Wadowice

n/a°C

" ... Największym niebezpieczeństwem jest,
kiedy się człowieka zniewala mówiąc mu jednocześnie
że czyni się go wolnym.
Temu musimy zapobiec." Karol Józef Wojtyła.
scorpion
kontakt wcieniusanpietro.blogspot.com zbyszekjurczak.pl wadowiceonline.pl pałacowy bajkopisarz blog dziadunia obywatel wadowic tatoo-krakow.com inicjatywawadowice.pl wadowickie ciekawostki cedron news
Start » Ponad prawem » Wniosek o postępowanie wyjaśniające, czy i ewentualnie… za ile?
Wniosek o postępowanie wyjaśniające, czy i ewentualnie… za ile? piątek, 25 wrzesień 2015, godz. 11:29

Handlarz cudzą własnościąPROKURATURA REJONOWA
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
WADOWICE

W N I O S E K
o wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

W ślad za materiałem z załączniku, wypełniając społeczny obowiązek wynikający z art. 304. kpk, wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie prac Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nad koncepcją „… zagospodarowania terenu położonego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego (tzw. teren Podhalanina)”, prowadzonych w sposób odbiegający od zapowiadanego przez Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego – Teresę Radwan-Cycoń, opracowania całościowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wadowice.

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem posiedzenia w dniu 20 marca 2015 roku, połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wadowicach /Praworządności, Inicjatyw Gospodarczych/, na wniosek burmistrza, a więc w sposób zabroniony przez ustawę o samorządzie gminnym, która jedynie nakłada na burmistrza prawny obowiązek wykoania uchwał podjętych przez Rade Miejską, dopuszczono pod głosowanie wniosek Mateusza klinowksiego o uchylenie jednej z kluczowych dla rozwoju miasta uchwał, uzasadniając tę decyzję ustami Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego – Teresy Radwan-Cycoń, która w sposób jednoznaczny podała Radnym, iż to kryminogenne stanowisko podyktowane zostało pilną potrzebą opracowania całościowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wadowice.
Dodatkowo, uzupełniając wypowiedź Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego – Teresy Radwan-Cycoń, burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, podczas tego samego posiedzenia połączonych Komisji ujawnił, iż sukcesywnie i z determinacją będzie dążył do zachowania dotychczasowego charakteru prywatnych już terenów po byłym zakładzie „Burmar-Łabędy, ponieważ prowadzi pozakulisowe rozmowy, których efektem finalnym ma być sprzedaż przez burmistrza tych prywatnych już terenów właścicielom spółki… „Maspex, bądź innym.
I już ten stan ujawnia co najmniej kilka czynów wskazujących na korupcyjny charakter działań burmistrza Wadowic, które po późniejszych ustaleniach tylko podejrzenia te pogłębiają.

Bowiem po tamtym posiedzeniu ustaliłem, że z zapowiadanego przez Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego – Teresę Radwan-Cycoń opracowania całościowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wadowice, wyłączone zostały tereny już prywatne /po byłej jednostce wojskowej „Podhalanin”/, dla których – z wyłączeniem spod całościowego opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wadowice – odrębne prace nad koncepcją zagospodarowania terenu położonego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego (tzw. teren Podhalanina), w trybie priorytetowym prowadzi powołana przez burmistrza Wadowic Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.
Ponieważ nie tylko nie występują tu żadne nadzwyczajne okoliczności dla uprzywilejowanego traktowania tylko jednego podmiotu gospodarczego, jakim w tym przypadku jest firma Bongo Invwest /której wspólnikiem jest zarazem wspólnik spółki Maspex/, sposób realizowania dla tego podmiotu w trybie priorytetowym koncepcji zagospodarowania terenu położonego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego (tzw. teren Podhalanina), z wyłączeniem tych prac z całościowego opracowania tzw. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wadowice, rodzi kolejne już /po tych wcześniej ujawnionych w relacji z przywołanego powyżej posiedzenia połączonych Komisji RM/ i w pełni uzasadnione ujawnionymi tajnymi kontaktami wspólników Bongo Invest z osobami z kręgu burmistrza Wadowic, podejrzenie o podłożu korupcyjnym w tych działaniach.

Wszak niespornym pozostaje, iż nie odstępuje się od założonych na mocy uchwały Rady Miejskiej planów, nie ustala priorytetów dla jednego podmiotu gospodarczego bezinteresownie, a już na pewno, kiedy przedstawiciel burmistrza Wadowic, kontaktuje się z grupą wspólników Bongo Invest, w sposób tajemniczy, wręcz z zamiarem ukrycia tych zachowań przed społeczeństwem, udając się do siedziby Bongo Invest nie frontowymi drzwiami, jak czynią to kontrahenci nie mający nic do ukrycia, ale wejściem ewakuacyjnym /z tyłu budynku/, wcześniej badając, czy aby ktoś niepowołany nie jest świadkiem takich zachowań.

Zasadność podejrzenia działań korupcyjnych w przywołanej tu sprawie potwierdza brak reakcji burmistrza Wadowic – Mateusza Klinowskiego, na materiał zatytułowany „Klinowskiego… „bajo bongo”, którym jednoznacznie pytałem – za ile?
1. Za ile burmistrzu Klinowski nie widać prac nad całościowym studium urbanistyczno-architektonicznym dla Gminy Wadowice, ale słychać /a nawet poczytać można!/, z jaką determinacją Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna i sam Krzysztof Faber, pracują nad „studium” dla… „Podhalanina”, a w konsekwencji dla prywatnych terenów i prywatnych inwestycji… Bongo Invest!
2. Za ile prywatne tereny „Podhalanina” nie zostały objęte całościowym studium dla Gminy Wadowice, w tym terminowo /opracowanie studium ma potrwać około dwa lata/, tylko są one objęte odrębnymi pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wyłącznie dla prywatnych terenów należących do Bongo Invest?
3. Kto i też za ile? – zlecił to jedno jedyne opracowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej!

No i nie byłbym Wyroba, gdybym nie zapytał…
4. Po co Mariuszkowi jest pusty plecaczek w każdej kolejnej drodze do… Bongo Invest?
Czy po to, że samo sponsorowanie koncertu muzyki filmowej, to nieco za mało za taką „przysługę”?

Dlatego wnoszę jak we wstępie.

Edward Wyroba.

email do bloga1Do wniosku załączam:

– Link do materiału filmowego z posiedzenia połączonych Komisji RM:
https://youtu.be/CRugeJFUdDY.
– Link do materiału filmowego „Klinowskiego… „bajo bongo?”:
https://youtu.be/Qe_lAfcWras.
– Materiał z dnia 17 września 2015 roku, opublikowany na blogu www.wadowita 24.pl, zatytułowany: „Klinowskiego… „bajo bongo?” /plik *pdf/.
– Protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Wadowice w dniu 21 sierpnia 2015 roku /plik *pdf/.

Już na koniec pozwolę sobie dodać, iż w sposób trudny do zrozumienia przez kilka miesięcy nie zapadły jeszcze żadne decyzje organów ścigania w sprawie dwukrotnego podania przez radnego Mateusza Klinowskiego, nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, gdzie zataił kwotę 100. tysięcy złotych rzekomej pożyczki, której faktycznego źródła pochodzenia również te same organy ścigania do dnia dzisiejszego nie ustaliły.
Czyżby te dwie sprawy, w których pełny materiał dowodowy składa się zaledwie z 4. (słownie: czterech) dokumentów, były zbyt zawiłe dla wadowickiej Prokuratury i Policji?
To może należy zaangażować do wyjaśnienia obydwu… funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji oraz samego Prokuratora Generalnego?
Myślę, że również wpłata przedsiębiorcy z Dobczyc, dokonana z konta firmowego na konto Komitetu Wyborczego Wolne Wadowice, też nie doczeka się swojego prawnego finału, jeżeli nie zajmą się jej wyjaśnieniem niezależne organy ścigania, które w Wadowicach pozostają w głębokim… deficycie?!

(scorpion)
NAPISZ DO MNIE: KONTAKT