Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wniosek do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Krakowie.
Wniosek do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Krakowie. piątek, 29 sierpień 2014, godz. 23:19

Wadowice, 29 sierpnia 2014.

Komisarz Wyborczy w Krakowie
Sędzia Sądu Apelacyjnego – Teresa Anna Rak
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego
Plac Na Stawach 3
K R A K Ó W

 

 

 

W N I O S EK
o zbadanie nieprawidłowości kampanii wyborczej,
rażąco obrażającej przepisy Kodeksu wyborczego (art. 105)
oraz o podjęcie kroków prawnych  w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z komentarza do art. 105 Kodeksu Wyborczego (stan prawny na dzień 30 kwietnia 2014 roku) „… agitacja wyborcza jest reglamentowana czasem, można ją prowadzić dopiero od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Reglamentacja prowadzenia agitacji dotyczy także zasad, form i miejsc, określonych przepisami kodeksu wyborczego.

Nadto „… agitacja jest działalnością propagandową, przedsięwziętą w celu zjednywania wyborców dla poparcia określonych poglądów, idei i haseł głoszonych przez komitet wyborczy lub kandydata (B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego, Warszawa 2010)”.

Przepisy te są czytelne i nie budzące wątpliwości co do terminu prowadzenia agitacji wyborczej.

I jako takie właśnie pozwalają na jednoznaczne postawienie  zarzutu rażącej ich obrazy przez kandydatów na Burmistrza Wadowic w zbliżających się wyborach samorządowych:

1. Ewie Filipiak – która na portalu internetowym www.wadowice24.pl, którego właścicielem i redaktorem naczelnym jest asystent Ewy Filipiak – Marcin Płaszczyca, już w dniu 13 sierpnia 2014 roku, a więc nie tylko przed dniem przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, z którego będzie kandydowała (takie zawiadomienie do dnia dzisiejszego nie zostało przez właściwy organ przyjęte), ale przed ogłoszeniem terminu oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej, opublikowała list do mieszkańców (http://wadowice24.pl/polityka/51-miasto/8327-ewa-filipiak-napisala-list-do-mieszkancow) – materiał zatytułowany: „Burmistrz Ewa Filipiak napisał list do mieszkańców. Co zamierza?”, który jest jednoznaczną formą kampanii wyborczej, przedsięwziętą w celu zjednywania sobie wyborców poprzez poparcie określonych w treści listu poglądów, idei i haseł jakie Ewa Filipiak listem tym ogłosiła (materiał ten znajduje się również w załącznikach, w pliku *pdf.).

Nadto, w tym samym terminie Ewa Filipiak rozesłała – prawdopodobnie za pośrednictwem Poczty Polskiej (nie widziałem kto dwa takie listy wrzucił do mojej skrzynki listowej) – dwustronicowy „List do mieszkańców”, którego treść również nie pozostawia wątpliwości co do rażącej obrazy art. 105. Kodeksu wyborczego.
List ten dotarł do wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice jeszcze przed dniem ogłoszenia terminu wyborów samorządowych.
Kopie koperty oraz listu w załącznikach.

2. Mateuszowi Klinowskiemu – który w dniu 07 sierpnia 2014 roku, podczas spotkania z mieszkańcami ul. Nadbrzeżnej, poszkodowanymi przez powódź, rozdawał jego uczestnikom swoje ulotki wyborcze i agitował za swoim wyborem na stanowisko Burmistrza Wadowic.

Działanie to opisane zostało na przywołanym wyżej portalu internetowym www.wadowice24.pl, w materiale zatytułowanym: „Mieszkańcy mają już dosyć podtopień”
(http://wadowice24.pl/polityka/51-miasto/8301-mieszkancy-maja-juz-dosyc-podtopien
 – materiał ten znajduje się też w załącznikach, w pliku *pdf).

Również 22 sierpnia 2014 roku, podczas 11. edycji muzycznej imprezy „Regge Most”, agitował za swoim wyborem i rozdawał uczestnikom tej imprezy swoje ulotki wyborcze.

Jednocześnie, od dnia 16 lipca 2014 roku, na stronie internetowej stowarzyszenia Inicjatywa Wolne Wadowice (http://inicjatywawadowice.pl/), której reprezentację w wyborach zapowiedział około półtora roku temu, sukcesywnie prowadzi negatywną kampanię wyborczą, mającą skompromitować jego kontrkandydatów w wyborach, a jednocześnie agituje za swoją kandydaturą.
I chociaż czyni to anonimowo, język, styl oraz charakterystyka tych tekstów nie budzą wątpliwości, że Kandydat do fotela burmistrza jest ich autorem.

Do tego, żeby swoją agitację wyborczą uskutecznić, posuwa się do wulgarnych kłamstw i oszczerstw, nawet pod adresem osób w żaden sposób nie związanych z kampanią wyborczą, aby wbrew prawdzie oraz zasadom współżycia społecznego powiązać je z kontrkandydatem w wyborach.
Za przykład takiej kampanii wyborczej, prowadzonej przez człowieka z tytułem doktora prawa, niech posłuży materiał zatytułowany: „Ofiara wielkiej manipulacji”, którym z uwagi na fakt, iż osobiście obnażyłem kłamstwo dr Mateusza Klinowskiego w opublikowanych przezeń – również w formie kampanii wyborczej – zarobków wadowickich samorządowców (stosowny dokument w załączeniu), które podał materiałem zatytułowanym: „Sensacyjne zarobki wadowickiej władzy” i opublikował na tablicy ogłoszeń w centrum miasta, nie tylko podał nieprawdę co do mojego udziału w gronie doradców starosty Jacka Jończyka, ale jeszcze w sposób niewybredny i wulgarny posunął się do nie potwierdzonej żadnymi dowodami fałszywej oceny mojej osoby.

Jawnym obrazem kampanii wyborczej jest również materiał z dnia 21 sierpnia 2014 roku, zatytułowany: „Gmina Wadowice zarobiła 109 tys. zł dzięki dr Klinowskiemu”
(http://inicjatywawadowice.pl/gmina-wadowice-zarobila-109-tys-zl-dzieki-dr-klinowskiemu/
), gdzie ostatnim akapitem wręcz apeluje do wyborców o pomoc, aby wyborem na stanowisko Burmistrza Wadowic uchronili kandydata Mateusza Klinowskiego przed odpowiedzialnością.
Co prawda nie wiem na jakich zasadach miałby tej odpowiedzialności uniknąć, ale przekaz w treści przywołanego tu tekstu nie pozostawia wątpliwości, iż miałby Go chronić w jakiejś bliżej nieokreślonej formie immunitet, samorządowcom niestety nieprzysługujący?
Materiały te również załączam w plikach *pdf.

Ponieważ takie zachowanie nie tylko rażąco obraża obowiązujące prawo, ale też narusza konstytucyjny porządek prawny oraz zasady państwa prawa, wnoszę jak wyżej.

Edward Wyroba
ul. Karmelicka 46
34-100 Wadowice
tel. 792-720- 636.

W załącznikach pliki wymienione w tekście.
Wniosek przesłano pocztą elektroniczną – nie wymaga własnoręcznego podpisu.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT