Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wniosek o…
Wniosek o… poniedziałek, 28 styczeń 2019, godz. 22:19

000… udzielenie odpowiedzi na zadane poniżej pytania oraz podjęcie kroków prawych, który kieruję do:
Prokuratora Generalnego
– Zbigniewa Ziobro
poprzez
Prokuratora Okręgowego w Krakowie
– Rafała Babińskiego

Szanowni Panowie, strażnicy prawa!
Od dłuższego czasu obydwu Panów informowałem o całkowitej bierności, wręcz obojętności Wójta Gminy Wieprz – Małgorzaty Chrapek, na łamanie prawa przez jednego z inwestorów w tej miejscowości oraz legitymizowanie zarówno przez przywołaną tu gospodynię gminy, jak również przez Powiatowego Inspektora Nadzoru w Wadowicach – Władysława Gwiazdowskiego, realizowanej przez tegoż inwestora… samowoli budowlanej.

Bo tylko za taką należy uznać inwestycję realizowaną od samego początku jej powstawania w sposób niezgodny z decyzją Starosty Wadowickiego, projektem budowlanym oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nadto przy fałszowaniu dokumentów o znaczeniu prawnym przez powiatowy organ nadzoru budowlanego, w osobie inspektora z powiatu…
Któremu – co w tej sprawie również istotne – wtórowali zwierzchnicy z województwa oraz z Warszawy, działając na szkodę osób już poszkodowanych pozaprawnymi poczynaniami inwestora…

Sprawie nie tylko przyglądałem się z uwagą, ale też analizowałem, głównie powody tych – mówiąc delikatnie – pozaprawnych działań, mając cały czas na uwadze ewentualność funkcjonowania układu wiążącego Wójta Gminy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego osobą inwestora, na który jednak brakowało dowodu…
I nie wiem, czy nie do dzisiaj…

Ale aby dojść do sedna sprawy, chociaż w zasadzie o samowoli budowlanej napisałem już prawie wszystko, potwierdzając stawiane zarzuty dowodami, muszę najpierw przybliżyć kilka faktów i dat…
Otóż, Starosta Wadowicki swoją decyzję nr 413/2016, z dnia 01 sierpnia 2016 roku, l.dz.: NBZ.6740.10.54.2016, wydał w oparciu o wniosek inwestora z dnia 27 czerwca 2016 roku… /poniżej fragment/.
. . .
Decyzja Starosty z dnia 01-08-2016
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

I chociaż projekt przewidywał parking na siedem samochodów osobowych przed budynkiem biurowym…
. . .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… inwestor od samego początku użytkował działkę jako bazę transportową dla samochodów ciężarowych, wcześniej – przy utwardzaniu terenu pod masę wymaganą dla cystern i „patelni” /o masie całkowitej przekraczającej 30. ton każda/ niszcząc sieć dren odwadniających teren!

Nadto wszystko to w centrum osiedla domków jednorodzinnych, a zarazem w miejscu, w którym – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uciążliwości prowadzonej działalności nie mogą wykraczać poza granice działki należącej do inwestora.

O fałszowaniu dokumentów o znaczeniu prawnym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach nie będę się powtarzał, ponieważ mechanizmy tego procederu oraz stan obecny inwestycji opisałem w treści materiału zatytułowanego „Dzisiaj o…”, z którym Panowie zapoznacie się pod tym… niebieskim tytułem…
Zapomniałem tam tylko dodać, że do dzisiaj inwestor nie wykonał wiaty śmietnikowej, którą przy odbiorze widział ten nie widzący samowoli budowlanej PINB – Władysław Gwiazdowski…
Jeżeli już jesteśmy przy zarzutach i dowodach, polecam Panów uwadze jeszcze dwie treści…
Pierwsza: „Niech spełnią się… życzenia!” i druga: „Święta, święta i… po świętach!” – uzupełnioną materiałem filmowym pokazującym ciągły stan inwestycji…
. . .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… którego do dnia dzisiejszego nie dostrzegają Wójt Gminy Wieprz – Małgorzata Chrapek oraz organy nadzoru budowlanego wszystkich szczebli, od wadowickiego począwszy, poprzez krakowski, aby na warszawskim zakończyć…

A, że jak napisałem wyżej, o akceptowaniu samowoli budowlanej oraz działaniach inwestora na szkodę okolicznych mieszkańców napisałem już do Panów oraz Wójta Gminy Wieprz i nadzoru budowlanego na wszystkich jego szczeblach chyba wszystko, stąd i tego wątku powtarzał nie będę…

Bo  dzisiaj oczekuję od Panów odpowiedzi na… myślę, że kluczowe w tej sprawie pytanie: jaki związek z legalizowaniem działań kryminogennych inwestora samowoli budowlanej przez Wójta Gminy Wieprz – Małgorzatę Chrapek oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach – Władysława Gwiazdowskiego, ma historia… zabytkowego dworu w Gierałtowicach?
Dworu, którego – co również potwierdzają dowody – z uwagi na zagrożenie zawaleniem, orzeczone też przez PINB w Wadowicach, Wójt nie remontowała /chociaż remont byłby wielokrotnie tańszy od…/, tylko wydatkowała środki budżetowe na kontenery, aby w nich ulokować rzekomo zagrożonych zawaleniem mieszkańców tegoż dworu!

Ale może od początku…
W Google przeczytałem intrygujący tytuł: „Gierałtowice: Sprzedali dwór – www.beskidzka24.pl”
. . .
Wujek Google - 01
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Więc za swoimi zainteresowaniami historią wszedłem, a tam…
. . .
Wujek Google - 02
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak widać – materiału nie znaleziono!
Dlaczego?
Czy ktoś w ramach zakazanej prawem cenzury prewencyjnej, nakazał materiał usunąć?

Stąd postanowiłem dowiedzieć cokolwiek więcej, ale aby się dowiedzieć, musiałem szukać dalej…
I tak sobie szukałem i tak sobie znalazłem i to… całkiem sporo!

Więc aby nie przedłużać samego opisu kolejnych moich kroków /szukania/, zacytuję za materiałem „Gazety Krakowskiej” /wydanie internetowe/, zatytułowanym „Gierałtowice: muszą iść do kontenerów albo żyć w ciemnościach”, z dnia 19 października 2009 roku, strona 2.„… PINB w lipcu uznał, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu lokatorów i nakazał wójtowi bezzwłocznie ludzi stamtąd przekwaterować. Co to znaczy bezzwłocznie, nie wiadomo. Lokatorzy nadal tam mieszkają, bo nie mają dokąd pójść. Czekają więc na kontenery. Ale mieszkańcy dworu w Gierałtowicach o kontenerach nie chcą słyszeć. Gmina ma więc nie lada problem do rozwiązania. Wójt Małgorzata Chrapek nie zastanawiała się jeszcze nad tym, jak będzie wyglądała ta przeprowadzka.” – koniec cytatu.

Co ciekawe, nieco wcześniej z tego samego materiału /strona 1./ dowiadujemy się, że inspektor, który „… w lipcu uznał, że stan budynku zagraża bezpieczeństwu lokatorów i nakazał wójtowi bezzwłocznie ludzi stamtąd przekwaterować”, wcześniej twierdził, że – cyt.: „… Gruntownego remontu wymagał strop, dach, kominy oraz instalacja elektryczna – mówi Tomasz Rak, szef wadowickiego PINB. Dodaje, że remont mógł być przeprowadzony bez wykwaterowania lokatorów.” – koniec cytatu.

A więc tu padnie, bo paść musi, kolejne pytanie: dlaczego Wójt Gminy Wieprz – Małgorzata Chrapek, nie remontowała dworu, co prawdopodobnie byłoby tańsze od zakupu kontenerów oraz ich posadowienia z pełną infrastrukturą, tylko z tak ogromną determinacją dążyła do wysiedlenia lokatorów, czym prawdopodobnie z premedytacją /bo, że świadomie – nie mam wątpliwości/ działała na szkodę budżetu Gminy Wieprz?

Panowie odpowiedzą?
Czy jeszcze czegoś w tych wójtowo-inspektorskich „puzzlach” Panom brakuje?

Więc może – chociaż nie mnie podatnicy za to płacą – pokuszę się o uzupełnienie Panów wiedzy odnośnie dworu, który w 2009 roku… groził zawaleniem, a więc zagrożeniem dla życia mieszkańców, co oznaczało, że chociaż zabytkowy, jeszcze w 2009 roku, z urzędu powinien zostać przez właściciela, a więc Gminę Wieprz, reprezentowaną przez Wójta – Małgorzatę Chrapek, rozebrany /albo sam się zawalić, jak sprzedany przez wójcinę Chrapkową, zabytkowy Dwór Łuszczkiewiczów we Frydrychowicach, o którym więcej na zakończenie/!

Ten w Gierałtowicach choćby tylko po to, aby nie stanowił zagrożenia dla ludzkiego życia…
W tym nie tylko życia mieszkańców, ale również turystów, dla których stanowił nie lada gratkę historyczną i turystyczną!

Jest tylko jeden mały problem…
Budynek zabytkowego dworu, który w 2009 roku zagrażał bezpieczeństwu jego lokatorów, po wysiedleniu lokatorów do kontenerów – de facto również zagrażających ich życiu – po zmianie na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, sam w sobie, wręcz w sposób cudowny /tylko komu ten cud przypisać?/, zaprzestał zagrażać zdrowiu i życiu ludzi, aby w roku 2016 zostać przeniesionym z Księgi Wieczystej Urzędu Giny Wieprz, do Księgi Wieczystej… Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach – Władysława Gwiazdowskiego…
. . .
001
. . .
002
. . .
003
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy więc w tym wręcz cudownym ustaniu stanu zagrożenia gierałtowickiego dworu dla ludzkiego zdrowia i życia tkwi „tajemnica” niedowidzenia od 2016 roku samowoli budowlanej u Władysława Gwiazdowskiego, która – niczym choroba zakaźna – przeniosła się na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach z objętej schorzeniem „ślepoty” na wieprzowskiego inwestora Wójt Gminy Wieprz – Małgorzaty Chrapek?

A jeżeli już przy zabytkach Gminy Wieprz jesteśmy, to Panowie /bo Wam za to płacą podatnicy/ w rewanżu za moją pracę ustalą i udzielą mi informacji, jak to się stało, że tzw. Wielki Dwór we Frydrychowicach, a więc ten przywołany wcześniej przeze mnie Dwór Łuszczkiewiczów, już po sprzedaży przez Wójta Gminy Wieprz wyglądał tak…
. . .
Frydry1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… i podobno był to w ocenie „gminy” stan zniszczenia w… 75. procentach!

Stąd uprzejmie pytam, czy ów 75. procentowy stan zniszczenia, oceniony przez „gminę”, jeszcze przed sprzedażą zabytku weryfikował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie?
Wszak ten zabytek nie tylko mógł, ale powinien być remontowany, przez nowego właściciela!
Stanowił bowiem jedną z najlepiej zachowanych na wadowickiej ziemi perełkę historii dworskiej, zamieszkaną wręcz do momentu odsprzedaży tej historycznej perły /przez Gminę Wieprz/ w prywatne ręce…

A kilkanaście miesięcy później, w 2013 roku, wyglądał już tak!
. . .
DSCN3583 DSCN3586 DSCN3588 DSCN3592
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak wygląda dzisiaj – Panowie raczą sprawdzić sami, bo mnie serce nie pozwala tam zajrzeć i oglądać zabytkowego „trupa”!

W oczekiwaniu na odpowiedzi na zadane pytania /na podstawie art. 61. Konstytucji RP oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej/, a przede wszystkim na podjęcie kroków prawnych w opisanych wyżej sprawach

– pozostaje Edward Wyroba.

Do wiadomości:
– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie – od którego nie oczekuję już żadnych odpowiedzi.

PocztaP.S. A, że moje wcześniejsze wnioski do Panów pozostały bez odpowiedzi, bez żadnej urazy informuję, że kolejnego już nie będzie…
Do Panów…
Z kolejnym wystąpię do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Wszak wyczerpała się już moja cierpliwość słuchania z ust przedstawicieli partii rządzącej o… równości obywateli wobec prawa, które są tylko pustymi deklaracjami, rażąco kolidującymi z otaczającą nas rzeczywistością, czego najlepszym przykładem są opisane wyżej fakty, w całości od dawna mieszczące się w zapisach kodeksu karnego…
Niestety, tylko tam…
Bo m.in. pseudo prokurator z Wadowic już dawno pomylił togę prokuratorską z… adwokacką!
I to byłoby na tyle… ew.

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT