Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » "... Łajdacka polityka" » Widzi co chce! I czyta też! A radny… po pół roku dopiero „zaskoczył”? To pytam: za ile w ogóle „zaskoczył”?
Widzi co chce! I czyta też! A radny… po pół roku dopiero „zaskoczył”? To pytam: za ile w ogóle „zaskoczył”? środa, 25 czerwiec 2014, godz. 10:39

Do „sensacji” zleconych „plaskatemu” na Starostę i radnego Jurczaka, odniosła się pani Wicestarosta… Zaś do oświadczenia pani Wicestarosty „plaskaty”… Niestety, nie dość, że nierzetelnie, to jeszcze w sposób, z którego można odczytać, iż uważa, że on i jego mocodawcy to jedyna wyrocznia, a jego czytelnicy – same… matoły!
Na dodatek zauważył biedaczysko, że „… internauci komentujący” jego zlecenie „… zwracają uwagę, iż nie tylko umowom ze stowarzyszeniem TMZW należałoby by się przyjrzeć”, ale już nie zauważył, że ci jego komentatorzy oczekują wyjaśnień dotyczących nie tylko umów zawieranych przez Filipiakową z wewnętrzną watahą w kręgu ratusza, ale i tych z podmiotami, w których zasiada, ot np. w komisji rewizyjnej, sama Filipiakowa (np. układ zależności: burmistrz Filipiakowa-radna Wodyńska – co Płaszczyca, nie widzisz? Oczka ci piz** zarosły? No cóż, wiemy! Nie tylko zresztą tutaj!)

Więc w oczekiwaniu na kontrolę i ujawnienie umów mafijnych przez organy państwa do tego powołane i nie skorumpowane politycznie, a nie „plaskatego” i jego mocodawców (co przecież jest niemożliwe), zawieranych przez szefową (która już zniknęła z watahy Kotarby na internetowej stronie P(eł)O! Nie sprawdziłem jeszcze, czy jest już na stronie PiS!), z gminnymi rajcami w zaciszu ratuszowych gabinetów, zapoznajcie się z całym, a nie wybiórczo okrojonym oświadczeniem pani Wicestarosty.

OŚWIADCZENIE
W związku z ukazaniem się w dniu 23 czerwca 2014 r. na portalu wadowice24.pl informacji pt. „Starosta podpisywał umowy z radnym?” podpisanej (mp) uprzejmie wyjaśniam, co następuje: W dniu 19 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu w Wadowicach Uchwałą nr 1501/13 ogłosił otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury w 2014 r. Procedura konkursowa przeprowadzona została zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Oferty konkursowe składane były przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione w okresie od 19 grudnia 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. Do konkursu wpłynęło 17 ofert złożonych przez 12 organizacji. Komisja Konkursowa do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury, kultury fizycznej oraz  turystyki w 2014 r. w składzie : Pan Józef Jodłowski – członek Zarządu Powiatu w Wadowicach, Pani Alina Wolas – kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego Wadowicach oraz Pani Katarzyna Radwan – pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wadowicach na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 r. rekomendowała do dofinansowania 14 zadań publicznych, złożonych przez 11 organizacji. Zarząd Powiatu w Wadowicach zaakceptował rekomendacje przedstawione przez Komisję Konkursową i Uchwałą nr 1547/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. rozstrzygnął otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury w 2014 r., przyznając dotacje 11 organizacjom na realizację 14 zadań na łączną kwotę 30 000 złotych. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Wadowicach w dniu 30 stycznia 2014 r. brali udział wszyscy członkowie Zarządu. Za przyjęciem uchwały głosowali : Marta Królik – Wicestarosta, Pan Ireneusz Cholewa – członek Zarządu i Pan Józef Jodłowski – członek Zarządu. Pan Jacek Jończyk – Starosta Wadowicki oraz Pan Bartosz Kaliński – członek Zarządu wstrzymali się od głosu.
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury w 2014 r. (obok).
Po rozstrzygnięciu konkursu Powiat Wadowicki reprezentowany przez Starostę Wadowickiego – Jacka Jończyka oraz Wicestarostę – Martę Królik zawarł z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej (TMZW) reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Jurczaka – Prezesa Zarządu TMZW oraz Pana Jana Bąka – Skarbnika TMZW dwie umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w dziedzinie kultury : 1.    umowę SON.032.204.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Galeria Absolwentów” w okresie od 1 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. ; na zadanie to przekazano dotację w wysokości 2 000 zł, 2.    umowę SON.032.289.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powiatowy plener malarsko – fotograficzny” w okresie od 15 czerwca 2014 r. do 15 listopada 2014 r. ; na zadanie to przekazano dotację w wysokości 2 500 zł.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej jest podmiotem, o którym mowa w art. 3  ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000115606 – do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jest zarazem podmiotem niewpisanym do rejestru przedsiębiorców i nieprowadzącym odpłatnej działalności statutowej.
Umowy SON.032.204.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz SON.032.289.2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zostały ujawnione w „Rejestrze umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach – 2014 r.” – poz. 204 i 289, opublikowanym w BIP.

Wicestarosta
/-/ mgr Marta Królik


A, byłbym zapomniał…

Z oświadczenia pani Wicestarosty jasno wynika, że radny Bartosz „gender” Kaliński, w dniu 30 stycznia 2014 roku, wstrzymał się od głosu w głosowaniu Zarządu Powiatu za przyjęciem uchwały, zresztą wstrzymał się nie sam… I dzisiaj, po prawie półrocznej przerwie, kiedy swoje zlecenie wykonała „prostytutka polityczna”, radny Bartosz „gender” Kaliński składa swój… wniosek, publikując go najpierw na swojej stronie internetowej…
To ja się kur** pytam – panie Bartoszu „gender” Kaliński, jeżeli w pana ocenie to była jakaś nieprawidłowość, to gdzie pan kur** byłeś przez pół roku?
A może zapytam inaczej?
Czy pan wziął, a jeżeli tak, to ile? – za ten wniosek opublikowany na swojej stronie – po upływie pół roku od głosowania, w którym brał udział pan „Gender” Kaliński!
A może zapytam jeszcze inaczej…
Za ile… nie zawiadomił pan organów ścigania? – kiedy to przecież obowiązek (art. 304 kpk)!
Że prawny obowiązek radnego, tego już raczej – z uwagi na kompromitującą wiarygodność radnego Bartosza „gender” Klaińskiego – wspominał nie będę!
Nawet wiedząc, że pytać nie tylko wolno, ale należy!

:)

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT