:20

000000Jeszcze nie ucichły echa afery z dyrektorami sądów, w tym tych, wobec których Prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a już wiem, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach… wyłudził nienależne mu środki pieniężne.

Zapomniał jednak o kilku sprawach…
Pierwsza – nie jest w myśl Hinduizmu „świętą krową”, stojącą ponad prawem…
Druga – wyłudzenie nawet jednego grosza, to nie wykroczenie tylko… przestępstwo!
Bo tu nie ma rozdziału wysokości kwoty, jak przy kradzieży czy zniszczeniu, która oddzielałaby wykroczenie od przestępstwa…
A w połączeniu z obowiązkami funkcjonariusza publicznego przestępstwo określone art. 286 kk. łączy się z przestępstwem określonym art. 231. tej samej ustawy.

Ale może po kolei…
Jest tytuł egzekucyjny, na podstawie prawomocnej decyzji sądu.
I to nie podlega najmniejszej dyskusji…
Jednak pełnomocnik dłużnika /którym de facto jestem ja/ zostaje pouczony przez Komornika tutejszego Urzędu Skarbowego, że zgodnie z prawem może wystąpić w imieniu dłużnika do wierzyciela o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty…
Podkreślam – zgodnie z prawem…

Więc pełnomocnik, stosując się do wiedzy uzyskanej od Komornika, 10 listopada 2017 roku, występuje z wnioskiem do Wierzyciela o rozłożenie dłużnikowi spłaty zadłużenia na cztery raty, załączając jednocześnie do wniosku dowód wpłaty pierwszej z tych czterech, raty zadłużenia.
Jednocześnie w dniu 13 listopada 2017 roku, składa na dziennik podawczy Urzędu Skarbowego w Wadowicach, nie tylko pełnoprawny ale w całości uprawniony załączonymi dowodami wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach, o zawieszenie egzekucji do czasu wydania decyzji o możliwości rozłożenia na raty zadłużenia przez Wierzyciela.
. . .
0004 Dowód wpłaty I raty 0003 Dowód nadania 0002 Wniosek do Wierzyciela 0001 Wniosek do Naczelnika

………………………………………………………………………………………………………………..

Wniosek pełnoprawny, który w świetle załączonych do wniosku dowodów winien z urzędu skutkować natychmiastowym zawieszeniem postępowania egzekucyjnego do czasu otrzymania przez Naczelnika decyzji Wierzyciela, bo to nie Naczelnik Urzędu Skarbowego decyduje, czy zgadza się na rozłożenie zadłużenia na raty, a tylko i wyłącznie Wierzyciel!

Ale Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach wniosek pełnomocnika ma w miejscu na którym siedzi.
Powiem nawet więcej – uważa, że jego pozycja jest tak mocna, a przekonanie o własnej bezkarności tak daleko zaawansowane, iż… nie musi na ten wniosek odpowiadać.
I zarzuty te potwierdzają następujące po sobie fakty:
00011. W dniu 21 listopada 2017 roku /a więc ponad tydzień od otrzymania wniosku o zawieszenie egzekucji/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach blokuje dłużnikowi konto bankowe.0003
2. W dniu 30 listopada 2017 roku, upaja się „sukcesem” zajęcia pełnej kwoty zadłużenia, którą bank przelał Naczelnikowi na konto bankowe wadowickiej „skarbówki”…
I znowu podkreślam – pełną kwotę zadłużenia.
Nie pomniejszoną o wartość pierwszej, zapłaconej już 10 listopada raty!

Dlatego konfrontując zajęcie z dnia 30 listopada 2017 roku, wpłatę I raty zadłużenia z dnia 10 listopada 2017 roku /która to rata wpłynęła na konto Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach najpóźniej w dniu 11 listopada 2017 roku/ z wnioskami do Wierzyciela z dnia 10 listopada 2017 roku oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 13 listopada 2017 roku, nawet nie mogę mieć wątpliwości, że już w dniu 21 listopada 2017 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach nie tylko nie dopełnił prawnego obowiązku zawieszenia egzekucji do czasu wydania decyzji przez Wierzyciela oraz równie prawnego obowiązku udzielenia odpowiedzi na mój wniosek z dnia 13 listopada 2017 roku!
On wprost, świadomie i z premedytacją podjął pozaprawne kroki zmierzające do wyłudzenia od dłużnika nienależnych z tytułu egzekucyjnego środków finansowych, którymi poprzez oszukańcze zabiegi zmierzał do niekorzystnego rozporządzania pieniędzmi dłużnika i ten czyn /już w formie kryminogennej, kwalifikowanej art. art. 231. oraz 286. kk/, sfinalizował 30 listopada 2017 roku.

Zresztą, odpowiedzialność spada tu nie tylko na sprawcę, ale też na osoby, które w tym kryminogennym procederze Naczelnikowi pomagały.

A, że mam nagraną oficjalnie rozmowę z Komornikiem Urzędu Skarbowego w Wadowicach, o czym poinformowałem jeszcze przed jej rozpoczęciem, mogę dodać, że próbując ustalić przyczyny tego kryminogennego charakteru egzekucji, od jednej z urzędniczek tutejszego US usłyszałem, że… oni wystąpili do Wierzyciela z pytaniem, czy zgodzi się na rozłożenie na raty zadłużenia i dopiero po uzyskaniu odpowiedzi mieli podjąć dalsze kroki w sprawie.
Pytam więc: jakie?

Dlatego twierdzę, iż wypowiedź to godna… /tu niech każdy z Was dokończy sobie to zdanie/.
Bo ja dysponuję dowodami, które potwierdzają, że:
a) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach nie dopełnił prawnych obowiązków.
b) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach przekroczył swoje uprawnienia.
c) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach nie czekał z rozpoczęciem egzekucji z konta bankowego dłużnika /chociaż taki miał prawny obowiązek/ na decyzję Wierzyciela.
d) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, w dniu 21 listopada 2017 roku, podjął kroki zmierzające do wyłudzenia nienależnych mu środków pieniężnych od dłużnika.
e) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, w dniu 30 listopada 2017 roku wyłudził od dłużnika nienależną mu kwotę.

I ciąg dalszy tej sprawy nastąpi…
Bo na decyzję Naczelnika o zwrocie na konto dłużnika wczoraj przelanej przez bank pełnej kwoty zadłużenia i decyzję o zawieszeniu egzekucji do czasu wydania przez Wierzyciela decyzji o rozłożeniu zadłużenia na raty bądź nie, czekam tylko… dzisiaj.
Jeżeli tej decyzji nie otrzymam, w poniedziałek, wczesnym rankiem spakuję posiadane dowody, w całości uzasadniające podejrzenie popełnienia czynów kryminogennych i pojadę tam, gdzie… poinformowałem Komornika Urzędu Skarbowego w Wadowicach, a rozmowę oficjalnie zarejestrowałem.

Wszak, jeżeli można „posadzić” dyrektorów sądów m.in. z apelacji krakowskiej, to trudno aby zgodzić się z… rozumieniem własnej bezkarności przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach oraz wyłudzaniem środków nie należnych już nie tylko Naczelnikowi „skarbówki” – Wierzycielowi również /bo powinien je otrzymać od Naczelnika z US w Wadowicach już w dniu 11 listopada 2017 roku/!

Zwłaszcza, że od kilku miesięcy nie otrzymałem decyzji tegoż stojącego ponad prawem Naczelnika, w sprawie niedopełnienia obowiązków przez jedną z pracownic mu podległych, co skutkowało wypłatą nadpłaconego podatku, której to nadpłaty… nie było!
O czym tą urzędniczką uprzejmie poinformowałem, będąc przed jej oblicze wezwanym prosząc, aby moją informację przekazała Wydziałowi Finansowemu Urzędu!
Tak więc, liczcie pieniądze, z których ograbia Was Naczelnik wadowickiego Urzędu Skarbowego…
I do następnego…

Edward „Scorpion” Wyroba

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT